Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

…eller har kvinner dårligere pokerfjes?

30.10.08 in Mennesker

Ifølge Aftenposten, via Der Spiegel, har forskere ved Virginia Commonwealth University i Richmond kommet frem til at menn er flinkere til å oppdage utroskap enn kvinner. Hele 75% av mennene hadde oppdaget sidesprangene deres kvinner oppga å ha hatt (18,5% av kvinnene innrømte utroskap), mens bare 40% av kvinnene hadde oppdaget det samme (29% av mennene innrømte utroskap).

Men, sier forskerne, mennene er generelt mer mistroiske. De beskylder oftere partnerne for å ha vært utro når de ikke har det.

Og grunnen til mennenes mistroiske treffsikkerhet, mener forskerne, er at de i motsetning til sine kvinner aldri kan være sikker på at de er far til et eventuelt avkom – og derfor har større grunn til å være skeptiske.

Her mener jeg bestemt det er andre forklaringer som er minst like relevante.

Det er mer kulturelt tabu for kvinner å være utro enn for menn. En mann som er utro kan til og med få status, ettersom han viser at han har draget. En kvinne derimot, får ikke den samme status av å være utro, snarere tvert imot. Hun vil dermed med sannsynlighet få mer skyldfølelse av å ha vært utro. Vi kan til og med tenke oss at kvinnene i større grad enn mennene har lagt følelser i det.

I hvert fall kan det rett og slett være slik at kvinnene er lettere å oppdage fordi de har større skyldfølelse. Jeg tror nemlig det er utstrålingen av skyldfølelse som gjør at utroskap oppdages i mange tilfeller. Det kan dermed også forklare hvorfor en større andel utro kvinner enn utro menn oppdages av partnerne sine. Den dårlige samvittigheten ligger ikke i tykke lag i fjeset ditt, om du ikke faktisk har dårlig samvittighet.

Kvinners og menns utroskap ses ikke på samme måte. Og ikke har menn og kvinner det samme forholdet til tilfeldig sex heller. Jeg tror det er den viktigste forklaringen på at kvinner oppdages i større grad enn menn, om de er utro. I tillegg er det færre kvinner enn menn som er utro. Terskelen er altså høyere, nettopp fordi de kulturelle kodene sier at det er uakseptabelt. Kvinner får rett og slett dårligere samvittighet.

Dessuten er mennene rapportert å være mer mistenksomme. De beskylder altså sine partnere for utroskap oftere, og når man skyter fra hofta mot et objekt med dårlig samvittighet, så kan det være at pokerfjeset ikke holder. Siden menn skytes mindre på fra hofta, så er det helt naturlig at de ferskes i mindre grad.

I tillegg er utroskapen selvrapportert.  De kulturelle kodene kan godt bidra til at kvinner i mindre grad enn menn rapporterer faktisk utroskap også.  Og i absolutte tall er ikke forskjellen stor mellom kvinner og menn når det gjelder det antallet som faktisk sier de har vært utro OG er blitt fersket.

Nope. Jeg er ikke overbevist om at menn er så himla mye bedre til å lese sine partnere enn hva kvinner er.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With: ,

20 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Håkon says:

  Hm, et annet interessant spørsmål er hvor mange falske positive denne mistenksomheten gir, og hvor sunt slike mistanker er for et forhold.

  Uansett, det er en del detaljer og tall som ikke er med i den populærvitenskapelige omtalen, så det er vanskelig å mene noe her. Det er likevel fristende å sitere følgende fra den samme forskningen:

  We also developed a statistical method for estimating the amount of under-reporting of infidelity. We found that men tended to be honest about their affairs whereas women tended to under-report infidelities by about 10 per cent.

  Hm… 🙄

 2. Iskwew says:

  Nettopp, ja 🙂 Selvrapportering er sjelden helt til å stole på.

  (Jeg kom aldri så langt at jeg gravde frem originalen.)

 3. Milton Marx says:

  Det som jeg alltid spør om – men uten å få skikkelige svar, er matematikken og logistikken i utroskap. Særlig i et latinsk land, med mindre aksept av at kvinner har seg litt når de har lyst, er sånt interessant.

  Alle sier at menn er mer utro enn kvinner, men med hvem? Mange mener at 90% av alle latinske menn er utro.

  I de fleste samfunn er det vel egentlig slik at det er et lite mannsoverskudd, men at man uansett aldri kommer til færre en 49% for noen av kjønnene. Dermed faller ideen om at menn har seg mest på si fordi at det er så mange flere kvinner i fisk, om enn jeg har hørt ideen servert fra kvinner som avgjort burde vite bedre.

  Er det så slik at de gifte mennene har seg med ledige kvinner? Gitt at moralen jo også tilsier at man skal være jomfru når man gifter seg, eller i alle fall til man møter den rette, så kan det jo ikke være de ugifte som betjener de gifte utro mennene. Det er tross alt ikke bare de utro mennene som betjenes, men også ungkarene og enkemennene.

