Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Speakers Corner

26.04.10 in Cyberspace

Det ble påpekt av Milton Marx at Speakers corner med sine 568 kommentarer om dette og hint som leserne er opptatt av begynner å bli veldig tung å laste, og at det derfor kunne være på sin plass å opprette en ny tråd. Det er helt sant, og ny tråd er herved opprettet.  Det neste bli vel et skikkelig Hjørne-forum.  Eller nei, dem er det vel nok av fra før. Denne tråden får holde en stund.

Bruk tråden til å skrive, kommentere, påpeke unnlatelser fra bloggeiers side. utlegge uvesentligheter eller vesentligheter og hva det måtte være mulig å få ut av tastaturet.  Det er bare å skrive i vei!

Speakers' Corner
Creative Commons License photo credit: bthomso

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With:

45 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. Avsporingstråd : Iskwews hjørne på www | 26.04.10
 1. Milton Marx says:

  Shout with glee and jump for joy!
  I was here before Kilroy!

  Alas, my friend, too soon you spoke:
  Kilroy was here, but his pencil broke

  (for de av oss som er gamle nok til å huske grafittiene med “Kilroy was here” som var på mote på 70 tallet. Over alt skrev folk “Kilroy was here” – men ingen visste med hvem Kilroy var. Derom gikk det kun varierende vandrehistorier)

 2. Iskwew says:

  Hehe – og hvem var Kilroy?

 3. Milton Marx says:

  Se derom strides de lærde! En versjon er at det var en amerikansk skipsinspektør som skrev “Kilroy was here” der han hadde inspisert.

  Som så mange andre ting, er det en oppføring i Wikipedia om frasen Kilroy was here. Uansett var det et kulturfenomen som jeg husker fra min barndom. Kanskje hadde det med at det var en mange utenlandske sjøfolk som besøkte nabobyen – og at skikken ble adoptert av veslevoksne gutter som for alt i verden ville virke verdensvante. Kilroy was here! var ikke min greie, men jeg kjenner sikkert mange som krotet det på vegger, busseter, dassvegger, lyktestolper og mynttelefoner i hytt og pine, uten å egentlig ha noen dypere mening med det.

  Du snakker! Jeg husker grafiti fra før den gangen ingen brukte sprayboks, men sprittusj, og ingen hadde hørt om tagging. Det at jeg vet ting som dette er ting som gjør at jeg avgjort er å regne for en dinosaur – nesten like gammal som folket som digger Creedence Clearwater Revival. Yup. Jeg er nok en dinosaur. Jeg er utdødd (jeg vet det bare ikke selv).

 4. Iskwew says:

  Hehe – jeg husker ikke akkurat “Kilroy was here” så godt, men uttrykket ligger i bakhodet, og dermed kan det tyde på at jeg har det med meg, jeg også.

  Jeg husker også masse rart som gjør meg til en dinosaur. Det tyder på at du ikke er utdødd, i hvert fall er det flere av oss. F.eks. liker jeg stort sett musikk som er fra før 1980-tallet!

 5. tb says:

  Kilroy? Det var vel han som bygde veggen, det.. Den veggen du nærmet deg med tusjen din?

  Hva med en klubb for utdødde, Milton? Jeg ville helt klart velge å bryte med din navnebror og bli medlem, selv om klubben skulle ønske å ha slike som meg som medlem…

 6. Milton Marx says:

  Utvalget av utdødde skapninger er allsidig, tb, så det er alltid plass til en til. Skal man så mimre, kunne vi jo nevne at gruppa Sweet også hadde sin henvisning til Kilroy. På baksida av LPen Give us a wink, har de reformulert det til “Kilroy winked here”.

  Sweet ble spilt i radioen hele sommeren 1975 med hiten «Fox on the run», som jeg fant et flott opptak av på youtube. Den er ikke fra samme album, men jeg synes det var ganske bra, med ungdommer som danser keitet foran scenen.

  Flott, hva?

 7. tb says:

  Flott? Fantastisk er ordet.
  Dinosaurene lever!

 8. Iskwew says:

  Personlig synes jeg vi dinosaurer EIER samtiden, altså.

 9. Inger says:

  Har du tenkt på

  1- at psykologien er livredd for å bevisstgjøre seg selv
  om hvilket menneskesyn den bygger på? Det finnes to
  menneskesyn: Enten tror en at mennesket er en tom
  masse som ved hjelp av viljen skal formes og
  kontrolleres av et ytre mønster, eller så tror en at
  mennesker fungerer etter de samme grunnprinsipper som
  alle andre livsformer.

