Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Graviditet og metadon: langt fra uproblematisk

Haukeland sykehus har gjort en undersøkelse av 15 spebarn som har vært inne til behandling for abstinenssymptomer etter at mor har vært på såkalt Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), bedre kjent som metadon, under graviditet. Barn får nemlig også abstinens dersom mor bruker statsautoriserte midler, ikke bare om hun bruker illegale midler.

Det ble slått opp at 2 av 15 barn av mødre på metadon døde, og at metadon også gjør småbarn avhengige før de blir født, slik at de må avvennes etter fødselen. Dessuten at dette er barn som kommer til verden og har det ganske vondt.

Problemet er bare at man basert på denne studien (fortsatt) ikke vet om det er metadon i seg selv som leder til skader. Mange av disse mødrene hadde annet misbruk i tillegg. Dermed kan man vanskelig si at det er metadon eller Subutex som forårsaker Neonatal abstinence syndrome (NAS). Det sier forskerne selv også:

På grunn av sidemisbruk blir det vanskelig å vurdere den reelle risiko for abstinens forårsaket av metadon/buprenorfin.

Men å gå såpass i dybden er det mye forlangt at mediene gjør, ser det ut til. Ei heller sier man at det faktum at 2 barn er døde kan skyldes andre ting, for eksempel sidemisbruk. Eller siden gruppen er liten kan det skyldes tilfeldigheter.

Dagsrevyen hadde et kort innlegg om saken i går. Og der slapp helsedirektoraret til med noen uttalelser jeg fant temmelig snodige. Nye retningslinjer for Legemiddelbasert rehabilitering er under utarbeidelse og vil innebære en liberalisering av utdelingen av slike midler, dersom man følger Ekspertgruppen som har kommet med innstilling på saken. De anbefaler blant annet å gi yngre brukere tilgang til metadon og subutex.

Elinor Major, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, sa følgende på Dagsrevyen:

“Det kan nok tenkes at det blir flere gravide metadonbrukere. Men det er kanskje bedre at de er gravide på metadon enn at de er det på heroin.”

“Vi lager retningslinjer nå fordi vi ser at vi har for liten kunnskap og det er også ulike oppfatninger av dette i forskningsmiljøene”

Det synes jeg var en rimelig tynn begrunnelse for å gi nye retningslinjer som innebærer lettere tilgang til disse legemidlene.

“Det er kanskje bedre at de går på metadon enn på heroin”

Ja, det er det kanskje, men vi vet altså ikke det. Og det er slik at gravide heroin-misbrukere har man lovhjemmel til å tvangsbehandle, i motsetning til de som er på metadon. De er per definisjon under behandling. Faktisk er det svært få kontrolltiltak overfor metadon-brukere etter det jeg har forstått. Og når det så viser seg at halvparten av kvinnene i denne studien misbruker andre illegale stoffer i tillegg, så sier det seg selv at forstrene ikke bare utsettes for metadon, men også for andre skadelige stoffer. Og mens gravide heroinmisbrukere kontrolleres strengt, kontrolleres ikke metadon-brukere på samme måte.

Liv Trønnes som leder Ullevål-teamet mener at bruk av prevensjon må være et kriterium for å få metadon. Videre sier hun:

Enkelte sykdommer krever behandlinger som er uforenlige med graviditet. En må huske at det er svært belastede kvinner som får metadon, og disse har dårligst utgangspunkt for å ta seg av barnet. I tillegg er det mest sannsynlig at disse får sårbare og krevende barn som stiller store krav til omsorgspersonene. Er det slik at det er en rettighet at alle skal få barn

Rold Lindemann på Ullevål sier i samme artikkel:

Tvangsparagrafen brukes for lite. Vi må kunne si at enten får mor prøve å klare dette frivillig, eller så legger vi henne inn på tvang til avrusing. Det har vært en tendens til at de som behandler den gravide, kun tenker på henne – og trapper opp dosen med metadon i stedet for å trappe ned når hun er gravid.

Lege Dagfinn Haarr i Kristiansand, som har 180 tunge rusmiddelbrukere på listen mener dette er et gufs fra fortiden som minner om tvangssteriliseringen av tatere:

Dersom man skulle tvinge metadonbrukere i fruktbar alder til å ta prevensjon, er jeg redd det ligner stigmatisering. Min erfaring er at pasienter som får metadon, og som blir gravide, klarer å trappe ned metadonbruken

Det viser bare at personlige erfaringer ikke kan gjøres allmengyldige. For det er mange som ikke bare bruker metadon, men misbruker andre stoffer ved siden av i tillegg. Det viser undersøkelsen fra Haukeland og det hevder også Ullevål.

Det å snakke om at rusmisbrukere skal bruke prevensjon er ikke det samme som å ønske en varig sterilisering av en folkegruppe.  Ingen krever at rusfrie mennesker bruker prevensjon.

