Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Bekymringsmeldinger til barnevernet straff for hasjkjøp

Politiet i Oslo har bestemt seg for å rydde opp på en del av de stedene der det er omsetning av illegale substanser i Tigerstaden.  Politiet vil derfor ikke lenger se gjennom fingrene med kjøp av hasj til eget bruk.  I tillegg til å straffe etter den lovgivningen som gjelder for slikt, skal man også bruke bekymringsmeldinger til barnevernet som straff.

Ja, ett av våre virkemidler er å sende bekymringsmelding til barnevernet når vi kommer over foreldre som kjøper narkotika. Så får de vurdere om folk som har så lemfeldig omgang med rusmidler, er skikket til å ha omsorg for barn, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon.

Begrunnelsen må her være en av to

 • Politiet vurderer bruk av hasj dersom man er forelder som generell grunn til bekymring for barnets ve og vel
 • Politiet har ikke gode nok sanksjonsmuligheter og vil dermed bruke bekymringsmeldinger til barnevernet som sanksjon,uavhengig av egentlig bekymring for barna

Dersom det er den første, er det noe forskning som har gått meg hus forbi.  Jeg har i hvert fall ikke fått med meg at enhver bruk av hasj gjør foreldre til uegnede foreldre og setter alle barn i fare.

Er det den andre, er det sett som en normativ straffesanksjon, uten at barn av hasjrøykere generelt er i en spesielt utsatt posisjon.  Politiet vil bruke barnevernslovgivingen som straff mot foreldre, uavhengig av hvorvidt det er grunn til bekymring for de barna det gjelder.

På spørsmål om hvorfor man i så fall ikke har gjort dette før, sier Stølen:

Ja, det kan du spørre om. Kanskje er de ikke i stor nok grad blitt sett på som et ordensproblem. Nå blir de det. Ved siden av å begrense antall boliginnbrudd, er det nå en prioritert oppgave å fjerne disse miljøene.

Det er altså et ordensproblem man skal løse ved å bruke barnevern som straffesanksjon.  Da kan man spørre seg hvem det er som har røyka mest; de som røyker hasj innimellom, eller politiet som har røyka sokker eller en eller annen type ullen substans.  Det henger ikke på greip å bruke barnevernet for å løse et ordensproblem i Oslo sentrum.  Politiet bør kunne finne andre sanksjoner enn bekymringsmeldinger til barnevernet. At man bruker bøter og forelegg, eller straffelovens øvrige bestemmelser er riktige virkemidler, barnevernet er ikke det.  Med mindre man altså har grunnlag for å hevde at enhver bruk av hasj gjør en til en forelder det er grunn til å tvile på at er i stand til å ta seg av barn på en god måte.

Men det er nok ikke grunnen.  Politiet vil bruke det som et virkemiddel for å løse et ordensproblem de ikke klarer å løse.

I tillegg begrunner Stølen med at “Spør de slitne brukerne utenfor Oslo S hvor de begynte. Alle begynte med hasj og svakere stoffer!” Okay.  Så om hasj ikke fantes, ville vi ikke ha slitne brukere utenfor Oslo S?  De ville  ha utviklet seg til framifrå samfunnsindivider, uten sosiale problemer?  Det finnes det i hvert fall ikke forskning som begrunner.  Dette er et resonnement som legger et slør av lettkjøpt svada over det som er komplekse problemer.  Og apropos barnevernet; jeg tror bestemt det er bedre om barnevernet bruker ressurser på foreldre som har virkelig store problemer som foreldre, noen av dem er foreldre til de barna som ender som tunge brukere på Plata.  En uendelig rekke bekymringsmeldinger uten at det er dokumentert grunn til bekymring, bør ikke kunne brukes som en straffereaksjon.  Til det har barnevernet mer enn nok å gjøre som de har.

