Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Forhåndsprosedering som lukter syndebukk

24.10.08 in Finans/økonomi

Jeg fulgte selvsagt utviklingen i DnBNor-saken med stor interesse i går. Det er i det store og hele en fascinerende sak, men solid fallhøyde for både tiltalte og ikke-tiltalte. På Redaksjon EN i går var det en interessant debatt. Siden politikerne var hos Kongen på middag, var debattdeltakerne Advokat Cato Schiøtz, Professor Gottschalk fra BI og det som er av økonomi-kommentatorer/redaktører i mediene. De sistnevnte hadde de mest interessante betraktningene.

Og det ble forhåndsprosedert over en lav sko.

Cato Schiøtz gjorde et stort poeng av at en siktelse ikke er en tiltale ikke er en dom. Men så gikk han over til å forhåndsprosedere at hans klient ikke hadde gjort noe galt, han hadde de beste skussmål fra DnBnor sjef Bjerke, har var en hedersmann og dertil hadde han sagt til den medtiltalte at dette var informasjon som måtte behandlet med forsiktighet. Underforstått: dersom noe galt har skjedd, er det den som fikk innsideinformasjonen som har gjort noe ulovlig. Direkte sa han det slik:

Senere samme kveld gjorde min klient det helt klart for medsiktede at informasjonen var innsideinformasjon og at den ikke måtte benyttes i den daglige handel. Han ba medsiktede være forsiktig. Hans instruks ble brutt.

Stort tydeligere kan det vel ikke sies hvem som har skylda.

Gottschalk mente kort sagt at Økokrim var på bærtur. Det er stort sett umulig å få noen dømt for innsidehandel og dermed blir det en voldsom demonstrasjon å storme lokalene på razzia. Så gikk han over til å forhåndsprosedere at Rune Bjerke burde gå av.

Rune Bjerke stilte seg som sagt bak den ene av de tiltalte og mente han er en hedersmann. Marie Simonsen kommenterer i Dagbladet at mens den ene tiltalte males hvitere, forsvinner den andre inn i skyggene. Hans advokat har ikke gitt lyd fra seg. Det er knapt nok bekreftet hvem hans advokat er.

Jeg tror dette betyr at her er det den som sitter lengst ned i systemet som gjøres til syndebukk. Når det er sagt kan det godt være at det faktisk er han som har gjort noe ulovlig. Det får etterforskningen vise. Den er det Økokrim som foretar. Men det er ingen tvil om at noen har forhåndsprosedert i hvert fall den ene tiltaltes uskyld. Og det ser ut til at det er på bekostning av den andre tiltaltes skyld. Schiøtz la ikke akkurat skjul på at han mener det. Og indirekte sa Rune Bjerke det samme.

Det vil i så fall ikke være første gang at den lavest rangerte i systemet må betale regningen.

Jeg synes forøvrig advokaters syn på forhåndsprosedering er meget interessant. Dersom politiet på noe vis uttaler seg, er det forhåndsprosedering, og det kan vi ikke ha. Dersom de selv bedyrer klientens uskyld er det ikke det, men snarere en ekspertuttalelse. I går fikk Cato Schiøtz snakke og snakke uten en eneste motforestilling, og uten at noen stilte det interessante spørsmålet: Ved å bedyre sin klients uskyld på den måten han gjorde det, la han skylden på den andre tiltalte. Dennes advokat bør snarest komme på banen. Nå ligger det an til at han er syndebukken både for sin sjef og for systemsvikten i DnB, som banken er tiltalt for. Banken i denne sammenhengen er Rune Bjerke.

Det er forsvinnende få innside-saker som ender med dom i Norge. Det på tross av at Oslo Børs er kjent som en innsidebørs. Muligens har Gottschalk rett i at det ikke vil være lett å få en dom i denne saken heller. Det betyr neppe at den lavest rangerte i denne saken ikke vil bli syndebukk. For dette lukter ikke godt, uansett om det ikke faktisk er mulig å bevise rettsstridig innsidehandel. Det vil fortsatt være behov for en å legge ansvaret på.

