Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Var det en overivrig megler?

Innsidesaken som verserer i mediene for tiden, den med DnB og obligasjonssalg, er en særdeles interessant sak. At Norges største bank ikke bare fikk krisepakken omtrent skreddersydd, men også benyttet seg av fortrolig informasjon for å dra inn kjappe 40 millioner eller så, er mildt sagt ikke en god ting. Det er så til de grader ikke en god ting, at om det er tilfelle, bør konsernsjefen i Norges største bank kastes så langt det er mulig å kaste en mann ut i Oslo-fjorden. Tentativt fra Opera-taket til akkompanement av en Wagner-opera.

Jeg kan tenke meg følgende grunner til at DnB dumpet obligasjoner:

 • De var i en særdeles alvorlig likviditetssituasjon og solgte det som var omsettelig. Nemlig statsobligasjoner.
 • De kjente innholdet i pakken, og visste at kursene kom til å falle kommende mandag. Og solgte derfor for å skaffe seg en kortsiktig gevinst.

Nå er ikke normalt sett 2,3 milliarder et enormt beløp i statsobligasjons-markedet, det er et veldig likvid marked til vanlig. Men den siste tiden har det definitivt vært det, og det er rimelig å anta at det ligger et eller annet ekstraordinært bak salget. I finanskrisetider er dette ikke business as usual.

Om det er nummer to som gjelder, så er det innsidehandel. Om det er innsidehandel med potensielt juridisk ansvar, det får vi vente med å mene noe om, men det er definitivt og absolutt uetisk. Vi skal med rette blir svært, svært provosert om det er tilfelle. Og da er spørsmålet hvordan informasjonen har tilflytt markedsoperatørene i DnB, som sto for salgene, og hvorvidt de gjorde det på egen initiativ, eller om de fikk ordre fra oven om å gjøre det.

Avisene har klart å spa frem relativt detaljert informasjon om kommunikasjonen mellom DnBnor, Norges Bank, Finansdepartementet og Statsministerens kontor. Dagbladet har en oppsummerende artikkel om den kommunikasjonen som har vært.

Norges Bank har sagt at de har delt fortrolig informasjon, fordi de måtte kartlegge om innholdet i tiltakspakken ville treffe behovet. Det høres rimelig ut. DnB Nor har selvsagt skjønt at dette er fortrolig informasjon, det er jo ikke akkurat rocket science. Norges Bank har forventet at de man har delt informasjonen med har forholdt seg til den som det den er: innsideinformasjon.

Rune Bjerke i DnB Nor har vært i kontakt både med statsministeren og statsministerens kontor, ved Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Og her begynner det å bli problematisk for mange. For Bjerke har tette bånd både til statsministeren personlig og til AP. Normalt burde han ha forholdt seg til Finansdepartementet om han ville ha direkte kontakt. FD og Kristin er nemlig ansvarlig departement og statsråd. Men, sikkert på grunn av sine forbindelser høyere opp, har han tatt direkte kontakt. Og SMS’et Jens følgende:

Volum, 3 år og en stø og beroligende statement er det som er viktigst nå!

Rett nok etter obligasjonssalget, og det Dagbladet vet fikk han ikke til svar at “Jepp, det er innholdet i pakken”.

Problemet er bare det at Jens og Rune ikke burde ha SMS’et hverandre om tiltakene i det hele tatt. Det lukter sett og slett svidd lang vei, uansett hvordan du snur og vender på det. Rune Bjerke burde dessuten være så garvet at han burde ha stoppet all trading i statsobligasjoner, så lenge han visste at det kom en pakke. Med mindre altså, DnB Nor var desperate etter cash og måtte. I så fall har de vært nærmere konkursens rand enn jeg trodde.

Jens er jo ikke dummere enn at han burde ha skjønt at han burde la være å SMS’e Rune Bjerke akkurat den helgen om akkurat den saken. Det er lov å bruke hodet.