  Er det enkene, som jo ville være en gruppe som sånn sett “har lov”? Er det slik at kvinner forvandler seg til p***maskiner når de mister mannen sin? Gitt at antall menn (ungkarer, enkemenn, gifte menn) er så stort, vil det neppe holde at enkene har seg daglig med “bare” en.

  Min konklusjon er at, når man tenker litt logikk og logistikk, så er det vanskelig å si annet enn at menn og kvinner stort sett er like mye utro.

  Det vi ser er resultatet av kulturelle holdninger og mindre aksept av at kvinner er utro enn at menn er det. Og det ville da være logisk nok om kvinner som er utro var mindre åpne om det.

  En mann som er utro kan kanskje dra med seg hjem en gonoré e.l. (historisk, før vi fikk AIDS), mens en kvinne som er utro, i tillegg kan dra med seg hjem et en lausunge som skal forsørges i årevis. Et individ som skal gå der som et monument over at mannen ikke later til å være tilstrekkelig for kona. Noen som gjør mannen til spott og spe i omgangskretsen.

  Er det verre at en kvinne er utro enn at mannen er det? Det var i alle fall mye mer kritisk for familien før, dengang da prevensjonsmetoder var ikke-eksisterende.

 4. Iskwew says:

  Det er jo fullt mulig at kvinner er mindre utro enn menn, Milton. Det skyldes at ikke alle er i forhold, og at enkelt-individer kan ha et mer aktivt sexliv enn andre. Men det som sannsynligvis er riktig, er at kvinner, på grunn av sosiale og kulturelle konvensjoner, er mindre ærlige om utroskap.

  Kulturelt er det verre at en kvinne er utro enn at en mann er det, det er sikkert.

  Og den statistikken jeg har sett på dette, viser at kvinner er i ferd med å ta igjen menn på dette området.

 5. IvarE says:

  Like etter forrige “runde” der temaet ble diskutert (“Om mus og menn”) og vi var noe uenige mhp din påstand om at menn er mere utro enn kvinner (jeg mener fortsatt at det nødvendigvis må bli omtrent like mange av hvert kjønn) 😎 , dukket denne opp:

  http://www.nrk.no/programmer/tv/schrodingers_katt/1.6214916

  Og konklusjonen er jo ganske klar:
  “Dette slår i hjel myten om at menn er mer utro enn kvinner, sier …”

  Hadde tenkt å la temaet ligge, men siden du insisterer, så..
  :mrgreen:

 6. IvarE says:

  Og selvfølgelig er vi himla mye bedre til å lese våre partnere enn det dere er.
  Noe må jo vi også få være best til. 😆

 7. Iskwew says:

  Det kommer stadig ny forskning. Men det er altså fullt mulig at menn er utro i større grad enn kvinner. Så selv om det nødvendigvis må være like mange av hver kjønn, trenger det ikke å bety at begge kjønn er utro i samme grad. Re: resonnementet mitt til Milton, over 🙂

  De fleste undersøkelser jeg har sett viser at det er en forskjell, men at den krymper. Og dette er et område som er beheftet med betydelig usikkerhet.

 8. Iskwew says:

  Det tror jeg ikke dere er, Ivar 🙂 Dere skyter bare fra hofta i større grad, og treffer derfor oftere.

 9. Tiqui says:

  Jeg må støtte deg på disse punktene, Iskwew – både det at kvinner nok lar seg lettere avsløre pga høyere grad av dårlig samvittighet (Det var min første tanke også da jeg leste om dette), og at det statistisk er fullt mulig at menn kan være mer utro enn kvinner.

  Gift/ugift-status er heller ikke en uforanderlig status, så deltagelse i denne statistikken kan jo gå i perioder. Ettersom det også er flest menn som kjøper sex, så vil det iallfall være fullt mulig at en kvinne står for “betjeningen” (i Milton’s ordbruk) av ganske mange menns utroskap. Det er jo ikke slik at det må være like mange av hvert kjønn involvert i denne statistikken.

  Jeg tror heller ikke menn er bedre til å lese sine partnere enn andre, men jeg skulle gjerne visst hvor stor andel av de mennene som avslørte sine kvinnelige partnere som også selv innrømmet utroskap. Ordtaket “på seg selv kjenner man andre” kommer tross alt et sted i fra.

 10. Iskwew says:

  Nei, det er ikke slik at det må være like mange av begge kjønn, Tiqui. En kan “betjene” mange, og gifte menn kan ha seg med ugifte kvinner.

  Men statistikk viser at forskjellen mellom kjønn minsker. Så kan man lure på hvorfor. Det er vel nærliggende å anta at noe skyldes prevensjon og noe skyldes at kvinner ikke er avhengige av menn for å forsørges heller.

 11. Milton Marx says:

  Ja der kan vi se. Her går de single damene rundt og klager på at det ikke blir noe på dem, og så er de i virkeligheten de reneste kaniner. 😉

 12. IvarE says:

  Og gifte kvinner kan ha seg med ugifte menn, ja. Så det argumentet slår begge veier.