Som det ser ut for øyeblikket er det vel ingen tvil om hvem som er utpekt til syndebukk.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With: ,

20 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Goodwill says:

  Akkurat det tenkte jeg også om dette. Stakkars “han andre”, enten han har skylda eller ikke. Han har krav på rettsvern han også.

  Jeg syns det var ekkelt.

 2. Iskwew says:

  Ja, og forhåndsprosederingen er veldig ensidig. Det er ikke tvil om hvem man i DnBnor mener har skylda, dersom noen skal tas for dette.

  Schiøtz er ikke, det jeg kan se, blitt stilt ett kritisk spørsmål. Han fremstilles nærmest som en ekspert, og ikke som en med et soleklart partsinnlegg.

 3. IvarE says:

  Satt med akkurat samme følelsen da jeg så debatten.
  Og også i andre sammenhenger i går (andre intervjuer) ble det påpekt at den ene av de tiltalte “var en hedersmann”. Den andre var det ingen som “kjente personlig”. Liten tvil om at om det går galt, så er en “fall guy” allerede utpekt.

  Imidlertid var det jo også interessant med påstanden fra Schiøtz om at handelen var initiert før innsideinformasjonen kom til hans klient. Snakk om helgardering!
  Men om det faktisk stemmer så har jo ikke Økokrim noen sak i det hele tatt. Og det ville heller ikke vært første gang. 😈

 4. Iskwew says:

  Nettopp, han er det ingen som kjenner personlig. Så han kan jo være antitesen til en hedersmann, for alt man vet, ikke sant?

  Om det stemmer, vil vise seg, men altså; det var Schiøtz som sa det, og han er et eneste langt partsinnlegg.

 5. frr says:

  Her har du en rekke gode poenger, og jeg har reagert som deg. Her skal syndebuken finnes så langt bort fra toppens om mulig, for ingen sjefer vil bli skitne på fingrene. Om det har skjedd noe galt (det gjenstår jo å se), har i alle fall ledelsen gjort hva de kan for å tørke egen skitt på en ansatt som kan “ofres”.

 6. Iskwew says:

  Ja, så langt bort som mulig. Fra den absolutte topp. Statsministeren, er det dyttet til DnBnor. Fra Bjerke er det dyttet nedover til Markets. Og på det nivået bidrar de fleste til at den som er lengst unna maktens tinde er den som har skylda.

  Og hvor blir det av mannens advokat?

 7. Håkon says:

  Og hvor blir det av mannens advokat?

  Kanskje det er arbeidsgiver som betaler for vedkommendes advokat, og da burde vel konspirasjonsteorien gi seg selv. 😈

 8. Goodwill says:

  Forsvarsadvokater er forøvrig et kapittel for seg. Deres oppgave i livet synes å være å få frikjent klienten koste nær sagt hva det koste vil, ikke å få fram virkeligheten.

  John Chr Elden var i radioen gjentatte ganger idag i en annen sak, der han beskyldte påtalemyndigheten for “å blande snørr og barter” i en korrupsjonssak mot to politimenn i Oslo. Han framstilte saken slik at det dreide seg om noe helt annet, og spm påtalemyndigheten burde ha sett. Jeg for min del tror at når det tas ut tiltale mot to politimenn på et slikt grunnlag så ligger det noe i det.

  Da bør forsvareren være med på å klarlegge, ikke tåkelegge hva som har skjedd.

 9. Iskwew says:

  Jepp, Håkon, jeg har tenkt i de baner 😈 Og spurt meg selv om tiltalte i dette tilfelle er tjent med det.

  Forsvarerne forsvarer bare klienten, Goodwill. Mens det ble påpekt at politiet har ansvar for å etterforske også det som potensielt frikjenner klienten (selvsagt har de det), så har forsvarerne en og bare en oppgave, nemlig å forsvare sin klient. Selv om det setter andre tiltalte i enda dårligere lys.

  Når de så omtrent fremstilles som eksperter av mediene, da er vi i grunn i mål.

 10. Iskwew says:

  Dette kan vel ikke Schiøtz tro på selv?