  2- at psykologien beskjeftiger seg med virkninger i
  stedet for med årsaker? Hos alle livsformer er
  kunnskaper omvirkningene bare av interesse i den grad
  de bidrar til å finne årsaken til problemene. Først
  når årsaken er fjernet kan livskreftene forløses, og
  bare livskretene kan rette opp igjen etter virkelige
  skader,for bare de har skaperkraft.

  3- at selv om psykologien hevder å beskjeftige seg med
  sjelen,så har den ikke laget seg en eneste klar tanke
  om hva denne sjelen egentlig er? Hvis den var
  interessert i sjelen, måtte den innse at:
  a)Grunnlaget for sjelslivet er menneskers bevissthet
  om seg selv.
  b)Filosofien har erkjent at vi bare kan ha bevissthet
  om det vi har erfart gjennom sansene. Hvis vi skal
  oppnå ekte selvbevissthet,må vi derfor ha mulighet
  til å erfare hvem vi er i oss selv som personer.
  Dette betyr at vi må ha frihet til å fungere ut fra
  drivkreftene i oss selv og i vår natur.
  c)Psykologiens oppgave er derfor å avsløre og
  uskadeliggjøre alt som stjeler den indre friheten.

  Slik fungerer det ikke. Gjennom sin fremgangsmåte avslører psykologien at den tror mennesket er et tomt råstoff som skal formes etter et ytre mønser, kalt “sunnheten”, ved hjelp av viljen.Problemet er derfor
  ikke virkelige skader,for et tomt råstoff kan ikke skades.Tanken kan bare være at de ikke har brukt viljen på riktig måte. De har gått den letteste vegen og dyttet uheldige egenskaper ned i det ubevisste, i stedet for å bruke viljen til å fjerne dem. Psykologens oppgave er derfor å bevisstgjøre disse egenskapene igjen,slik at de kan bruke viljen til å “skikke sitt hus på anstendig vis”. Hva skulle de ellers bruke?
  Men hvis det ikke er virkelige skader,er psykologene ikke virkelige leger. De er i virkeligheten moralister som kamuflerer seg bak kompliserte ord og uttrykk, og store kunnskaper om virkninger.

 10. Elle says:

  Hei Inger. Dette var mange og dype ord. Det virker som om du ikke har mye til overs for psykologers måte å arbeide på. Mener du at de kan hjelpe mennesker, eller bør man søke andre/annet for å bearbeide vonde opplevelser?

 11. Inger says:

  Etter min mening består grunnlaget for sjelelig sunnhet i at mennesker har indre frihet. Bare mennesker som har indre frihet,kan gjøre de erfaringene med drivkreftene i seg selv og i sin natur som en ekte selvbevissthet og selvfølelse er avhengig av.
  Virkelige SJELEleger ville derfor bruke alle ressurser på å forsøke å gi mennesker indre frihet. De ville forsøke å analysere,gjennomskue og uskadeliggjøre alle tanker og forestillinger som stjeler den indre friheten, og hjelpe de skadede til å overta kontrollen over egne liv. Når de gjenvinner makten over seg selv,vil livskreftene i dem forløses. Bare livskreftene kan fjerne virkningene etter virkelige skader.

  Men psykologien ser det ikke som sitt mål å gi mennesker indre frihet.Den bruker i stedet tiden til å bevisstgjøre de skadene som oppstår fordi mennesker mangler indre frihet. Hva kan hensikten med en slik fremgangsmåte være? Den får bare en hensikt under forutsetning av at de tror mennesket er et tomt råstoff som ved hjelp av viljen skal formes etter et ytre mønster. Det betyr at den ikke tror det dreier seg om virkelige skader, for virkelige skader kan selvsagt ikke fjernes av viljen. Uten troen på virkelige skader, blir problemstillingen om årsaker og virkninger irrelevant. Alle problemer blir en konsekvens av at de ikke har brukt viljen riktig.
  Det mønsteret de vil forme råstoffet etter, kaller de selvsagt for “sunnheten”. Men alle maktmennesker og maktgrupper vil fint klare å tilpasse dette mønsteret etter sine egne interesser. Dermed har psykologien fungert som pottemakere som avleverer produkter som de deretter kan overta og nyttiggjøre seg.