Men det er godt mulig at det ikke er Bjerke som har initiert salgene, i det hele tatt. DN kan nemlig melde at det er folk fra DnB Nor Markets som var i møte med Norges Bank samme dag som obligasjonssalgene startet. Aha. Fristelsen kan rett og slett ha blitt for stor. De vil jo ha skjønt at prisene ville falle påfølgende mandag. Det kan faktisk vært så enkelt som at noen i Markets har snappet det opp. Meglere har gjerne ekstremt gode ører og evne til å tolke informasjonsbiter.

I så fall vil jeg tro at Rune Bjerke personlig, eventuelt med hjelp av Jens, kaster vedkommende megler på hodet ut av banken og i fjorden. For den personen har i så fall forårsaket en alvorlig krise både for banken, statsministeren og tilliten til hele systemet.

Vi blir med rette harme om det er slik at Norges største bank har benyttet fortrolig informasjon for å gjøre et økonomisk klipp rett før Staten, oss alle, stiller opp med Gullkortet, som Kristin kaller det. Vi blir også med rette harme når det virker som om Jens ikke skjønner at han er statsminister først og fremst, og ikke venn.

Men vi får avvente granskningene. Med min kjennskap til meglere, så er det ikke usannsynlig at dette er informasjon som har lekket internt i Markets. Noen kan ha snappet opp noe. For det virker jo meningsløst at sjefen i Norges største bank er så dum at han bruker slik informasjon til å gjøre kjappe klipp i markedet. Hvis verden står til påske, i hvert fall.

Meglere har som regel relativt betydelige bonuser knyttet til tap/gevinst. En gevinst på 40 millioner på et par dager vil definitivt materialsere seg i bonus. Og sannsynligvis har det gått dårlig en stund. Her lå det en gyllen mulighet til å rette opp noe av høstens tap. Om det er dette som har skjedd, vet vi ikke, men vi får håpe Kredittilsynet kommer til bunns i den saken.

Men uansett, dette er særdeles klønete håndtert både fra banksjef og statsminister, det er hevet over tvil. Ola Storeng, Aftenpostens økonomiredaktør, skriver godt om det.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With: , ,

40 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. anonym says:

  Veldig god artikkel Iskwew. 🙂

  “Med mindre altså, DnB Nor var desperate etter cash og måtte.”

  Dette var min første tanke, og som du sier kan det jo tyde på at det står verre til i den norske banksektoren enn bankene selv gir inntrykk av. Og det ville jo ikke være overraskende situasjonen tatt i betraktning, vi har jo i en global skala vært vitne til at finansinstitusjoner og myndigheter den ene dagen forsikrer om at alt er under full kontroll, for så neste dag annonsere krisetilstander og løpe rundt i panikk. Skal vi trekke en konklusjon av dette, må det være at vi kan gøre klokt i å stole på våre egne vurderinger fremfor det vi blir fortalt av samfunns og næringslivsledere. Jeg tenker da på hvordan vi selv velger å forholde oss til situasjonen, med tanke på personlig økonomi, plassering av sparepenger osv.

 2. Iskwew says:

  Jeg tror ikke de har vært så desp etter cash, egentlig. Men hvem vet?

  Noterte meg at et stort flertal av det norske folk tror livet blir som før også neste år. Kriseforståelsen ser ikke helt ut til å ha slått inn.

  Inntil det motsatte er bevist tror jeg det kan bli ganske traurig fremover.

 3. Mäklare Smekk says:

  Hei Iskwew
  Interessante synspunkter…. Men problemet er vel mer at AP har fått plassere altfor mange av sine egne i viktige samfunnsmessige posisjoner, med de mulighetene for samrøre det medfører. Nå etterforskes saken av Kredittilsynet som tilfeldigvis er ledet av en annen av AP’s egne.
  Uhildethet, objektivitet og profesjonalisme er dessverre vanskelige ord i AP sammenheng.

 4. Iskwew says:

  Ja, det er nok det, gitt. Denne saken belyser det godt. Vi får satse på at Kredittilsynet er uhildet. Det er vel ingen ting som tyder på at de ikke er det.

