Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Hovedstadstrafikken – forutsigbart kaos

29.10.07 in Klima

Hovedstadstrafikken blir mer og mer kaotisk for hver dag som går. Det skyldes vel tre ting, og de påvirker hverandre gjensidig, og det er ikke på en positiv måte. Til det komplette morgenkaos er et begredelig faktum. Altså;

Flere biler.
Vi har jo god råd her i landet, og alle har dermed hver sin bil. Har man den, så bruker man den. Så dermed sitter alle matpakke-bilistene der i hver sin bil, hver morgen. Pr. 31.12.2006 var det registrert 2.084.193 personbiler i landet.

I Bærum har man bedre råd enn de fleste steder, og der er det ikke mindre enn 856 registrerte personbiler per 1.000 innbyggere mellom 20 og 79 år. Da er det selvsagt ikke rart det blir kaos. I Oslo er det forøvrig betydelig færre biler per 1.000 innbyggere. Det har vel sammenheng med at de fleste i Oslo har hjem og arbeidsplass slik plassert at det lar seg gjøre å komme seg mellom heim og jobb kollektivt. Slik er det f.eks. ikke i Bærum.

bilperinnbygger.bmp

Da jeg hadde besøk fra Brasil for to år siden, fortalte jeg hvor skrekkelig dyre norske biler er. Og brasilianeren han så seg rundt, på alle Mercedesene, Volvoene, Saabene og den ellers kvalitativt gode bilparken, og kommenterte lakonisk at det trodde han ikke noe på. Så dyrt kunne det da ikke være, mente han. Og der har han et poeng. Mye av klagingen er sutring. Spør du meg.

Nei. Vi trenger ikke billigere biler i dette landet.

Dårlig kollektiv-tilbud.
Rike er vi, men det har vi ikke råd til. Kollektivtilbudet er upraktisk, frekvensen er for dårlig, og det er så dyrt at det er billigere å kjøre bil. La det ikke være tvil om det: Det ER billigere å kjøre bil, om du allerede har den. Så det å få matpakkebilistene til å sette bilen hjemme, virker som en uoverkommelig oppgave. Her er jeg tilhenger av RADIKALE tiltak. Øk frekvensen. Kutt kollektivsatsene kraftig. Og innfør en heidundrende rushtidsavgift i Oslo. I den rekkefølgen. Da skal du se at folk setter bilen hjemme.

Og få Kolsås-banen på skinner så fort som overhode mulig. Det er en skandale at det skal ta så lang tid.

Dårlig vedlikeholdte veier.
Veimilliardene er ikke kanalisert til Oslo, det hadde tatt seg ut!. Veimilliarder skal kanaliseres dit “ingen skulle tru at nokon kunne bu”. Slik at på steder der det bor 500 mennesker, er det nå bedre veistandard enn i Stor-Oslo der det bor 1.000.000. Motorveien mellom Oslo og Drammen er det ikke gjort noe med på 30 år. Og lokalt der jeg bor, i Bærum, er tilførselsveiene en katastrofe. 3 veier går det fra Bærum til Oslo. Bærumsveien, Vollsveien og Griniveien – i tillegg til E18. Kombinert med at Bærums kollektive hovedåre, Kolsås-banen, er satt ut av spill for år fremover, blir det køer og atter køer på alle innfartsveiene.

Summa summarum:
Alt dette borger forutsigbart nok for store køer inn til Oslo hver morgen. Og det blir verre og verre. De siste 5 årene er forverringen merkbar. Så bussene kommer ikke frem, de blir forsinket, og alle kommer for sent på jobben. Om man setter opp det samfunnsøkonomiske regnskapet, sier det seg selv at det nok hadde vært lønnsomt å gjøre noe med problemet. Og personlig tror jeg at alle nå HAR 2 biler per familie, så ergo blir det kanskje ikke så mye verre. Da er tiden inne til å gjøre noe, slik at vi ikke tilbringer halve livet i kø.

I Bærum har snart hver innbygger mellom 20 og 79 år egen bil. Det bør jammen holde.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With: ,

25 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. Oslopakke 3 - en klimakatastrofe? : Iskwews hjørne på www | 09.12.07
 1. Mads says:

  Jeg skjønner at rushtidsavgift er et effektivt tiltak, men i hvilken grad vil dette tiltaket ramme dem med (svært) god råd? Jeg er redd en slik avgift vil belaste vanlige og fattige bilbrukere uforholdsmessig mye. Men jeg er absolutt åpen for rushtidsavgiften.

  Jeg er også for radikale tiltak.