  Med en slik ideologi er det ikke underlig at “sjelen koker bort i kålen”. Et tomt råstoff som med viljen som verktøy skal formes etter et ytre mønster, har ikke plass til noen sjel.

  Skal makten ligge inne i de enkelte menneskene selv, eller skal den ligge utenfor dem,det er spørsmålet. Skal mennesker være skippere på egen skute slik at de får gjøre de erfaringene med drivkreftene i seg selv og i sin natur som en ekte selvbevssthet og selvfølelse er avhengig av,eller skal de redusere seg selv til sjelelige slaver som skal underordne seg ytre mønster og derfor bare kan oppnå en form for selvbevissthet og selvfølelse gjennom illusjonen om at en slik vilje til lydighet fortjener ros.

 12. Elle says:

  Noe av dette blir lite håndgripelig for meg. Men, dersom jeg oppfatter deg riktig er det bedre å få hjelp av noen som er interessert i din indre frihet enn kun de skadene som er oppstått, da det er du selv som heles når din egen indre frihet er fullstendig restituert?

  Spm er så om det eksisterer noe i vår verden som er helt fritt- og om det faktisk er ønskelig. Man skal være sin egen herre- der er vi enige. Men så man må jo også ta hensyn til at man lever i et samspill med andre, som gjør at man blir påvirket/må ta hensyn til andre enn det man i utg. pkt ville gjort i øyeblikket gitt at ingenting fikk konsekvenser.

 13. Inger says:

  Du har fortått meg riktig. Jeg mener at sjelslivet fungerer etter de samme grunnprinsipper som alle andre livsformer. Bare livskreftene kan i alle sammenhenger fjerne virkningene etter virkelige skader. Livskreftene frigjøres når mennesker fungerer på egne premisser ut fra sitt indre liv,for bare da får de gjøre de erfaringene som selvbevisstheten er avhengig av. Ingen kan ha bevissthet om noe som de ikke får gjøre erfaringer med gjennom sansene. Viljen kan ikke fjerne virkningene etter virkelige skader. Selv den som har verdens sterkeste vilje, kan ikke engang bruke den til å fjerne virkingene etter et lite skrubbsår.

  Det store vannskillet består i om mennesker formes og styres utenfra,eller om de formes og styres innenfra. Hvis det siste er tilfelle,er ikke ytre rammer noe problem. De ekte erfaringene en gjør med drivkreftene i seg selv og i sin natur innenfor rammene,er tilstrekkelige som fundament for en ekte selvbevissthet. Det finnes bare to former for ytre rammer som er akseptable, de som skapes av det demokratiske samfunnets lover, og de som er et resultat av gjensidige kompromisser.
  Jeg setter pris på at du stiller spørsmål til meg,for jeg liker utfordringer.

 14. Milton Marx says:

  Inger: Jeg tror på at stress (forårsaket av traumer eller av andre faktorer) kan gi irreversible skader i nervesystemet, og at erkjennelsen av fysiologiske skader bør ha betydning for hvilke behandling man får og kan ha nytte av. Er det noe i denne gata du mener med begrepet “virkelige skader”?

 15. Elle says:

  Interessant med hvilke ytre rammer som er akseptable, for de fleste sliter vel med at andre prøver å snevre inn rammene for vår oppførsel mer enn det. Alt for mange vil ha en formening om hvordan andre lever sitt liv, selv om man ikke skader noen ved sin oppførsel. Med en sterk livskraft, kan man selvsagt bare kjimse av dette, men det er mennesker i vår nærhet som går innpå enn selv om man tar sine egne valg (å skuffe mamma er aldri alright, selv om jeg vet at det hun prøver på ikke er rett for meg, og derfor velger annerledes når jeg ønsker det selv).

 16. Elle says:

  Et veldig på siden spm: Jeg gifter meg om 6 dager (snart bare 5), og har ennå ikke skrevet talen til min tilkommende. Noen som har ideer til rammene for talen? F.eks holdt jeg en tale for ei legevenninne, hvor jeg tok utgangspunkt i kroppen, og valgte de kroppsdelene , som representerer noe jeg ønsket å illustrere ved henne (f.eks hjertet for vennlig hjelp opp gjennom årene, hode for hennes intellekt og hender for hennes fingerferdigheter (eks flink til å lage mat m.m.).
  E

 17. Inger says:

  Milton Marx
  De skadene du nevner hører til i en kategori som jeg ikke vet så mye om. Men sjelelige maktovergrep fører også til virkelige skader.
  Når mennesker skal formes og styres utenfra,må alt i dem selv og i deres natur bekjempes og låses fast, settes ut av spill. Deres indre liv er en farlig maktkonkurrent til dem som ønsker kontroll over dem. Mishandling av alle livsformer– også det indre liv, fører til destruksjon og livløshet.