 5. Milton Marx says:

  Sunne betraktninger. Dog er det et stort MEN i resonnementet: Gevinsten eller det unngåtte tapet som vi kjenenr til, er det faktiske beløpet. Dette er jo ikke det mest interessante tallet, strengt tatt. Det som er interessant, er hva som utløste handelen. Hvor mye FRYKTET banken å tape?

  Jo større usikkerheten er, jo mer ekstremt handler mennesket. (Ta bare EF/EU stridene i Norge. Det er jo nettopp usikkerheten som har gjort ellers sindige folk rablende gale – slik at de her bablet om dyret i åpenbaringen og alt mulig annet tull).

  Hva om disse folkene har vært veldig usikre på utlandets reaksjon? Kan usikkerheten ha gjort at de har sett for seg muligheten for utlendingene ville dumpe norske obligasjoner i stor stil? Kan de ha sett for seg at tilliten til et rasjonelt forvaltet norsk finanssystem ville forsvinne? Kan de ha sett for seg utenlandske institusjonelle investorer som dumpet alt av norske statspapirer? (“Norge er en liten økonomi,” etc. etc.)

  Jeg tror det er mulig at denne transaksjonen ikke hadde kommet dersom man hadde visst at det tapet man unngikk faktisk var forholdsvis lite. Men kanskje så de for seg en milliard?

 6. Iskwew says:

  Det er mange mulige scenarier, Milton. Men hva skulle de i så fall alternativt ha plassert penger i? Statspapirer er jo det siste som går, om all tillit forsvinner.

  *on the fly*

 7. Håkon says:

  Tenker det egentlig er to saker, den ene litt pinligere enn den andre. Graden av skreddersøm på krisepakken skyldes nok svært tette bånd mellom enkelte personer i samfunnets toppskikt. Obligasjonssalget skyldes nok en i overkant ivrig megler som kanskje ikke forsto at kjappe klipp i et marked av vaklende banker ikke er det mest populære i disse dager, og som heller ikke har fått med seg at noen ganger kan smart gjetting basert på summingen fra omgivelsene være til mer skade en gavn.

  Nå vel, mye kan skje før vi ser enden på denne kria.

 8. Milton Marx says:

  Det handler jo om å unngå et ras. Det kan jo godt være at man etterfølgende ville gå inn i norske junk bonds. Man ville bare ikke være tilstede akkurat når raset fant sted.

 9. Milton Marx says:

  En annen sak er, som Mäklare Smekk påpeker, problemet med samrøre mellom AP og massevis av strategisk plasserte venner i utallige stillinger.

  For meg er dette bare beviset på at ukulturen med at “noen har snakket sammen” ikke døde med Gerhardsen. Stemmer man AP, skal man ikke tro at man får renslighet og ryddige forhold. Da får man kameraderi og samrøre.

  Men saken er faktisk verre enn som så: Det er en sak som plasserer Norge på linje med korrupte bananrepublikker. I en bananrepublikk opplever man gjerne ting som at sentralbanken sladrer om en devaluering før den gjennomføres, slik at de rike får sikret pengene sine, mens de fattige får kjøpekraften uthult, og blir enda fattigere.

  Vi kan ikke ha folk i slike stillinger dersom de lekker informasjon på denne måten. Det er derfor ikke banken som først og fremst er å klandre, men de av statens folk – inklusive politikere – som har sveket sine mandater.

  Denne saken er en veldig fin test. Den viser i hvilken grad man synes det er et problem at man tilsynelatende har uskikkede folk plassert i stillinger som er svært viktige for landet.

  Mitt gjett er at man vil bagatellisere det inntrufne, og ellers beskytte alle guttene som er med i nettverket. Hvis regjeringa anser at det som har inntruffet er et problem, skyldes dette nok i første rekke at det har sluppet ut. At man har tjenestemenn som tilsynelatende er illojale og korrupte, vil ikke bli sett på som noe problem i seg selv.

 10. Håkon says:

  Bananmonarki, Milton, bananmonarki.