  Det må bli dyrere og mindre fristende å kjøre bil. Hvorfor i huleste skal trikk og buss i sentrumskjernen stå og stange i kø sammen med privatbiler? Jeg skulle gjerne hatt et privatbilfritt Oslo, iallfall innenfor ring 1. Det er på tide å anerkjenne sykkelen som et transportmiddel og legge til rette for sykling. Det er helt grelt å se hvordan byen er tilpasset bil og ikke sykkel.

  Man må også bygge ut kollektivnettet og gjøre det ATTRAKTIVT. Kollektivtrafikken må være billig, punktlig og godt og logisk utbygd.

  Vi (Frp) må snart innse at det ikke nytter å bygge seg ut av bilkø. Ring 3 rundt Oslo er for lengst blitt kryssfri og bygget ut med flere tunneler. Men slikt tiltrekker bare enda flere biler, og vips så fylles veiene opp og køen er tilbake som før.

  Ordningen med “rullende fortau” på de viktigste trikkelinjene i Oslo sentrum har vært en suksess. Når det er avgang hvert 5. minutt, kan du kaste tabellen – det kommer faktisk alltid en trikk.

 2. Mads says:

  [quote comment=”40064″]Vi (Frp) må snart innse at det ikke nytter å bygge seg ut av bilkø.[/quote]

  Ooops, dette var klønete formulert. Jeg er overhodet ingen frp-er. Jeg mente å si at vi, samfunnet, men da primært Frp, må innse …

 3. Iskwew says:

  Hehe, Mads, jeg ble litt forundret over den der, til jeg leste den en gang til og skjønte hva du mente.

 4. Iskwew says:

  Mads, jeg har hørt argumentet med at det rammer dem med dårlig råd før. Det vil det jo gjøre, men hvor mange det er med spesielt dårlig råd som kjører bil til og fra sentrum, vet jeg ikke. Uansett vil alle slike tiltak ramme noen. Nærmere bestemt de som kjører bil, uavhengig av om de har alternativer.

  Jeg har tro på at både pisk (rushtidsavgift) og gulerot (bedre og billigere kollektivtransport) må til, for slik det er nå kommer køer og biltrafikk til å kverke byen. Og det er ikke i selv Oslo problemet er størst, men i kommunen rundt. Folk jobber i byen, og kjører derfor.

  Det er blitt bedre i det siste ute i Bærum. Uten at jeg kan bevise det, tror jeg det skyldes at (blå)trikken nå går fra sentrum til bekkestua. Da har folk et alternativ igjen. Dem er det få av i Bærum, som er en veldig stor kommune med mange innbyggere. Det er faktisk ganske skansaløst. Og nå legger man også opp til busser på Fornebu. Ikke akkurat en miljøløsning for 2000-tallet.

  Det må rett og slett gjøres attraktivt å reise kollektivt, ja. Det er det eneste som funker.

 5. Sauegjeteren says:

  Kollektivt er vel og bra, men det bør vel åpnes og arbeides mer for at uforurensende transportmåter skal tas i bruk. Sykkel, apostler, hest…

  Når det er sagt, kollektivt må nok opprustes kraftig.

 6. Weinberg says:

  [quote post=”1062″]Nei. Vi trenger ikke billigere biler i dette landet. […] Og personlig tror jeg at alle nå HAR 2 biler per familie, så ergo blir det kanskje ikke så mye verre.[/quote]

  I så fall finnes det vel få hindringer for å sette ned bilavgiftene. At folk kjøper nyere, mer trafikksikre og mer miljøvennlige biler i stedet for de gamle er ikke problemet, problemet er hva de bruker dem til. Derfor er det kanskje mer på sin plass å se på drivstoffavgiftene, om de burde vært satt høyere.

  Rushtidsavgift rammer ganske få av disse barnehageavhengige familiene. Tre prosent av jobbreiser går innom en barnehage kom TØI frem til. Rike menn rammes hardest, så dette må da være noe for regjeringen. I tillegg kan rushtidspengene brukes til å forbedre kollektivtilbudet i byen. To fluer, *schmokk*, i en smekk.

  Regjeringens disktrikt vs. by-prioriteringer er et kapittel for seg selv.

 7. Marina says:

  Det sier vel sitt at nordmenn er omtrent det eneste folkeferd på planeten som tilbringer mer tid i bil enn amerikanerne?

  Jeg tror at etter hvert som folk blir rikere tenker de midre på helheten og mer og mer på seg selv, og det er jo mye mer behagelig å sette seg i Mercedesen hjemme og så kjøre på jobb enn å vente fem minutter på trikken. Problemet blir når alle skal kjøre, for det blir jo ikke plass på veiene.
  Hva som trengs er en holdningsendring, kombinert med bedre kollektivtilbud.