Først og fremst må vi tenke på de små som fødes til verden med abstinenssymptomer. Personlig mener jeg at mødrenes rettigheter får komme i annen rekke, selv om jeg ser at det betyr inngrep i deres selvbestemmelsesrett. Ikke ved tvangsprevensjon, men ved å sikre seg at de i hvert fall ikke bruker andre stoffer under svangerskapet, og helst ved at de avvennes fra metadon også. Vi vet nemlig ikke nok om skadevirkningene. Men tatt i betraktning at man som gravid rådes til å ikke ta hodepinetabletter en gang, så vil det være rimelig å anta at metadon og Subutex ikke er noe man vil anbefale gravide å gå på. Dessuten har Helsedirektoratet rett i at vi vet for lite, og dermed virker en ytterligere liberalisering uten at det legges inn kontrolltiltak overfor metadon-brukere som er gravide som et tiltak der man fullstendig har glemt de ufødte barna det her er snakk om.

Resultater. Seks av barna ble i svangerskapet kun eksponert for opiater. Åtte ble i tillegg eksponert for benzodiazepiner, heroin eller cannabis. Barna hadde lavere fødselsvekt enn landsgjennomsnittet. 14 av de 15 barna utviklet neonatal abstinens-syndrom, i ti tilfeller behandlingskrevende. To ble rammet av plutselig, uventet spedbarnsdød. Ved oppfølging hadde seks av 13 barn normal psykomotorisk utvikling. Fem barn hadde varierende grad av forsinket psykomotorisk utvikling og to hadde symptomer på hyperkinetisk atferdsforstyrrelse. Fem barn ble plassert i fosterhjem.

Disse resultatene fra Haukeland-undersøkelsen bør bidra til at man setter inn andre tiltak enn bare utdeling av metadon. Vi skal huske at disse barna, som alle måtte på avvenning etter fødselen, i tillegg har mødre (og fedre?) som har problemer som ikke vil forsvinne dersom de får barn. Dermed havner mange også i fosterhjem.

Det er først og fremst disse barna vi må sørge for å passe på. Både før og etter at de er født.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With: , , , ,

13 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Lothiane says:

  Åh! Liv Trønnes, min helt og min hjelpende engel gjennom et langt og tungt år. (Hun var støtte for meg og eksmann da vi mistet barn.) Kloke, fine dama…

  Vel. Jeg har ei venninne som går på metadon og har gjort det i mange år nå. Hun er høyst oppegående og fungerer normalt, men som hun sier; hadde jeg eller noen annen som ikke har brukt tunge stoffer tatt samme dose metadon som hun gjør hver dag, ville vi trolig dødd av overdose. Da skremmer det meg å høre at gravide går på metadon og utsetter babyene sine for det.

  Jeg er skeptisk til tvang, men akkurat i slike tilfeller synes jeg nok det bør være åpning for det i lovverket. Det er for ille å skulle gamble med mange barns liv, for de kan jo få skader som er der resten av livet.

 2. Iskwew says:

  Liv Trønnes virker som en fornuftig og engasjert dame!

  Hadde man bare vært sikker på at det kun er metadon som brukes mens man er gravid, men det er man jo ikke. Og det er visstnok fint lite kontroll av selv det. Dessuten virker det som om forskerne vet rimelig lite.

  Så ja, her bør det være mulig å bruke tvangsmidler for å beskytte barn.

 3. IvarE says:

  Har litt vondt for å gripe “essensen” 😉 i det du vil frem til, jeg.

  Det som først og fremst slo meg da jeg først hørte om denne “undersøkelsen” var og så da??? Så langt er vi vel enige.

  I radioen ble dette debattert på ramme alvor av folk som tydeligvis mente at metadonutdeling på grunn av disse resultatene bør stoppes med øyeblikkelig virkning. Minst en av debattantene var en kvinnelig lege som tross alt burde ha kunnet nok basis statistikk til å tilføre en smule edruelighet, men neida.

  Statistisk sett er både utvalget alt for lite (15) og de usikre/ukjente faktorene alt for mange (og store?) til at “resultatene” kan ha noen som helst signifikans for noe som helst. I tillegg til mangel på kontrollgruppe etc. etc.

  Dette blir like dumt som påstanden om at det er farlig å sove fordi de fleste dødsfall skjer i sengen. 🙂

  Videre er vi muligens enige i at en av hensyn til barnet kanskje bør kunne bruke en større grad av tvang overfor gravide narkomane. Eller kanskje ikke. ❓
  Tvang måtte i såfall for å kunne være effektivt faktisk inkludere institusjonering / fengsling, og da begynner det i hvertfall å skurre for meg.