  Elle. Lykke til med talen!
  Jeg forstår det dilemmaet du er i når det gjelder moren din. Men mennesker som presser andre på tvers av seg selv–presser dem til å bryte med sin integritet, fortjener egentlig ikke å få viljen sin.

 18. Elle says:

  Enig med deg om at de ikke fortjener å få viljen sin, men mitt poeng er at selv om jeg følger min egen vei, blir jeg såret fordi jeg bryr meg om at en så viktig person i mitt liv prøver å endre meg (og ikke godtar meg som jeg er)- ergo kan man vel si at jeg er ufri i den grad et jeg lar meg påvirke av andre selv om jeg ikke lar andre bestemme over meg?

 19. Inger says:

  Jeg forstår deg utmerket godt av egne erfaringer. Slike følelser er det vanskelig å tenke seg bort fra ved hjelp av logiske argumenter. Men du lærer i det minste noe i forhold til de barna du selv trolig får etterhvert:
  1. Det mest verdifulle et menneske har,er indre frihet.
  Bare et menneske som har indre frihet, kan leve ut
  sitt indre liv i samspill med livet rundt seg og
  oppleve seg som en del av helheten.
  2. Den verste av alle former for tjuveri, er derfor å
  stjele andre menneskers indre frihet.
  3. Gjør derfor aldri noe som du venter erstatning for,
  slik at du låser andre fast i en ubetalelig
  takknemlighetsgjeld.

 20. Elle says:

  Jeg har to barn, og er opptatt av at de skal få utvikle seg i tråd med egen personlighet 🙂

 21. Inger says:

  Det avgjørende skillet går mellom dem som er ute etter andre menneskers egenverdi og dem som er ute etter deres bruksverdi.
  Egenverdi kan mennesker bare ha i kraft av egenarten i seg selv og i sin natur. Alle som søker deres egenverdi vil derfor gi dem absolutt frihet innenfor de rammene som må bygges opp i kompromissene mellom motstridende interesser. Du har valgt dette gode alternativet, og dine barn vil lønne deg ved å vise takknemlighet.

  Den motsatte holdningen er å gi mennesker bruksverdi. Da er det nødvendig å tro at de i utgangspunktet er tom leire, eller at det de er i seg selv og av natur er ondt og må nedkjempes det etter beste evne. Pottemakerne kan deretter forme leiren i sitt eget billede og underlegge produktene egen kontroll. Hvis resultatet avviker fra det ønskede mønsteret,blir gjenstandene kassert. Leire har ingen verdi i seg selv. Det er derfor naturlig at mennesker som har møtt slike holdninger får prestasjonsangst.

 22. Elle says:

  Da er jeg lykkelig gift 🙂

  Inger- Man kan sikker si at jeg har en form for prestasjonsangst da jeg har lært at jeg aldri blir bra nok (ikke tynn nok, for blek, for dårlig kledd, for flat på håret- fikk du kun laud? osv). Erfaringene mine gjør at bra blir ok (som forventet) og alt under bra blir dårlig. Dvs. det blir aldri bra nok. Det betyr ikke at jeg er redd for å gi meg i kast med nye utfordringer- Men det betyr at det å mislykkes i noe ikke er et valg for meg. Dette vil nok medføre at dårlige prestasjoner tas tyngre av meg enn andre.

  MEN: En dag må en se seg i speilet, og si: Nå er du voksen- Du får endre det du har makt og lyst til å endre, og godta det som ikke kan endres.

 23. Elle says:

  Hei Iskwew
  Hvordan har du det for tiden?
  Kjenner du hvordan våren siver inn i kroppen, og gjør deg lett og fornøyd med livet. Kjenner du at du vil ut i skogen og hyle vårskriket ditt (jf Ronja Røverdatter) og legge deg ned i en blomstereng, og bare nyte livet?