 8. Milton Marx says:

  Joda, men i bunnen av alt dette ligger det jo at Oslo-regionen snakker med to tunger.

  Den ene sier: Mest mulig statlig aktivitet skal hit. Derfor er det dobbelt så mange statsansatte i Oslo per innbygger som i fylke nr 2, som er Troms, som kommer høyt pga. universitetsmiljøet i Tromsø m.v. og Forsvaret, samt sitt lave folketall. Tenk det! Man legger et ganske stort universitetsmiljø osv. og landets største militære konsentrasjon i et folketomt fylke, men likevel gir det bare halvparten statsansatte per innbygger (4,1%) i forhold til Oslo (8%).

  Befolkningskonsentrasjonen i Oslo-området skulle jo gjøre at man f.eks. trengte færre prester per innbygger enn i utkantene, og at antall statsansatte per innbygger burde være LAVERE i Oslo.

  Den andre tungen sier: Åhhh, Oslo har slike problemer siden regionen er så overbefolket. Boligprisene er sinnssyke, veinettet holder ikke, kollektivtransporten er elendig. Sukk og stønn og akk og ve!

  Staten KAN hjelpe Oslo. Flytt ut noen departementer og statseide selskaper. Vips er de høye boligprisene Thing of the past, bilkøene forsvinnende små, og behovet for skattemessig utjevning fra Oslo til utkantene langt mindre.

  Det er ikke så mye som skal til. 10-20.000 statlige stillinger. That’s all. Vi kan tross alt ikke la statens kyniske utnyttelse av Oslo fortsette. Oslo har rett til å fortsette å være småby. La oss stå sammen for Oslo: La oss kreve at staten plasserer sine arbeidsplasser andre steder.

  Gadd vite om ikke Vågan kommune vil ha fiskeridepartementet vil Svolvær, og om ikke Harstad ville takke ja til Olje- og energidepartementet. UD går selvfølgelig til Bergen, ettersom det er det nærmeste vi har utland innen rikets grenser. Forsvarsdepartementet legges til Andenes.

 9. Iskwew says:

  Ja, Sauegjeteren, det må bli enklere å bruke f.eks. sykkel også, spesielt i bynære strøk.

  Weinberg, om vi skal bruke erfaringene med minstepris på barnehager før full barnehagedekning, så er vel ikke det noen god ide. Når det er sagt så er det bruken av biler som må ned, så om bilavgiftene skal ned bør bensinavgiftene kraftig opp.

  Jeg tror heller ikke det først og fremst er barnefamilier med dårlig råd som rammes av rushtidsavgift, nei.

  Er vi det, Marina? Det ville ikke forundre meg. Jeg tror også det er slik at jo mer penger, jo vanskeligere er det å få bukt med køer, for folk har uansett råd.

  Milton, å flytte departementene er vel litt vrient, tatt i betraktning at de må snakke med hverandre og at det dessuten må være statsråd stadig vekk. Det blir i så fall mye transport av statsråder og departementsansatte. Direktorater etc. er derimot en annan skål.

 10. Håkon says:

  Jeg har stor sans for å flytte deler av forvaltningen ut av Oslo, men jeg er redd for at det er vanskelig å få gjort dette på en god måte. Å spre alt tynt utover er ikke noen god måte, det vil maksimalisere reising. Det fornuftige ville i så fall være å begrense flyttingen til noen få byer. Jeg kan levende se for meg debatten om hvilke byer dette skal være. Et annet alternativ er å spre etater jevnt ut over en del av østlandsområdet med maks 1,5 time (kollektivt) reisetid til Oslo. Dette alternativet vil nok også skape en del debatt.

  Med hensyn til Oslos trafikkproblemer tror jeg løsningen er ganske enkel, men muligens litt brutal. Det må settes av relativt store arealer til billig parkering ved jernbanestasjoner og bussterminaler utenfor byen, og kollektivtilbudet må opp på et helt annet nivå. I dag er det for mye venting, og må du bytte mellom et par ruter på arbeidsreisen blir ventetiden uakseptabel.

 11. Iskwew says:

  Jeg tror heller ikke det er noen god løsning å spre det tynt utover – da bli det stort sett være flyselskapene som tjener på det. Dessuten skal du jo klare å skaffe kvalifisert arbeidskraft også. Og dermed er kanskje “noen byer” det beste alternativet.

