Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Les videre »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Kraftselskaper med potensial for superprofitt

24.04.07 i Finans/økonomi

På nyhetene i dag tidlig hørte jeg med et halvt øre på en eller annen som forklarte at strømmen i Norge kommer til å bli dyrere. Som han helt korrekt sa: strøm er en ensartet vare som vil ha samme pris enten den er produsert i Norge, og er ikke forurensende, eller i Danmark, på forurensende kullkraft. Vi har nemlig ikke et lukket kraftmarked i Norge, vi har et Skandinavisk og europeisk kraftmarked. Dermed vil prisene for norske strømbrukere gå opp, når det legges på CO2 avgift på europeisk kraft. Selv om den kraften vi bruker ikke forurenser.

Men hvor blir det av pengene? For implisitt vil det da være slik at norske kraftselskaper fakturerer kundene for CO2-kostnader, uten at de selv pålegges CO2-avgift på produksjonen av den kraften de selger. Noe av det samme skjedde i Europa for noen år siden. Da ble kraftprodusentene gitt gratis kvoter av myndighetene, og fakturerte forbrukerne for en kostnad de ikke selv hadde. Resultatet ble det som kan karakteriseres som superprofitt i kraftselskapenes bøker.

Og det er kanskje ikke så hensiktsmessig. Pengene som belastes norske forbrukere kunne f.eks. brukes til å forske på alternative energiformer og rensing av utslipp. Men det vil ikke norske kraftselskaper ha insentiver til, for de produserer jo ikke-forurensende kraft i utgangspunktet.

Jeg tror det må bli slik at all produksjon av energi må pålegges CO2-avgift, enten den forurenser eller ikke. For prisen på elektrisk strøm vil være den samme, uansett hvordan og av hva den produseres. Pengene får settes i et fond av et eller annet slag, og brukes til det formål å minske utslipp på andre områder eller i andre land. Det er bedre enn alternativet, som enten er å la superprofitten ligge i kraftselskapenes bøker eller å øke skattleggingen av kraftselskapene, og dermed fort se pengene forsvinne inn i det store statskasse-sluket.

Print Friendly, PDF & Email

Tagget med:

15 kommentarer

Trackback URL | Kommentar-feed

 1. Goodwill sier:

  Bestemmer Finansdepartementet hva som skal skje med CO2-avgiften kraftselskapeneskal fakturere oss for?

  I så fall syns jeg pengene må settes inn der det monner. CO2 er jo en klimagass som rammer oss globalt, og da syns jeg vi burde bruke avgiften til å redusere utslippene der de er størst.

  U-hjelp til USA, for eksempel.

 2. Iskwew sier:

  Det blir jo bare indirekte at norske forbrukere får regningen. De får den fordi det er et felles kraftmarked, enten kraften produseres sånn eller slik. Prisene kommer til å gå opp. Men du får ikke en regning der det står «CO2-avgift kroner x.00». Dermed blir norske kraftselskaper, som ikke får økte kostnader siden de ikke forurenser, sittende igjen med en megaprofitt.

  Og jeg tror altså ikke kraftselskapene er de beste til å forvalte de pengene.

  Men altså, Goodwill, U-hjelp til USA blir å ta i! :o)

 3. phalloides sier:

  Informativt og godt innlegg, Iskwew. Har bare lyst til å legge til at all kraftproduksjon forurenser, at utslipp av CO2 bare er en av flere måter å forurense på. Ren kraftproduksjon, eller grønn kraft, er villedende uttrykk som bidrar til å (mentalt) skjule voldsomme naturinngrep. Det ble en digresjon i forhold til ditt fokus her, men det måtte bare ut. Ha meg unnskyldt 🙂

 4. Iskwew sier:

  Det er helt i orden, Phalloides :o)

  Et eller annet sted må vi få kraften fra – men du har selvsagt et poeng, uansett. Oppdemming av elver er store inngrep.

 5. Milton Marx sier:

  Jeg ble inspirert til å skrive en liten post som belyser en annen side av problemstillingen. Børtrær og kokeapparater.

 6. Milton Marx sier:

  Rent gererelt vil jeg si at ideen med å ilegge CO2-avgift på energiproduksjon som ikke produserer CO2 forekommer meg uheldig. Tvert i mot burde det være slik at dersom du greier å produsere kraft uten å forurense, burde du bli steinrik.

  Jeg mener faktisk heller ikke at denne inntjeningen bør komme norske forbrukere til gode i form av lavere priser. Vi skal ikke premiere folk for å bruke mye strøm!

 7. Iskwew sier:

  Ja, det er problematisk å ilegge avgift på energi som ikke produserer CO2. Samtidig er det like problematisk at kraftselskapene blir sittende igjen med superprofitt – for det er jo ikke vanlig overskudd vi snakker om her, men megaprofitt. Det vil si Statkraft og norske kommuner, først og fremst. Og hva skal de bruke overskuddet til?

  Greia er at når forbrukerne må betale regningen for annen forurensning (siden vi ikke bruker forurensende kraft) så vil i hvert fall jeg at det jeg da må betale ikke saltes bort som overskudd hos norske kraftselskaper, men brukes til noe som faktisk reduserer den forurensningen jeg betaler for. Som jeg da altså ikke bidrar til.