  Myten om at menn er mere utro enn kvinner kan forklares på mange måter, bl.a.:
  Tradisjonelt skam-begrep og samfunnets erobrer/ludder-tankegang er nevnt, større økonomiske konsekvenser (for enkelte kvinner) ved å bli avslørt kan også spille inn, samt bruk av sex som middel for å oppnå fordeler, kvinner vil i større grad enn menn bortforklare og rasjonaliserer bort ubehageligheter, myten passer perfekt inn i offerrollen som enkelte kvinner elsker å ikle seg. Osv. Osv.

  Og en ting du ikke har tenkt på er aldersforskjellen mellom kvinner og menn som danner parforhold. I de aller fleste tilfeller er kvinnene yngre enn sine partnere, hvilket skulle tilsi at det i en gitt aldersgruppe er adskillig færre “frie” kvinner enn det er “frie” menn. Hvilket igjen skulle tilsi at kvinner som gruppe tvinges til å være mere utro enn menn.

  For øvrig må jeg jo si meg enig med Milton: Kaniner er dere! Bunnies! :mrgreen:

 13. Iskwew says:

  Noen av de single damene, Milton! ’nuff said!

  Den med offerrollen skal jeg la ligge, Ivar 😉 Men altså, det er svært få undersøkelser som viser at kvinner er utro i samme grad som menn. Nå kan det selvsagt være systematiske statistiske feil, men likevel, svært få undersøkelser viser det.

  Når det gjelder frie menn og kvinner i gitte aldersgrupper, så er det vel heller ikke vist at man holder seg til samme aldersgruppe når man er utro? Nope. Tror ikke det.

 14. IvarE says:

  Jeg hevdet da heller ikke at argumentet(ene) var vanntett(e)???

  Det eneste jeg gjør er å påpeke (ok da, jeg hevder) at dette er en seiglivet myte, der absolutt alle så langt framsatte argumenter og statistikker både for og imot det ene og det andre kjønn er bygd på høyst sviktende grunnlag. Og det kan fortsatt finnes mange gode grunnlag for debatter, unnskyld – krangler, om temaet…

  That beeing said: Her sitter vi foran pc’en på en fredags kveld. Problemet er vel strengt tatt andres, ikke vårt …

  God natt! 😀

 15. Iskwew says:

  Oh, dette er et vanskelig område å forske på, siden det gjerne er snakk om selvrapportering. Det er dessuten ikke gitt at folk en gang legger det samme i begrepene. Så her er det betydelig rom for synsing.

  Yesss. Not our problem, she said, while grinding her teeth.

  Sov godt, Ivar 😉

 16. Milton Marx says:

  Uten å skulle bli for seriøs, tro jeg faktisk at vi skraper borti noe her. Uansett hvem man mener menn er utro med, får man ikke henge bjella på kua.

  Den eneste aksepterte bjellekandidaten er prostituerte, men jeg er faktisk ikke sikker på at menn regner dette som utroskap i de landene hvor prodtitusjon er veldig vanlig, mens i man f.eks. i store deler av Norge får sette seg i bilen og kjøre rimelig langt hvis man skal ha seg kjøpedame.

  Det er mange tabuer her. Et enda verre tabu enn at en kvinne innrømmer å ha vært utro, er det trolig at en mann innrømmer å ha blitt bedratt.

 17. Marina says:

  Her i USA er det visst en trend at når en kvinne skiller seg fra ektemannen, så juger han og forteller andre at han skilte seg fra kona fordi hun var utro. Skilte menn liker visst å fremstille eks-kona som et skikkelig monster.
  Jeg vet at min eks har fortalt en slik historie til flere kvinner (han håper vel de skal synes synd på ham?) og det er jo enkelt for meg å vite at det er løgn ettersom det var meg som tok ut skilsmisse. Det kan kanskje påstås at jeg var utro, men det skjedde ikke før etter at skilsmissepapirene var innlevert så det teller ikke…

 18. Iskwew says:

  Det var en av de tingene jeg tenkte på i går, Milton – regner man besøk hos prostituerte som utroskap? Hvis ikke, så er menn sannsynligvis utro i enda sterkere grad. Og det understreker at slike undersøkelser er problematiske siden det ikke nødvendigvis er slik at folk legger det samme i begrepene.

  Marina, det er vel ikke utroskap om skilsmisse-papirene er innlevert. Og det virker også som om amerikanske menn ikke er enige meg Milton i at det er verre for en mann å innrømme at han er bedratt, enn for en kvinne å innrømme utroskap.

 19. Milton Marx says:

  Tja, som det sies: Eaing ain’t cheating. Ikke minst Bill Clinton har jo gjort dette klart.

  Jeg tror forresten ikke det er lurt å trekke inn skillsmisser i akkurat denne diskusjonen. Da får man nok en kjempebias. Er det ikke slik mange steder at oppgjøret avhenger av skillsmissegrunnen?

 20. Iskwew says:

  Jo, det er det nok, Milton. Feilkildene er mange når det gjelder slike undersøkelser.

Top