 24. Iskwew says:

  Elle, gratulerer med bryllupet! All tenkelig lykke til dere begge 🙂

  Jeg har det egentlig litt for travelt på litt for mange fronter til at jeg klarer å nyte så mye. Men kjenner at solen varmer, og det blir aldri noe verre av 🙂

 25. Inger says:

  Oppsummering av synspunktene mine:

  1. Den sunne tilpasningsformen vil si å fungere ut fra drivkreftene i seg selv og i sin natur som frie og helhetlige enkeltindivider. På denne måten gjør mennesker de erfaringene som en trygg og ekte selvbevissthet/selvfølelse må bygge på. Ingen kan ha bevissthet om noe som de aldri har gjort erfaringer med gjennom sansene.

  2. Den nevrotiske tilpasningsformen vil si å tilpasse seg som en del av en større enhet. Mennesker velger den nevrotiske tilpasningsformen av to årsaker:
  a)De har aldri erfart at de har evne til å tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte. Oppdragerne forsøkte å løse sine egne sjelelige problemer ved å flykte fra seg selv. Dermed mistet de evnen til å stå i et ekte samspill med barne ut fra seg selv,og barnet kunne ikke lære seg selv å kjenne som person gjennom dem.
  b)Mennesker som flykter fra seg selv – flykter fra sin selvbevissthet,forsøker å flykte tilbake til et utviklinsstadium da mennesker utgjorde deler av vegeterende enheter. De vil derfor forsøke å tilpasse barnet som en del av en slik enhet. Resultatet er at barnet lærer av vilje til lydighet blir verdsatt. I stedet for ekte selvbevissthet gjennom erfaringer med eget,indre liv,blir det avhengig av å skaffe seg en surrogatselvbevissthet/selvfølelse gjennom viljen til lydighet.

  3.Den nevrotiske tilpasningsformen gir lettelse i første omgang fordi de tross alt får en form for tilfredsstillelse av behov.Troen på at viljen til lydighet fortjener ros gir en form for selvfølelse,håp om å bli verdig til fellesskap og store drømmer om erstatning en gang i fremtiden. Men fordi de forsøker å løse problemene med det som skaper dem,blir situasjonen stadig vanskeligere:
  a)Jo mer de bekjemper alt i seg selv og i sin natur og lydig innordner seg etter enhetens ledelse,jo svakere og mer destruktive blir de i seg selv av den indre mishandlingen,og jo mer fjerner de seg fra enhetens mønster.
  b)Jo svakere og mer destruktive de blir i seg selv,jo mer avhengige blir de av de nødløsningene som innordningen i enheten gir. De har havnet i en ond sirkel som driver dem stadig lenger nedover.

  4.Grunnlaget for ny sunnhet ligger i å gjennomskue sjelelige maktmiddel.Ingen underkaster seg andres makt uten å tro at det er til deres egen fordel.Ved å innse at viljen til lydighet ikke fortjener ros,gir den ingen nødløsninger,og de vil bryte ut av sin tilpasnsingsform. Sjelelig makt bygger på to grunnpillarer:
  a)Det er nødvendig å tro at det finnes noe utenfor menneskene selv som har all egenverdi. Dette kan være en idelologi,en religion e.l.Dermed får menneskene selv bare bruksverdi,og det betraktes derfor som riktig å depersonifisere dem og tilpasse dem etter enhetens behov. De har ikke lenger verdi i kraft av seg selv,men gjennom lydig å tjene enheten. Det å knuse slike enheter med rasjonell tenkeevne er umulig,for de mener selv å tilhøre en annen dimensjon.
  b)Viljen til å underordne seg ytre makt må roses, for bare da gir en slik vilje sjelelige nødløsninger. Alle sjelelige maktovergrep ledsages derfor av et kobbel av vakre ord. Her ligger maktens Akilleshæl.En kan be dem som bruker de vakre ordene om å definere dem. Bare ord som kan defineres er virkelige begreper. Dette klarer de selvsagt ikke. Det å miste de vakre ordene er som for en hane å miste fjærdrakten.Den vil luske beskjemmet bort,og ingen høner vil følge etter.

