Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Skattlegging av barnetrygden

Karita Bekkemellem har dratt en “god” gammel sosialistisk ide opp av hatten igjen, den som går ut på at barnetrygden ikke skal gis til alle. Hun vil gi mer til de barna som har foreldre med liten inntekt og mindre til de som har foreldre med stor inntekt. Det kan enten gjøres ved behovsprøving eller skattlegging av barnetrygden, som er gratis i dag.

Hvorvidt dette er en god ide, kommer selvsagt an på hva barnetrygdens formål er.

Er formålet å overføre penger til folk fordi de har barn, og dermed utgifter til oppfostring av dem, skal ikke foreldrenes inntekt å noe å si. Barn koster omtrent like mye å oppfostre, enten de er født i denne eller den familien.

Er derimot formålet å jevne ut inntekt (og det er det gjerne for den rødgrønne regjeringen), så er barnetrygd ikke et effektivt virkemiddel; Røkkes datter får like mye som barnet til to uføretrygdede foreldre.

Resonnerer man slik, er vi fort der at vi bør behovsprøve barnehagesatser, gratis skole, gratis legebesøk og så videre. Til tross for at alle barn i en barnehage eller på en skole får den samme varen. Personlig synes jeg det får holde at vi har progressiv beskatning her i landet; dermed har faktisk de som tjener mer allerede betalt mer for de tjenestene de får av samfunnet – den samme varen – som de som tjener mindre.

Senterpartiets Dagfinn Sundsbø har tatt til orde for at barnetrygden skattlegges og økes med skattebeløpet, slik at utbetalingen fra staten blir den samme. Han er dermed definitivt for at barnetrygden skal være et verktøy for omfordeling av inntekt. Slik vil det se ut i et stilisert eksempel, basert på ulike marginalskattesatser:

De med lavest inntekt får en økning på 116 kroner, mens de med høyest inntekt får en reduksjon på 209 kroner. Økningen til de med lavest inntekt er finansiert av de med høyest inntekt. Dette er i hvert fall et bedre forslag enn behovsprøving, som gjerne ikke tilfører noe annet enn mer byråkrati. Her gjør skattesystemet jobben.

Men jeg mener altså at siden barnetrygden er knyttet til det faktum at man har barn, så bør det være en ytelse til alle barn, på lik linje som gratis skole, helsetjenester og barnehagebetaling. Skattesystemet omfordeler inntekt via den progressive beskatningen. Det får holde.

Verden er og blir urettferdig. Noen er født av rike, høyt utdannede og vakre foreldre. Noen er det ikke. Slik vil det alltid være. Men betalingen for samme “vare” bør likevel være den sammen.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With: , ,

9 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. IvarE says:

  Skjønner deg godt, jeg! ❗
  Dette er en gammel ide som “sossarna” har dratt frem flere ganger.

  Grunnen til at de ikke har fått gjennomslag så langt (og antagelig heller ikke vil få det) er visstnok at barnetrygden den gang den ble innført kom som resultat av et sentralt oppgjør i lønnsforhandlinger. Den kan derfor ikke uten videre fjernes eller endres i vesentlig grad uten at det gjøres i forbindelse med et lønnsoppgjør (or so I’ve been told).
  Før øvrig fungerer jo barnetrygden aldeles utmerket som lønnsutjevnende tiltak, idet, som du sier, de som tjener best allerede har bidratt adskillig mer enn de som tjener minst, og allikevel får de bare den samme kronesummen “tilbake”.

  Jeg ville tatt sabelraslingen om barnetrygden med stor ro. Det er bare et markeringsbehov hos nok et par av våre udugelige representanter.

  Synes det er adskillig værre at man behovsprøver studenters stipendier (selv om de er voksne og så lenge de ikke bor langt unna foreldrene) mot foreldrenes inntekt. Og at gamle som havner på institusjon flås (akkurat slik Kolberg vil ha det for oss alle sammen) ved at det trekkes ca. 85% av inntekten deres til dekning av oppholdet, uansett om de er minstepensjonister eller mangemillionærer.
  For en del gamle og syke med middels god pensjon og oppover er det faktisk adskillig bedre og billigere å skaffe privat hjemmehjelp / hjemmesykepleie enn å søke seg inn på en institusjon.

 2. Martin K says:

  Interessant paradigme du har med at barnetrygden er en betaling for en levert vare. Fra det “røde” perspektivet er derimot offentlig trygd en *støtteordning*, noe som gir et litt annet perspektiv. Jeg har aldri helt forstått høyresidens dobbelthet her, på den ene siden vil man bygge ned staten men på den andre siden vil man at “hvis noen får, så skal alle få, for hvis ikke blirre uretferdig”. Det er noe egoistisk og barnslig over den måten å tenke på, spør du meg. Det får meg til å undres over om de som virkelig mener det noensinne har kjent noen som lever på minstetrygd, og sett hvordan hverdagen arter seg der.