  Billig parkering ved togstasjoner og bussterminaler er selvsagt et godt forslag. Kombinert med kraftig bedring i kollektivtransporten og rushtidsavgift. Det vil virke. Men den politiske viljen synes fraværende.

 12. Med internettteknologien vi har i dag kunne vi vel vent oss til å holde nettmøter og nettkonferanser først som sist. Skjønner godt at folk har lyst til å flytte litt på seg innimellom, reise til utlandet på møte og sånn. Men burde vi vel ikke snart begynne å annse foretningsreisen som gammeldags på lik linje med lydrørradio og gramofon? Fint for eksentrikere men litt avlegs?

 13. Goodwill says:

  Milton, flytting av statlige arbeidsplasser er gjort i en viss grad, bl.a den etaten jeg jobber i, hvor alle regionkontorene er flyttet langt ut fra regionsentrene. Det har i hvertfall ikke ført til mindre reising, for å si det pent.

  Jeg tror du har helt rett Iskwew, rushtidsavgifter (høye), øremerking av midler til drift og subsidiering av kollektivtransport, og en ting som ingen har nevnt her – sterk begrensning av parkeringsmulighetene i Oslo sentrum. Det er faktisk effektivt.

 14. Iskwew says:

  Martine, til en viss grad kan man det, men jegm tror ikke det vil fungere å aldri/veldig sjelden møtes. Mye av virksomheten foregår gjerne uformelt, og om man aldri treffer hverandre er mulighetene for feil og misforståelser uendelige.

  Goodwill, det med parkeringsmulighetene er veldig viktig. Det er mange bedrifter som har gratis parkeringsmuligheter for sine ansatte, og slike gratisgoder brukes selvsagt.

 15. Marina says:

  Joda, nordmenn bruker mer tid i bil enn amerikanerne. Norge har også mer vei per person enn noe annet land i verden. Legg til flust med penger og fritid og da blir det selvsagt masse kjøring.
  Amerikanerne kjører alle steder de drar, men ettersom de nesten ikke har noe fritid drar de ikke mange steder.

  Men når det gjelder dårlige kollektivtilbud tror jeg få byer kan slå Tacoma, WA. Jeg bodde omtrent 8 km fra skolen jeg gikk på og det tok meg omtrent 15-20 minutter å kjøre.
  Hvis jeg skulle ta buss ble det over 20 kilometer, og jeg måtte ta tre forskjellige busser med over en halv times ventetid mellom hver. Total reisetid var litt over 2 timer. Og ingen skjønte hvorfor folk ikke ville ta bussen…
  Oslo gjør det da i det minste litt bedre enn som så!

 16. Goodwill says:

  8 km, Marina? Sykkel, sier jeg da! Tar 20 min og er helt gratis!

 17. Håkon says:

  [quote comment=”40108″]Dessuten skal du jo klare å skaffe kvalifisert arbeidskraft også.[/quote]
  Problemet som kan bli litt mer merkbart enn rekruttering er at så godt som ingen kommer til å slutte når det ikke er andre arbeidsplasser som har behov for den mest spesialiserte kompetansen noen av disse arbeidsplassene har. Jeg er ikke sikker på hvor positivt det er med forgubbing i de mest spesialiserte stillingene. 😉

  [quote comment=”40110″]Med internettteknologien vi har i dag kunne vi vel vent oss til å holde nettmøter og nettkonferanser først som sist.[/quote]
  Godt forslag, men jeg må nok skuffe litt og meddele at mange av oss allerede har tatt denne teknologien i bruk. Hadde min første videokonferanse på jobben for mer enn 20 år siden, og hvis et problem kan løses effektivt med telefonmøte, nettmøte, videkonferanse, e-post eller tekstmeldinger så løser vi det som regel på på den måten. Når jeg må reise til et møte bruker jeg samme teknologien for å holde kontakt med kontoret.

  Det som overrasker meg litt er hvor mange mennesker som har meninger om hvordan jeg og mine kollegaer kan arbeide mer effektivt uten å vete nevneverdig om hvordan vi jobber i dag. 😉

 18. Iskwew says:

  Marina, det har du selvsagt rett i… amerikanere har lite fritid, og da blir det mindre kjøring. Jeg lurer på hvor mye CO2 som slippes ut på vei til hytta i Norge i løpet av et år. Det er neppe lite.

  Du kan bruke lang tid på korte avstander her også. I Asker og Bærum blir det fort ganske håpløst om du ikke skal til Oslo, men på tvers av den ene eller begge kommunene.

  Håkon, forgubbing er jo ikke av det gode, nei. Dette blir jo små distriktslommer med spesialkompetanse, uten alternativer.