  5.Den ideologien psykologien bygger på,står på maktens side. Den ser det derfor som sin oppgave å forme til produkter etter ytre mønster, ikke å personifisere depersonifiserte mennesker.Reslutatet er at psykologien havner på tvers av all logisk tenkning:
  a)Psykologien ser det som sin oppgave å bevisstgjøre avvik fra et mønster som den kaller sunnheten. Hva skal hensikten være? Hensikten kan bare være at de skal fjerne avvikene med viljen,for det finnes ikke noe annet de kan bruke. Men viljen kan selvsagt ikke fjerne virkelige skader. Dermed er det bevist at psykologien ikke tror at sjelelige skader er virkelige skader.Hva kan det da være? Det eneste mulige svaret er mangel på moral og etikk. Psykologien dytter dermed mennesker enda lenger inn i den nevrotiske tilpasningsformen,det å la seg formes og styres utenfra i stedet for å fungere ut fra eget,indre liv.
  b)Siden psykologien står på maktens side,kan den ikke tro på sjelen som en levende realitet. Da ville det å flytte makten fra menneskers indre liv over til et ytre mønster være helt uansvarlig.De burde derfor ikke ha lov til å kalle seg sjeleleger (psykologer), for ingen kan lege noe de ikke tror på.
  c)Psykologene skyr problemstillingen om årsaker og virkninger som pesten. Ingen–hverken leger eller pasientene selv,kan lege virkelige skader.Det eneste de kan gjøre,er å fjerne det som hindrer kroppen eller sjelslivet i å lege seg selv.Bare livskreftene har skaperkraft og kan rette opp igjen etter virkelige skader. Først når årsaken til problemene er borte,kan livskrftene forløses og mennesker bli sunne igjen.
  Ved å se på årsaker ville psykologien bli nødt til å erkjenne at livskreftene låses fast gjennom sjelelige maktmiddel,og at oppgaven er å analysere,gjennomskue og uskadeliggjøre slike maktmiddel. Dette vil de slett ikke. Deres oppgave er ikke å sette sjelelige fanger i frihet,men å tipasse produktene etter makthavernes interesser.

  (Jeg har skrevet mer om dette på http://www.nevrotikeren.net. Synspuktene mine er tydligvis så farlige at jeg har blitt sensurert bort fra Kvasir og Google på ABC Startsiden. Ved å gå inn på “flere søkermotorer” og søke på “nevrotikeren” derfra,ligger mitt program øverst på f.eks. Google).

 26. Milton says:

  Jeg svippet innom for å lese kommentarene i posten «Morgan Kane var hans navn» om loftsrydding og flytting til annet sted når alderdommen kommer, salg av brukte gjenstander og sånt, og ser så at det under posten, men over kommentarene finnes en ramme:

  Relaterte poster:
  Offentliggjøring av navn på voldtektsdømte

  Til posten «Bruk sykkelhjelm» finnes det også en viss spennvidde blant de relaterte postene:

  Relaterte poster:
  Ingen grenser for spekulativ bruk av kroppsdeler
  Handlingsregelen (bruk av oljepenger)
  Bruk av kallenavn kan bli straffbart
  Idiotisk bruk av “statistikk”
  Feil bruk av statistikk igjen

  Algoritmer er morsomme! Ikke at jeg krever endringer. Som den hengivne leseren jeg er, finner jeg bare det vide assosiasjonsrommet sjarmerende. En liten detalj som fikk meg til å trekke på smilebåndet.

 27. Iskwew says:

  Morsomt 🙂 Sånne pløggins gir rare resultater noen ganger. Denne her krever dessuten mye ressurser, så jeg har hatt på tapeten å prøve ut en annen.

  Den ser på en kombinasjon av kategorier og tagger tror jeg. Og der kommer det merksnodige resultater noen ganger. Eller, rett skal være rett, stadig vekk.

 28. Tiqui says:

  *Stikker tåen forsiktig uti for å se om det er trygt å bevege seg ut i blogglandia igjen* Hvordan var det dette fungerte da?

 29. Iskwew says:

  Tiqui! Hjertelig velkommen tilbake 😀

  Dette fungerer akkurat som før – det vil si helt uproblematisk. Det er bare å plukke opp tråden der du forlot den – som om ingen ting var skjedd.

 30. Iskwew says:

  FERIE!!

  (Måtte bare nevne det)

 31. Milton says:

  Gratulerer med ferie. Jeg har forresten en kommentar til moderasjon som inneholdt et par linker i posten “ja, fotballen tar for stor plass”.

 32. Milton says:

  God reise! Hygg dere!