 11. anonym says:

  Milton Marx:

  “Men saken er faktisk verre enn som så: Det er en sak som plasserer Norge på linje med korrupte bananrepublikker. I en bananrepublikk opplever man gjerne ting som at sentralbanken sladrer om en devaluering før den gjennomføres, slik at de rike får sikret pengene sine, mens de fattige får kjøpekraften uthult, og blir enda fattigere.”

  Og hva med de enorme “redningspakkene” som trekkes ned over hodene på folk uten diskusjon? Det som skjer er at statsledere med mange bekjente i finansbransjen sørger for at vanlige skattebetalere sitter igjen med regningen, slik at bankaksjonærene unngår tap. Dette er også bananrepublikk, at båndene mellom den politiske og økonomiske elite er så tette at hva som er best for den jevne mann i gaten kommer helt i skyggen.

 12. Iskwew says:

  Ja, den skyldes nok det, Håkon. I tillegg til at DnB Nor er en veldig stor bank, og dermed må en slik pakke til en viss grad være tilpasset den banken for å treffe mål. Vi har vel i realiteten bare én stor bank.

  Den megleren som har gjort dette, om det er så at teorien stemmer, så har han det vi i markedet vil kalle en skikkelig dårlig pos.

  Milton, du mener de ville ha satt pengene på foliokonto i Norges Bank, da? Jeg tror strengt tatt ikke på den teorien. Men alt er mulig.

  Jeg skjønner at Sentralbanken måtte sondere terrenget med store aktører, men det kan være at de på sedvanlig naivt norsk vis ikke trodde at noen var frekke nok til å benytte seg av informasjonen. Når det gjelder bagatellisering, så er jo Jens godt i gang med akkurat det. Dette er jo helt vanlig atferd, virker det som han mener. Det gjør meg ikke beroliget, for å si det sånn.

  Og Håkon har selvsagt rett: Bananmonarki!

  Anonym, det er foreløpig ikke delt ut noen regning til skattebetalerne, altså. Det er ikke slik at det går 350 milliarder ut av statsbudsjettet her. Bankene bytter boliglånsobligasjoner med Norges Banks statsobligasjoner. Det betyr at Norges bank har risiko, men som tidligere sagt tror jeg ikke de pengene er tapt.

 13. anonym says:

  Jeg tenke på “redningspakkene” både her i Norge, og den enorme bailouten i USA.

  Den norske redningspakken innebærer stor tapsrisiko for norske skattebetalere. Det er fordi den er bygget på forstillingen om at nedturen ikke blir veldig dyp og at norske banker klarer å ri av stormen i tiden fremover. Blir ikke fremtiden slik man skulle ønske, blir ikke dette noen god deal for skattebetalerne.

  At dette er en enormt god deal for bankaksjonærene og finansbransjen generellt er det imidlertid ikke tvil om. Ingenting er jo bedre enn at staten, på vegne av vanlige lønnsmottagere, skyter inn penger og tar over potensielle risikoobjekter!

 14. Iskwew says:

  Dette har jeg vel kommentert før. Jeg ser ikke at det ville være noe levelig samfunnsalternativ å la bankene seile sin egen sjø. Det ville smelt så det holdt. Først for bankene, så for bedriftene og så for vanlige folk. Det ville jo ikke være kreditt i markedet.

 15. Milton Marx says:

  Jeg tror dette kunne vært håndtert på en ryddigere måte. Trolig ville man kunnet fått til samme redningen uten så mye hemmelighold og forfordeling av informasjon.

  Sånn var vel egentlig den amerikanske modellen mer ryddig, med vedtak om tiltak først, og så kom den konkrete utformingen.

  Ellers sitter jeg litt med følelsen av at Kristin, Jensemann og Skjøtt Pedersen ble godt snurt da Norge ikke fikk være med på det koordinerte internasjonale rentekuttet uka før.