 19. Milton Marx says:

  Visst er det problemer med desentralisering. Ikke minst at folk ikke vil dra – og det kan jeg da forstå. Men kanskje skulle Oslo bremse litt på lysten til å vokse? Kanskje er det ikke i seg selv noe mål at Oslo – eller et hvilket som helst annet sted, for den saks skyld – skal vokse? Staten burde kanskje ha som prinsipp at intet skal legges til Oslo, med mindre det er tvingende nødvendig.

  Det jeg mente å si var egentlig at dersom man grabber til seg arbeidsplasser, så blir det trangt. Helt gratis er det ikke.

  Ellers vil jeg si til de som er skeptiske til teknologiens muligheter at det ikke er noe nytt. Jeg har hørt dét de siste 10 årene, mens mens skeptikerne har sittet der på sine kontorer med sin sure Nescafe, har jeg sittet og jobbet på en strand i Costa Rica eller langt pokker i vold i Bolivia.

  Klart det kommer an på hvilken jobb man har, men det er da snodig at man i enkelte bransjer faktisk ikke trenger øyenkontakt i det hele tatt, mens man i andre mener at det er et must. Noen ganger tror folk at øyekontakten er viktigere enn den er. At departementsfolk må reise så mye har jeg liten tro på. Kutt litt i diettpengene, og i de enkelte enhetenes reisebudsjetter, og så skal du se hvor mye som kan fikses på e-post. Jeg hadde da også reist mye mer dersom jeg hadde hatt noen som betalte.

  Det er ikke først og fremst de tekniske begrensningene som hindrer utflytting fra Oslo, men de menneskelige. Disse er også viktige, men man skal kalle en spade for en spade.

 20. Shoaib says:

  Generellt helt enig Iskwew, men i tillegg til dette kan man vel også stimulere arbeidslivet, f.eks. ved at arbeidsgiver skattefritt kan kjøpe månedskort til sine ansatte. Skrev noe om det en gang i tiden:

  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1253793.ece

  og det er dessverre ikke mindre aktuelt nå.

 21. Iskwew says:

  Milton, jeg tror man trenger øyekontakt i hvert fall innimellom, og jeg vet at jeg ikke ville trives med å jobbe alene hele tiden. Det som er sikkert er at vi bruker teknologien mer. Det er vi nødt til, siden vi er et internasjonalt selskap.

  Shoaib, jeg er ikke like begeistret for at arbeidsgiver skal kjøpe månedskort til de ansatte. Det har jeg skrevet om jeg også.

 22. Håkon says:

  [quote comment=”40153″]Kutt litt i diettpengene, og i de enkelte enhetenes reisebudsjetter, og så skal du se hvor mye som kan fikses på e-post.[/quote]
  Interessant, og jeg antar at denne løsningen er underbygget med veldokumenterte analyser?

  Ta for eksempel alle vår tilsyn, det er jo bare tull at noen skal reise land og strand rundt når det bare er å sende en e-post og spørre om alt er i forskriftsmssig stand.

  Det som har blitt veldig mye bedre med dagens elektroniske kommunikasjonshjelpemidler er at risikoen for å reise på en bomtur er mye lavere, og antall reiser er lavere. Det som ikke ser ut til å bli lavere er antall mennesker som mener de vet hvordan andre mennesker kan jobbe mer effektivt.

  Og som Iskwew påpeker er det nødvendig med øyekontakt en gang i mellom. I et prosjekt jeg har jobbet med en stund har vi minst 5 elektroniske møter mellom hver gang vi møttes i samme rom. Det er ganske effektivt, men dette er noe vi allerede gjør.

  Det jeg derimot har lagt merke til når jeg i perioder har arbeidet i andre europeiske land er at det mange steder er et langt bedre kollektivtilbud i de store byene. Det er der vi trenger en forbedring.

 23. Iskwew says:

  Håkon, jeg tror ikke vi kan slutte med fysiske møter og dertil hørende reisekostnader. Menneskelig kontakt kan ikke erstattes av virtuell kontakt. Og jeg tror det gjøres der det er mulig.

  Kollektivtilbudet i Oslo er dårligere enn det er i brasilianske byer, det skal det ikke være tvil om. Spesielt om du vipper så vidt over grensen og til Bærum. Der er det elendig.

  Tenk at t-banen i Oslo går kun hver halvtime om kvelden i helgene. Det er helt latterlig.

 24. Marina says:

  Goodwill: Sykkel er ikke lovlig på motorvei, og det var alt det var for omtrent halve distansen.
  Og resten hadde ikke akkurat sykkelstier heller. Sykling er nesten selvmord her borte.

Top