 33. Elle says:

  Søndag var det fint vær, og hele vår lille familie var på tur rundt nøkkelvann. Da ungene fortsatt er små (1 1/2 og 3 år), byttet de på å gå og sitte i barnevogn. Turen rundt nøkkelvann er en av de mer populære i helgene, og vi møtte stadig på andre- både med vogn, til fots og til sykkel. Så kommer ”villmannen” til syne foran oss. Med en vanvittig fart kommer han syklende, og jeg legger beskyttende armene rundt minstemann. Syklisten bremser opp, og skjeller oss ut for å ikke holde ungene på høyre side av veien. Vi hadde god kontroll på ungene en stund før han var fremme hos oss (og det er god plass til å sykle forbi), men han fortsetter å rope og skrike. Både mannen min og jeg blir rimelig forbanna, og skriker tilbake- Vi ber ham komme seg avgårde og ta hensyn til at han ferdes på en vei hvor det er tykt av mennesker en søndag i finværet- Da kan man ikke rase avgårde i den farten han holder. Han kommer syklende tilbake, og munnhuggeriet fortsetter. En annen turgåer kommer frem til oss, og tar vårt parti- Hun sier til syklisten at han nettopp har rast forbbi henne også, og at han må ta hensyn til at også andre ferdes rundt vannet. Han skriker til oss at vi prøver å gjøre ham til drapsmann, og må ha kontroll på ungene. Jeg roper tilbake- rimelig forbanna at han må ta hensyn til hvor han ferdes, og at vi må få lov til å være på tur når en har barn også. Det siste jeg roper til ham, er vel at han er en forferdelig mann.

  Det er ikke bra å stå slik å rope/krangle med en sinna mann på sykkel- tror ikke ungene syntes det var noe særlig. På den andre siden kan vi ikke unngå å forsvare oss mot den utskjellingen syklisten gjorde. Syklisten i seg selv var nok til å skremme ungene. Jeg snakket med vår eldste i etterkant av episoden, og forklarte at noen mennesker er litt mer sinna enn andre, men at mamma og pappa er her, og er verdens sterkeste beskyttere :). Hun roer seg kjapt ned, og episoden er nok fort glemt for de begge.

  Det er trist at en ellers fin tur blir ødelagt av slike mennesker. De fleste som nå ligger i hardtrening til Birken eller lignende, velger seg andre steder enn de mest traffikerte turveiene, men det finnes alltids unntak.

  Jeg tar kritikk for å rope tilbake når barna er med.

 34. Iskwew says:

  Herre min hatt da, Elle! Det var da voldsomt som denne rabiate syklisten hylte og skrek. Han har helt glemt hvem som er myke trafikanter, og kan han ikke leve med det så får han heller finne seg et annet sted og sykle. Forventer han at dere skal gå med unger i bånd, eller hva?

  Muligens var det et resultat av at han ble redd – men likevel er det helt uakseptabel oppførsel!

 35. Elle says:

  Vi gjorde virkelig vår del av ropingen vi også (etter at han begynte å skjelle oss ut). Jeg kan bli ganske så forbanna på urimelige folk- Spesielt når han kommer syklende tilbake, og jeg har med ungene- Da blir jeg nok litt ekstra beskyttende og forbanna!

 36. Iskwew says:

  Jeg rakk ikke å skrive noen julepost – men god jul til alle som stikker innom her i Hjørnet!

 37. Milton Marx says:

  God jul til deg og Tigerungen også.

 38. the_editor says:

  Hei Iskwew!

  Jeg er en relativt nyfødt blogger (www.lie-klausen.net) og trenger egenlig litt hjelp for å komme igang. Digger bloggen din stort. Vet ikke om jeg blir så akivt som deg, men jeg begynner nå og så får vi se hvor det ender.

  Noe må jeg jo skrive her hos deg også når jeg først er på besøk. Som lærer vil jeg gjerne kaste ut en påstand som muligens blir for pedagogisk fagrettet for noen men her goes:

  I skolen har vi utfordringer/problemer knyttet til dette med bruk av PC i undervisningen, eller mer generelt sagt den digitale kompetansen i skolen.

  Påstanden min er at de utfordringene/problemene vi møter har rotfeste i det faktum at den femte grunnleggende ferdigheten (“å kunne bruke digitale verktøy”) ikke er knyttet til et fag. De fire andre ferdighetene “å regne”, “å lese”, “å utrykke seg skriftlig” og “å utrykke seg muntlig” er knyttet, ihvertfall tradisjonelt sett og psykologisk til norsk- og mattefaget.

  Hva hadde for eksempel skjedd hvis vi hadde tatt bort mattematikkfaget i skolen og lagt opp til at “å regne” var noe vi skulle overlate til alle andre fag å kvalitetssikre, slik vi gjøre det med “å kunne bruke digitale verktøy” idag?