  Klart at både Jens og Kristin hadde hatt lyst til å legge ansiktet i alvorlige folder, se inn i kameraene og si handlekraft ….bla, bla, bla… styrrrrrke … bla, bla …. tung satsning ….bla, bla, bla… det internasjonale felleskapet – og så gjennomfører de viktigste landene i verden sitt koordinerte rentekutt uten at Norge – den humanitære stormakten(tm) i nord, Verdens beste land(TM) og Verdens rikeste land (r) – får være med. Makan!

  Klart at de ble snurt! Og da passet det jo godt med et særnorsk tiltak, som kunne gi anledning til å fyre av fyndige metaforer og se inn i kameraene, mens man forklarte Det Norske Folk hvordan verden var skudd sammen – og så kunne man gripe anledningen til å gi en liten påskynnelse til gamle venner i samme slengen.

 16. Iskwew says:

  Nja, jeg tror heller de ville vært hoppende kry og stolte om de hadde sluppet en redningspakke, gitt. Da ville de jo virkelig vært flinkeste gutt og jente i klassen. Den pakken kom fordi den var helt nødvendig.

 17. Iskwew says:

  Var forøvrig en interessant debatt på Redaksjon EN akkurat nå.

  Jens var direkte snurt og indignert.
  Siv og Erna var saklige, og kom med betimelige spørsmål og kommentarer.
  Kristin var flink pedagog.

 18. Goodwill says:

  Storfinans altså…beklager, men der melder jeg pass, altså. Mikro går til nød an…

  Give me some engineering, please! 😀

 19. Iskwew says:

  Tja, det kan godt være de trenger en god ingeniør og planlegger borte i Oslo sentrum, det ser jeg ikke bort i fra. Litt uorden er det jo på krisepakke-byggverket 😈

 20. Milton Marx says:

  Goodwill: Ingeniører og finans er da en vanlig kombinasjon, se bare her: Bygg broer, ikke CDO’er, som er en kronikk av Øystein Dørum, sjeføkonom i DnB NOR Markets. Faktisk har egentlig ingeniørene skylda for finanskrisa! I alle de fallerte investeringsbankene har det sittet bøttevis av folk som har doktergrader i fysikk og matematikk – også kalt rocket scientists – og det er dem som har konstruert de mest kompliserte finansinstrumentene. :mrgreen:

  Måtte bare erte litt.

  Kristin Halvorsen er forresten en morsom figur midt oppe i det her. Hun kommer fra det partiet i Norge som mest uttalt har holdningen “vet ikke, og vil ikke vite” om alt som har med økonomi og gjøre – og så blir hun ikke bare finansminister, men får den verste finanskrisa siden 1929 slengt i fanget i tillegg.

  Det er vel egentlig en grei illustrasjon om at man ikke skal dømme for hardt på forhånd – enten det nå handler om Kristin eller Sarah.

 21. Kanskje blir det superrydding!

 22. Iskwew says:

  Jeg tror virkelig at Kristin er gløggere enn Sarah, Milton! Men hun er for Armani-drakt for sitt eget parti. De ville nok helst sitte utenfor regjering å kjefte nå, tenker jeg.

  Forøvrig har det nok vært alt for mange matematikere og doktorander i de store bankene, ja, re denne her. God gammeldags risikoforståelse hadde vært bedre.

  Vi kan jo alltids håpe, Viktor 😈

 23. Milton Marx says:

  Ja, du sier noe, Iskwew. Hvor godt hadde det ikke vært for Gallup-tallene hvis SV hadde kunnet hentet Kapitalen frem igjen, og pusset støvet av marxismen – illustrert med at kapitalismen må tøyles.

  Tidenes mulighet, og så sitter man der bastet og bundet på hender og føtter med en finansminister som har blitt en vemmelig kapitalistlakei.

 24. Håkon says:

  Hm, avisene melder at at DnB beroliget sine største kunder i forkant av at redningspakken kom, og da blir det plutselig ikke så rart hvis meglere har plukket opp rykter om egen bank, egentlig.

 25. Iskwew says:

  Jepp, Milton, jeg tror nok mange i SV tenker slik 🙂

  Jasså, Håkon? Dette lukter ikke mindre svidd. Ellers er Skogstad Aamo ute og har full forståelse for at Jens snakket med Rune. Det er vel litt tidlig, synes jeg.