 8. Milton Marx sier:

  Er uenig med deg i det. Ved å la kraftselskapene bli superrike, gir man incentiver for å utvikle CO2-snille kraftkilder.

  Vi er enige i at man kanskje delvis burde øke beskatningen av kraftprodusenter med nedbetalte kraftverk etc, noe a la at oljeselskapene betaler med skatt enn andre, men vi må ha en TROVERDIG politikk som tilsier at man kan planlegge med lang tidshorisont, uten at man trenger å frykte at staten etterfølgende vil velte en investeringskalkyle for nye investeringer. Hvis ikke vil kalkylene måtte kreve en langt kortere tilbakebetalingstid og høyere internrente for å ta hensyn til usikkerheten, slik at investeringene trolig ikke ville komme. (Men akkurat det der vet du jo alt om).

  Jeg synes det er greit at kraftkommunene sitter igjen med litt penger. Det er tross alt lokale miljøinteresser som har vært skadelidende ved utbyggingene (fiskeelver som har blitt dårligere, rørledninger og kraftlinjer, islagte vann som hart blitt farlige, forskjeller i vannstand på fjellvann som brukes som magasiner etc.). Min hjemkommune har alltid vært vanstyrt, og har selvfølgelig greid å gi fra seg inntektene for flere tiår siden, og jeg synes jo det er litt bittert å se på rørgata til kraftstasjonen, og vite at nå sitter kraftselskapet i nabobyen og tjener penger.

  Ellers skal du ikke være så trist for at staten ikke har døpt elavgiften din for CO2-avgift. Den neste strømregningen din kan du endre litt på selv: før på CO2-avgift, og reduser de andre avgiftene tilsvarende. Så lenge KID-nummeret og beløpet stemmer, er det ikke noen som kommer til å lage problemer.

  ;o)

 9. Iskwew sier:

  Jo men de får ikke insentiver til det, Milton. Det det i denne modellen er insentiver til er å bygge ut mer vannkraft – og så får vi spørre oss om vi synes det er ønskelig. Det er jo solide restriksjoner på det nå. Altså: vannkraften som vi skal betale implisitte CO2 avgifter på, er kun en melkeku for stat og kommune og private kraftselskaper. Meg bekjent har forøvrig staten i hvert fall halvparten av kraftproduksjonen i Norge.

  Kanskje vil de spare pengene, Gudene skal vite at de har store underskudd på f.eks. pensjonsordninger her og der.

  Jeg ønsker at disse pengene skal pløyes inn i forskning på alternativ energi og CO2-rensing, for eksempel. Selv om jeg ser fordelen med at det blir så mange barnehager, enerom på sykehjem og oppvarmede basseng, samt eventuelt innebygde skiløyper i noen kraftkommuner at ikke alle flytter hit til Oslo.

 10. Milton Marx sier:

  Jo, det er også riktig. Incentivene til å forske på alternative kilder kunne man nok gjøre noe for å styrke.

 11. Undre sier:

  Kloke ord, Isk!

  Vi må få penger inn i forskning på alternative og miljøvennlige energikilder. For strøm trenger vi i bunn og grunn bare til lys, noe industri og jernbane. Strøm som går til oppvarming kan vi bytte ut med andre energikilder, f.eks. jordvarme og bioenergi, og enda ligger det selvsagt store mengder upløyd mark foran oss i forhold til alternative energikilder.

 12. Iskwew sier:

  Jepp, Undre, det må kreativitet til, og det må legges inn insentiver til forskning og utvikling, ikke til å samle opp masse penger i steinrike kommuner som tilfeldigvis demmet opp en elv i sin tid, og dermed er de som håver in CO2-avgiften. Det blir det IKKE mindre CO2 av altså.

 13. Helge sier:

  Elektrisk strøm produsert på en mest mulig miljønøytral måte er NETTOPP veien å gå for at mennesket skal være minst mulig avhengige av å forurense sine omgivelser.

  Vannkraft er totalt overlegen alle andre metoder å produsere kraft, med unntak av geotermisk varme. Der fjernvarmeanlegg ikke kan utbygges på en økonomisk eller økologisk forsvarlig måte er det å overføre energi per ledningsnett langt å foretrekke fremfor å transportere tusenvis av tonn brensel (uansett type) per vei. Distribusjon koster også!

  Norge er i en særstilling i og med at vi har store energimengder produsert ved vannkraft. Nå må vi innse det er en fordel, og ingen ulempe!

  Ellers har selvsagt Iskwew rett i at et system som fungerer så totalt uten rot i virkeligheten (i og med at det ikke premierer forurensningsfri kraft) er hål i håve ,som vi sier her i Stavanger.

 14. Helge sier:

  La forresten inn en kommetar hos Milton Marx der du ble nevnt Iskwew, bare sånn for å opplyse om det.

 15. Iskwew sier:

  Så lenge vi har et felles marked for strøm, så blir det jo slik, Helge. Strøm er jo en ren råvare, som ikke differensieres om du har felles strømmarked. Dermed betaler norske husholdninger underforstått CO2 avgift selv om kraften ikke forurenser.

  Nå er jo ikke vannkraft uten miljøødeleggende evne. Du må jo demme opp store områder for å få den produsert.

Top