 39. Iskwew says:

  Hei, the_editor!

  Jeg tror du har et godt poeng – og jeg tror kanskje vi undervurderer hvor viktig dette er. I fremtiden vil digital kompetanse være kjernekompetanse du ikke klarer deg uten.

 40. Milton says:

  Time to say goodbye! Om et par dager slettes både blogg og twitterkonto, i tillegg til at jeg kutter norske aviser. Bakgrunnen er de katastrofale hendelsene i Norge siste helg. Det blir jo pokker ikke tid til å jobbe – og jeg kjenner meg selv godt nok til at det å bare stikke innom nettet fra tid til annen mht. blogger og twitter ikke vil fungere. Skal jeg få kontroll over tidsbruken, er det full kutt som skal til.

  Det skal ikke legges skjul på at akkurat det som skjer i Norge nå er så spennende at jeg vet jeg ville brukt alt for mye tid på det dersom jeg skulle følge med. Leser du kommentaren jeg la igjen relatert til Bomba i Oslo og angrepet på Utøya, ser du at jeg venter at det blir spennende tider på norskspråklig nett fremover – men jeg har ikke tid!

  Så mye vås som skal bli servert i de kommende månedene når sorgen har fått lagt seg, og diskusjonene kommer i etterkant av terroren, og så mye rumpe som jeg kunne ha lyst til å sparke – særlig mht. imigrasjon, rasisme etc. Så mye vås og så mye PK-tull som vil komme. Jeg har bare ikke tid!

  Det har vært kult å treffe deg på nett. Stå på. (så får vi se om det skulle bli aktuelt å vende tilbake igjen etter en periode – men jeg håper egentlig ikke det. Tvert om håper jeg på mer liv andre steder enn tastaturet).

  Jeg sier Adieu med en liten video. Peace and love

  • Iskwew says:

   Håper du kommer tilbake da, Milton! Jeg har jo uansett mailen din 🙂

   Jeg leste kommentaren din, men har hatt venninnebesøk hele helgen og ikke kommet så langt som til å lese ordentlig/svare. Men vi trenger mange tanker og stemmer fremover, og et skråblikk fra utenfor Norge er godt å ha med. Så kom tilbake.

 41. Morten says:

  Hei.

  Man forlater aldri en god blogg, din holder stadig mål. Hva heter template du bruker nå? Som designer må jeg si at dette er din beste layout hittil 🙂

  M:)rten

  • Iskwew says:

   Morten, jeg tror det er den templaten jeg har hatt lengst, liker den veldig godt og finner ikke noe jeg liker bedre. Den heter WP-Inspired, og er laget av Solostream. Har brukt templates derfra i årevis.

 42. Milton says:

  2 måneder uten større norsk avislesing, and counting. Det var riktig beslutning, men jeg savner jo bloggen din litt. Jeg tror imidlertid ikke at det er så stor vits i å kommentere noe, med mindre man har lest seg opp på bakgrunnsstoffet – og det har jeg ikke tenkt å gjøre.

  Utøya har jeg ikke lest ett kløyva ord om mer i avisene – og det har vært bra! Har hatt bedre tid, og har vært mindre sinna. Føles helt riktig for meg å ikke være oppdatert på den saken!

  Ellers er det stort sett bare valutakursene og de viktigste indeksene i e24 jeg leser + litt overskrifter og sånn. Har jo fått med meg at det ikke står så bra til med REC, jfr. tidligere diskusjoner fra den gang verden var yngre, og Terra-saken akkurat hadde eksplodert.

  Det jeg nå går og er spent på, er om det kommer noen erkjennelse om den førte økonomiske politikken. Det er jo ikke så alt for lenge siden diverse folk triumferte i avisspaltene: Vi er alle keynesianere nå. Skal økonomiene “reddes” enda en gang – eller siver realitetene inn? Litt sunn anger fra de rette folkene, kunne nok få meg til å lese artiklene.

  Enda mer spennende blir det å se om den nye situasjonen etter at man har forlatt ideen om keynesianismens overlegenhet i resten av verden, vil påvirke planene man har for hva oljepenger kan brukes til. Hva er konsekvensene av at de økonomiske forutsetningene har endret seg? Et økende velferdsgap mellom Norge og Europa? Hvilke konsekvenser ville slikt ha? En gjenopplivning av ideen om Festung Norwegen?

  Nu vel. Den som lever får se.

Top