  Det er blitt fremstilt som om min klient skylder på den medsiktede. Det er feil. Han tar ikke stilling til hva den andre har gjort, sier Jørn Erik Pedersens advokat Cato Schiøtz til VG Nett.

  Hallo? Er det noen hjemme i det hele tatt?

 11. Anne says:

  Kan Geelmyuden.Kiese regne litt på hvor mye en Rune Bjerke-opptreden på Grosvold er verdt? Sånn ommdømme-messig?
  Og de som kritiserte Grosvold for å være for aggressiv eller hva det var og mente hun burde trekke seg – kunne de vennligst legge ned arbeidet? Hun var ikke i nærheten av gamle høyder.

 12. Iskwew says:

  Den er nok verdt noen mill, tenker jeg, Anne.

  Hun er vel kritisert for føleri den godeste Grosvold, og der var hun helt på høyden i dag altså.

  “Har det ikke vært en slitsom periode?” *medfølende rynke i pannen*

 13. Sexy Sadie says:

  Jeg kjenner Gottchalk fra Hint. Han er meget arrogant men dyktig. Han ble overrasket over nivået på oss siden han var så vant med de dyktige studentene på BI… 😆

 14. Sexy Sadie says:

  Forstå meg rett at han hadde ikke de store forventningene til oss der ute i periferien…

 15. Iskwew says:

  Hehe, det hadde han kanskje ikke, nei.

  I dag gikk han temmelig bastant ut og påsto at Økokrim ikke hadde satt sine beste etterforskere på saken. Det begrunnet han med at de to tiltalte forklarte seg forskjellig. Det mener jeg med respekt å melde at han umulig kan ha mye grunnlag for å mene noe om.

 16. j c elden says:

  interessant betraktning fra “goodwill”. hvor har du det fra at en som er anklaget for noe er skyldig til det motsatte er bevist? de fleste av oss tror jeg mener det motsatte…

  det er ikke bare forsvarsadvokatene, men også politiet, som burde gå ut før en dom foreligger og presisere at den siktede har krav på å bli betraktet som uskyldig. det vil i så fall være å avklare faktum og ikke tåkelegge ved å hevde skyld før retten har talt.

  og i den konkrete sak er det nettopp dette som er kjernen – påtalemyndigheten mener at politiet er korrupt og har tatt ut en tiltale mot politiet; forsvareren understreker at det ikke nødvendigvis er en slik sammenheng som påtale hevder. enkelt og greit.

  så får fremtiden vise…

 17. Iskwew says:

  Hyggelig at du stakk innom, Elden 🙂

  Jeg finner det interessant at forsvarsadvokater har en hang til å prosedere saker lenge, lenge før de er i retten, mens man reagerer med forferdelse dersom påtalemyndigheten sier noe som helst.

  Det vil jo si at en jury neppe er uhildet i det den setter seg ned for å dømme. De har gjerne hørt mangt og mye fra forsvaret allerede.

  I den saken jeg skriver om er det jo også slik at forsvarsadvokaten til den ene tiltalte gjør alt han kan for å kaste skylden over på den andre tiltalte.

 18. Hjorthen says:

  Hmm, min svært så subjektive oppfatning er vel at det er påtalemyndigheten som er verst når det kommer til forhåndsprosedering og lekkasjer til media. Og da tvinger man jo Elden og hans kolleger til også å uttale seg?

  Forskjellen er at påtalemyndigheten gjerne lekker anonymt?

 19. Iskwew says:

  I den saken jeg skrev om var det vel ikke all verdens uttalelser fra påtalemakta? De tok ut siktelse, og siden har vel ingen hørt mye fra dem?

  Mener du at man ikke skal si at man tar ut siktelse?

  Saken til Elden har jeg ikke fulgt med på.

 20. Goodwill says:

  Elden, jeg har ikke sagt at en som er anklaget for noe er skyldig til det motsatte er bevist. Jeg har bare kommentert din framstilling av saken i media, og jeg har kommentert forsvareres opptreden generelt.

Top