  Den diskusjonen om at de som tjener aller mest også bidrar med mest, og derfor skal ha like mye som alle andre forstår jeg ikke . Har du en inntekt på over, si, 700000 så trenger du ikke barnetrygden, mens en trygdet/ufør enslig mor vil kunne få livs-situasjonen betraktelig forbedret med bare en liten økning. Jeg har sjøl sett søstera mi og flerfoldige andre jenter med f.eks. nerveproblemer og barn måtte slite seg gjennom hverdagen og spinke og spare til brukte julegaver, etc. Jeg synest ikke synd på Røkke om han må avstå å fra lønn for “varen” han har levert. Gjennom å avstå fra den vil han derimot høyne livskvaliteten til de andre “varene” der ute, som ikke har foreldre som kan påkoste seg luksusen å se på unger som objekter i transaksjoner med staten, men derimot må tenke mer på hvordan de skal kunne ha mer en en type pålegg i kjølen. Med all respekt: grr.

 3. Iskwew says:

  Ivar, jeg tror faktisk barnetrygden ble innført da man tok bort skattefradrag for forsørgerbyrde. Mener å ha lest det. Kan godt være at det var i forbindelse med et lønnsoppgjør.

  Jeg tror heller ikke det blir noe av denne endringen, nei, men det er jo oppe stadig vekk.

  At eldre på institusjone får så mye av trygden beslaglagt, ville vel være en kjekkere sak å gripe tak i, det mener jeg også. Siden folk gjerne har skattet hele sitt liv før de kommer i en situasjon der de trenger tjenestene.

  Martin, det er vel ingen som mener at alle skal få likt av alt, er det vel? Men hvorfor skal ALLE barn ha gratis legehjelp da? Ikke alle trenger det heller. Ikke alle trenger gratis skole heller, men likevel er det et gode vi fordeler uavhengig av inntekt. Så også barnetrygden. Som den enslige moren du snakker om får dobbelt av. Siden hun er enslig. Hun får andre støtteordninger også, om hun trenger det. Både til utdannelse og livsopphold.

  På det jevne føler jeg meg verken barnslig eller egoistisk, forøvrig. Jeg vet at en del ikke har det så greit. Men jeg vet også at det er støtteordninger for dem.

  I tillegg vet jeg at verden aldri har vært eller vil bli et sted der alle har det like godt.

 4. Hva tenker du om behovsprøving av barnetrygd da?

 5. Magnil says:

  Er dette ein “god gammel sosialistisk ide”?
  Eg trudde dette var populær ide hos Høgre og Frp, og ikkje på venstresida? Eg er nemlig oppfostra i ein ml-familie med mottoet: barnetrygda skal gå til barnet, akkurat som skulen er gratis for barnet (og slik barnehagen og SFO burde vera gratis for barnet), fordi i forholdet mellom barnet og fellesskapet skal det ikkje spele ei rolle om foreldra tener 400 000 eller 400 millioner? Og så lenge barnetrygda skal gå til barnet skal det sjølvsagt ikkje skattleggast eller antas å vera ei del av inntekta dersom foreldra søker stønad frå NAV. Og det synet har eg seinare møtt i mi politiske omgongskrets.
  Elles er jo barnetrygda frå ein marxistisk/radikal-feministisk ståstad i praksis ein viktig måte å utjamne inntektsforskjellene *mellom kjønna* – ikkje mellom fattige og rike?

 6. Magnil says:

  Er dette ein “god gammel sosialistisk ide”?
  Eg trudde dette var populær ide hos Høgre og Frp, og ikkje på venstresida? Eg er nemlig oppfostra i ein ml-familie med mottoet: barnetrygda skal gå til barnet, akkurat som skulen er gratis for barnet (og slik barnehagen og SFO burde vera gratis for barnet), fordi i forholdet mellom barnet og fellesskapet skal det ikkje spele ei rolle om foreldra tener 400 000 eller 400 millioner? Og så lenge barnetrygda skal gå til barnet skal det sjølvsagt ikkje skattleggast eller antas å vera ei del av inntekta dersom foreldra søker stønad frå NAV. Og det synet har eg seinare møtt i mi politiske omgongskrets.
  Elles er jo barnetrygda frå ein marxistisk/sosialistisk-feministisk ståstad i praksis ein viktig måte å utjamne inntektsforskjellene *mellom kjønna* – ikkje mellom fattige og rike?

Top