  Sideline:
  “Seks av barna ble i svangerskapet kun eksponert for opiater. Åtte ble i tillegg eksponert for benzodiazepiner, heroin eller cannabis.”
  – Jeg trodde heroin også var et opiat? I og med at den uvinnes av morfin som igjen utvinnes av opium. Men det er selvfølgelig mulig at jeg tar feil? ❓

  • Iskwew says:

   Jeg mener definitivt at man må gjøre mer for å sikre disse barna. Men dette er ikke en helt enkel problemstilling, for sannsynligvis er store mengder alkohol farligere, og ingen har kommet på å tvangsinnlegge alkoholikere. Hadde det vært enklere ville jeg sikkert vært klarere 😉

   Men likevel, det at så mange på metadon har tilleggsmisbruk gjør at jeg synes man er nødt til å sette inn tiltak for å sikre at det i hvert fall ikke skjer. Ved å ta urinprøver etc. Noen man etter det jeg forstår ikke gjør. Disse barna får mildt sagt ikke noen god start på livet. Og som vanlig i Norge, er man mer opptatt av voksnes enn av barns rettigheter. Det er vel åpenbart ikke spesielt bra å dopes på metadon lenge før man er født en gang?

   Men ja, vinklingene i avisene har ledet hele debatten inn på feil spor, og jeg spør meg om de har lest rapporten i det hele tatt, de som skriver. Så klart, det er enklere å skrive fyndige overskrifter i en overforenklet verden. Men det leder ikke til noen konstruktiv debatt, som debatten du hørte skulle vise.

 4. IvarE says:

  Jada, urinprøver og blodprøver, meldeplikt akkurat som toppidrettsfolka’ osv. 😕

  Men også her gjelder, akkurat som ved den mangelfulle statistikken : Hva så da???

  Hvis prøvene viser at den blivende moren er blandingsmisbruker, hva skal du gjøre med det???
  Det hjelper ikke ungen at man tar fra moren metadonbehandlingen. Det eneste som kanskje kunne hjelpe var tvangsinnleggelse / fengsling, og da er vi tilbake til utgangspunktet igjen. Er det aktuelt?

  Jeg spøger kun, mitt lodd er (heldigvis) ei at svare. ❓

  • Iskwew says:

   Jeg har forstått det dithen at man har hjemmel til å tvangsbehandle/overvåke “vanlige” narkomane. Og lurer på hvorfor metadon skulle gjøre situasjonen vesentlig annerledes.

   Jeg har ikke svarene heller 😐

 5. Undre says:

  Bra post, Isk!

  Jeg vet verken opp eller ned på norsk anti-ruspolitikk, men jeg kjenner jeg blir sint på en skikkelig lei måte når vi snakker om barn som blir syke fordi gravide ikke gjør som de burde. Det er så j*ævla unødvendig!

 6. Iskwew says:

  Ja, det gjør jeg også, Undre. Det er veldig unødvendig, og det gjelder å tenke på om man vil ha barn og evner å ta seg av dem før man blir gravid.

 7. Undre says:

  Det aner meg at man i veldig liten grad snakker med kvinner om det å være rusmisbruker/metadonbruker og å bli gravid/få barn. Jeg tenker at man i det minste må begynne med en bevisstgjøring der.

  Om det å få barn er veldig viktig for en vil jo det også kunne være en motivasjon i forhold til å gjøre endringer i eget liv for å kunne fungere som mor/foreldre. Greier man ikke å gjøre de endringene bør man ikke bli forelder.

 8. Iskwew says:

  Ja, og i tillegg er det veldig lite kontroll med brukerne av metadon. Er du gravid og misbruker (uten at staten har satt stempel på det) er kontrollen veldig mye sterkere.

  Dessuten er det jo slik at på metadon får man bedre helse, og kan lettere bli gravid. Dermed er det enda viktigere å informere om hva det vil bety å bli gravid.

 9. Undre says:

  Vi får håpe politikerne greier å rydde opp her.

 10. siv says:

  Hei 🙂

  Eg er ei ung dame på 20 år som eg gravid i 3 mnd.
  Gleder meg sinnsykt til barnet blir født , har aldri fått barn før , så dette blir det første 🙂

  Men jeg har ett lite problem med opeater :-/ jeg er subutex bruker. bruker ikke svært mye. ca 2-4 mg om dagen . Det har ikke hendt noe som helst med ungen. men jeg vet jo enda ikke hvordan den har det med alt dette . skal på ultralyd snart. og da får jeg vel vite litt mer.

  Men jeg har også hatt en sprekk på heroin :-/ det er det jeg er mest redd for her 🙁
  Kan barnet dø bare av en liten sprekk ? ?

  Jeg kommer aldri til å gjøre det igjen. fikk skikkelig dårlig følelse over meg sjøl etter på.

  Ønsker svar !

  MVH : bekymret , kommende mor !!

  • Iskwew says:

   Det har jeg ingen kompetanse til å svare på i det hele tatt. Du må høre med helsepersonell.

Top