Og hva med alkohol?  Jeg tror foreldre som drikker er et betydelig større problem enn foreldre som røyker hasj.  Kanskje vi bør kreve at Vinmonopol- og butikkansatte sender bekymringsmeldinger på generell basis dersom noen kjøper to flasker vin tre ganger i uken?  Sannsynligvis innebærer det større generell fare for barna deres.

Jeg synes politiet skal konsentrere seg om å løse ordensproblemene på Grønland og Grünerløkka med de virkemidlene ordensmakten allerede har til rådighet.  Å oversvømme barnevernet med ubegrunnende bekymringsmeldinger på autopilot er ikke et egnet virkemiddel.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With: , , ,

13 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. trineos says:

  er så veldig enig med deg!!! Det rare er at barnevernet selv ikke har reagert! Så jeg er redd det er en del som faktisk tror på begge disse årsakene – at ja hasjrøyking i seg selv diskvalifiserer for foreldrerollen og ja vi straffer med barnevernsloven for ordensloven klarer vi ikke bruke.

 2. Avil says:

  🙄 Oh, ja, kjempelurt å innføre meirarbeid for BV som straff. BV sit i dag med kjempebunker med saker, barn som har det reelt svært vondt og vanskeleg, og dei fleste stader er det lange ventelister for å saksbehandle og undersøke meldingane som kjem.
  Her velger politiet å legge beslag på desse ressursane, og dermed påføre barn som har det vanskeleg endå lenger ventetid.

 3. Iskwew says:

  Trineos, jeg kan ikke skjønne at det er mulig å kjøpe de resonnementene han serverer som begunnelse, altså. Men det er mulig du har rett i at det er mange som gjør det likevel. Jeg er også forundret over manglende reaksjon fra barnevernet. Jeg fant bare denne:

  Det er en lang vei mellom det å røyke hasj og å miste omsorgen for barna sine.
  Det sier leder for barnevernet i bydel Alna i Oslo, Marit Hoff.

  Jepp, Avil, jeg tenker barnevernet har betydelig viktigere ting å gjøre. Alle bekymringsmeldinger skal behandles, og det tar tid som BV definitivt kan bruke bedre.

  Kort sagt bør politiet konsentrere seg iom å løse ordensproblemer med de virkemidlene de har innenfor det området av lovgivningen de er satt til å forvalte, ikke med barnevernslovgivningen.

 4. tb says:

  Å miste omsorgen for barn – dvs bli fratatt egne barn – som straffereaksjon for kjøp av hasj til eget bruk??
  Barnevernet skal vel hjelp og støtte barn, og foreldre, i noen tilfeller ved å overta/overføre omnsorgen for utsatte, men som STRAFF? For kjøp av hasj til eget bruk?
  Vil ikke dette være temmelig ødeleggende for barnevernet? Deres område er ikke og skal ikke være straffens område? Hva blir den neste forbrytelsen som kan føre til at du mister ungene dine; Produksjon av HB til eget bruk? Grove fartsovertredelser?

  Stølen er desverre typisk for mange innen politi og FrP er jeg redd; i kampen mot de forferdelige narkotikabrukerne, er alle reaksjoner lov…

 5. Iskwew says:

  Ja, det er det han sier, tb. Bekymringsmeldinger til barnevernet som straff for kjøp av hasj til eget bruk. For å løse et ordensproblem.

  Jeg håper virkelig ikke de har tenkt å gjennomføre det.

 6. Isobel says:

  Flott innlegg, enkelt og greit!

 7. Milton Marx says:

  Ungdommen av i dag, altså!

  De knuser ruter, og kjøper hasj for pengene!

  Generelt er det noe gammelkjerringaktig over denne politimannen. Han kommer med slike greier som man kanskje ville vente av senile tante Agda på 88. Eller kanskje rettere hva man kunne ha fått hørt dersom man hadde hatt en senil tante Agda på 88 for tjue år siden. I dag virker jo de fleste gamlinger langt mer oppdatert enn Stølen.

  Det er dog et par ting ved det han sier, som er ganske likt det jeg har hørt fra andre politifolk. Det handler om et dyptfølt ønske om å utdele straff, og en manglende forståelse av maktfordelingsprinsippet.