 26. Iskwew says:

  Fra DN:

  “Det var meglertoppene Jørn Erik Pedersen og Reidar Bolme som representerte DnB NOR på møtet med Norges Bank torsdag 9. oktober.

  I møtet ble statens redningspakke overfor bankene på 350 milliarder kroner presentert.

  Både Pedersen og Bolme er ledere i avdelingen som gjennomførte DnB NORs omstridte salg av statsobligasjoner samme dag som møtet med sentralbanken fant sted, og neste dag – to dager før redningspakken ble offentlig kjent”

  Jeg tror min teori holder vann, ja.

 27. Håkon says:

  Joda, jeg så DN også, men det kan jo hende at de nevnte ledere forsikrer at de slett ikke har delt denne informasjonen med gulvet. Når utvalgte deler av markedet informeres derimot, da kan informasjonen raskt begynne å flyte rundt.

 28. Iskwew says:

  Greia er at noen vet hvorfor de obligasjonene ble solgt. Spørsmålet er så om de vil fortelle det. Men det er et så stort beløp at jeg antar en enkelt megler ikke kan ha gjort det alene.

  Meglere har ekstremt fininnstilte ører.

 29. tb says:

  “Staten och kapitalen, dom sitter i samma båt” – Ebba Grön

  Synes det betenkelige i alt dette her er at storbankene får en gavepakke fra staten, 350 milliarder uten motytelser eller krav. Klart staten skulle kjøpt eierandeler i bankene. og tatt over styringen. Kapitalen må tøyles. Eller latt systemet falle. Men vi ser jo nok en gang at stat og kapital er siamesiske tvillinger.
  Ekstremist som jeg er, i dette saklige selskap av markedsøkonomer… 😉

 30. Iskwew says:

  Jeg så Siv Jensen var ute og sa at det i hvert fall ikke burde bli bonuser på banksjefer hvis banker får del i krisepakken.

  Men jeg tror at du, jeg og alle andre skal være glade for at de ikke lot systemet falle, tb. Med mindre noen har et godt opplegg for et kredittløst samfunn.

 31. anonym says:

  Jeg synes du setter det på spissen Iskwew, du høres jo ut som en informasjonsrådgiver for banknæringen jo! 😉 Det er jo ikke slik at verden ville gå under om ikke staten, på skattebetalernes vegne, steppet inn i så stor skala som her gjøres. Nordmenn har overlevt langt større utfordringer enn om DnbNor hadde gått dukken nå.

  Dilemmaet med disse “redningspakkene” slik jeg ser det er ikke bare de store beløpene det er snakk om, men at de trolig vil lede vei til en rekke tilsvarende pakker i tiden fremover, hvis ikke fremtiden blir slik man ønsker seg. Man staker ut en kurs, hvor man synes det er alright at skattebetalerne tar regningen på vegne av aksjonærer.

  Nå vil kanskje du og andre invende at man kanskje kan “avverge” en lagvarig nedtur ved hjelp av disse “pakkene”, og til det kan jeg bare si at jeg tror det er altfor optimistisk.

 32. Iskwew says:

  Ehh. Pengeflyten og kredittgivningen ville ha stoppet opp, anonym. Det er grunnen til at mange lands myndigheter har sett det som nødvendig å gripe inn. Det var ikke bare DnB som ville stoppet opp, det er hele pengeflyten.

  Men vi kommer jo ikke nærmere hverandre i ståsted når det gjelder dette, uansett hvor mye vi gjentar oss selv.

 33. anonym says:

  Jeg forstår situasjonen. Er bare mer skeptisk til disse pakkene enn deg. Enig i at vi nok ikke kommer særlig videre, vi får leve med uenigheten! 🙂

 34. Milton Marx says:

  Iskwew: opplys meg litt. Hvis Norske banker er sunne, har hatt god praksis og har gode låneporteføljer. Ville det ikke da vært nok å utvide lånefasilitetene i Norges Bank (med begrensninger på viderelån av de billige pengene til utlandet)?