  En gang snakket jeg med en politimann i Panama som hadde tjenestegjort blant annet under Noriega. Han beklaget seg over disse nymotens menneskerettighetsgreiene. Nå kan man jo ikke lenger skyte en kriminell sånn helt uten videre. Det blir det bare et helsikes liv av. Menneskerettigheter både her og der. Det var enklere før, for hvis en kriminell forsøkte å flykte, så kunne du skyte.

  Det er litt sånn i samme gata, om enn i en langt mildere form. En politimann som ønsker å kunne dele ut straff selv. Jeg tror desverre ikke han er den eneste norske politimannen som ikke har forstått bæret av ganske grunnleggende prinsipper bak rettsstaten. Skulle man bruke bekymringsmeldinger som straff, velger man en sanksjon som er utenfor rettssystemet. En bot kan du anke, men ikke en bekymringsmelding.

  At han heller ikke har forstått noe som helst om hvilken funksjon barnevernet bør ha, er det andre som berørt, så det lar jeg ligge.

 8. Undre says:

  Så fantastisk tillitsvekkende at politiet kan gå ut og si dette!

  Ajajaj… 🙁

 9. Tiqui says:

  Politiet innbiller seg vel kanskje at barnevernet også bare kan henlegge saker som de ikke har lyst å bruke ressurser på og dermed ikke ser at stadige unødige bekymringsmeldinger kan være noe problem for barnevernet.

  Ellers støtter jeg Miltons innlegg om at det ligger et maktønske bak dette utspillet, et ønske om en makt som tilhører rettsystemet og ikke politiet. Og tydeligvis har han ingen forståelse for at dette straffeønske også kan bli en straff mot uskyldige barn, ikke bare mot foreldrene.

 10. Iskwew says:

  Takk, Isobel 🙂

  Veldig gode poenger, Milton. Det er helt soleklart et ønske om å bruke makt, og en manglende evne eller vilje til å forstå fordelingen av makt mellom domstoler og ordensmakt.

  Greia er at politiet ikke har gjort jobben sin. Onde tunger vil kunne hevde at det er fordi de kanskje har vært for opptatt av lønnskamp og sånt. De har ikke gjort jobben sin, fordi det ikke har vært ansett som et ordensproblem før. Kanskje det ikke hadde vært det nå heller, om det hadde gjort jobben sin i utgangspunktet.

  Nei, du kan ikke anke en bekymringsmelding, og barnevernet har faktisk plikt til å undersøke også.

  Jepp, dette var et tillitsvekkende utspill, Undre 🙄

  Muligens tror de det, ja, Tiqui, men sånn er det ikke. Barnevernet har plikt til å undersøke.

 11. Milton Marx says:

  Jeg tror egentlig at Barnevernet nå tvinges inn i en situasjon de ikke ønsker seg. Litt mer blest nå, og så er de pukka nødt til å rykke ut offentlig med at hasjrøyking i seg selv ikke påvirker egnetheten som foreldre.

  Det er kort og godt ikke mulig for barnevernet å håndtere en strøm av bekymringsmeldinger uten annen substans enn at politiet forteller at mamma røyker hasj.

 12. Iskwew says:

  Det har faktisk blitt forbausende lite blest om denne saken, Milton. Det burde bli en god del blest, og Justisdepartementet burde å ut og fortelle politiet hvilke virkemidler de har til rådighet. Siden de åpenbart ikke har skjønt det selv.

 13. Anne says:

  Jeg var borti et liknende forslag i Østfold, der Frp ville gjøre språktester av fireåringer obligatorisk og melde foreldrene til barnevernet om de ikke stilte. Resultatet blir det samme: Barnevernet = busemannen, de onde kreftene myndighetene kan true slemme foreldre med.

  Jeg er sikker på at barnevernet, som jo aldri kritiseres for sin maktutøvelse, er veldig glade for å framstilles som en trussel.

Top