 35. Iskwew says:

  Det blir vel litt på samme måte som alle verdens aksjeselskaper for øyeblikket er priset til en markedsverdi langt langt under bokført verdi. Er det dermed sannsynlig at veldig mange AS’er kommer til å gå konk?

  I 2002 var brasilianske statsobligasjoner priset til treasuries +25%. Ga det et riktig bilde av den brasilianske statens evne til å gjøre opp for seg?

  Jeg har ikke nok detaljkunnskap om norske bankers balanse til å vite om det hadde vært nok. Men tiltakene er som de er fordi det er en fullstendig risikoaversjon nå. Statspapirer er det eneste som er regnet som trygt nok.

  Selvfølgelig kan det hende at bolimarkedet krakker med 70% og at omtrent alle samtidig mister jobben og ikke kan betale. Da har norske banker et problem. Men siden lån er personlige i Norge, endte bankene faktisk ikke opp med store tap i den forrige bankkrisen heller.

 36. Milton Marx says:

  Jeg sitter litt med en følelse av at det er noen her som sitter på informasjon som man gjerne skulle hatt på bordet i forbindele med vedtakelsen av denne pakken.

  Bortsett fra dette, ser jeg egentlig heller ikke hvorfor man ikke har lukket børsene inntil verden roer seg. Det er jo ikke noen som får reist kapital uansett. Problemet later jo blant annet til å være at verdimåleren i seg selv forårsaker at verdiene faller, ettersom at aktivene regnskapsføres til markedsverdi. Gi verden et par måneder til å konsentrere seg om verdiskapning, så skal du se at den kursen som aksjemarkedene gjenåpnes til kanskje vil være lavere enn den var da aktiviteten var høy, men den vil være basert på fremtidig inntjening. Og ikke bare frykt.

  Hvis det er slik at ungene er redd for the Boogeyman, må man vel kunne fortelle dem at han ikke eksisterer? Den positive siden av børsenes funksjon later jo ikke til å være meget betydningsfull for tiden.

  Knekk den negative feedback loopen, så skal du se at verden retter seg. Berlusconi tenkte faktisk høyt i de baner, så jeg er ikke alene.

 37. Iskwew says:

  Det er vel sett som et for stort inngrep, vil jeg tro, Milton.

  Bare kjapt innom, men det viser seg altså nå at den som har ansvaret for granskningen av DnB Nor fra Kredittilsynets side er Finn Hvistendal. Tidligere konsernsjef i DnB, altså.

  Har noen skjønt noe som helst? Det er jo like dumt, minst, som at Skogstad Aamo gransker saken, med sin fortid som AP-politiker.

  Jeg gremmes.

 38. Milton Marx says:

  Problemet, kjære Iskwew, er at alle landets viktige stillinger er besatt av tidligere AP-folk eller medlemmer av nettverket. 😯

  Jeg er enig med deg i at det ikke later til at alle har forstått hva tillit er.

  Skulle forresten ikke forundre meg om Hvistendahls egen økonomi har en direkte fordel av at DnB NOR ikks slaktes. Vi får se om vi har noen journalister som kan granske pensjonspakken hans og hans andre verdipapirer.

  Hvilket jo er langt bedre enn gransking av skattelister.

 39. Iskwew says:

  Vi får tro vi har det, Milton. Kan godt være han sitter på en aksje eller tre i banken han ledet i flere år. I hver fall har han pensjonsavtale der.

  Noen har virkelig ikke skjøt poenget, altså.

 40. Iskwew says:

  e24 melder at Økokrim har razzia hos DnB Nor og at to melgere og banken selv blir tiltalt for innsidehandel.

  «Det er Økokrims oppfatning at det foreligger skjellig grunn til mistanke om brudd på verdipapirhandellovens bestemmelser i forbindelse med DnB Nor Banks salg av statsobligasjoner forut for Finansdepartementets og Norges Banks tiltakspakke overfor bankene 12. oktober 2008»

  😯

Top