Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Glupske rovdyr i Finnmark

Norge er det land fullt av skumle, glupske og livsfarlige rovdyr. I Finnmark hever reindriftssamene at ulv, gaupe, jerv og kongeørn har tatt til sammen 44.724 rein, av totalt antall på 54.044 tapte dyr. Og da snakker vi om følgende antall rovdyr:

Ulv: Streifdyr, minst to ble sett i 2006

63 eller 32 på hver glupske ulv NB: dette er streifdyr som sannsynligvis oppholder seg i Russland, Sverige eller Finnland for det meste

Ett reinsdyr hver 11. dag
.


Gaupe: 10-20 stk.

1.348 eller 67 på hver skrubbsultne gaupe, om vi bruker det høyeste anslåtte antallet

Ett reinsdyr hver 5. dag
.

Jerv: 30 stk.

2.749 eller 92 på hver drapsmaskin av en jerv – dette er virkelig rovdyrverstingen

Ett reinsdyr hver 4. dag

.
Kongeørn: 240 stk.

1.755 eller 7 på hver flyvende rovfugl

Ett reinsdyr hver 52. dag

Dette er altså snakk om formidable beist, som er så sultne og/eller morderiske at de omtrent 300 rovdyrene har tatt 149 reinsdyr hver i løpet av året. Fylkesmannen godtar imidlertid ikke dette, og betaler erstatning for 5.917 reinsdyr, eller 13% av de totalt innrapporterte tapene. Av disse er 415 tilfeller dokumenterte

I 2005 ble det erstattet 1.209 ørnetatte rein, hvorav 130 tilfeller var dokumenterte. En ornitolog uttalte da til VG at av de 250 gram med kjøtt en kongeørn trenger hver dag (ja, en kvart kilo), utgjør rype 60-70%, hare 12-15% og rein omtrent 10%. Så her snakker vi virkelig om flygende drapsmaskiner med innvoldsorm.

Artikkelen i Aftenposten inneholder en lang rekke interessante opplysninger om forsøk med juks. Og jeg er ganske sikker på at du kan finne lignende tall i Sør-Norge når det gjelder rovdyr som tar sau, selv om det vel er slik at saueeiere har noenlunde bedre oversikt over antall sauer enn hva reinsdyreieren har over antall reinsdyr. Uansett, noen forsøker å jukse over en lav sko. Og det er vel gjerne et resultat av at vi har en erstatningsordning for noe som ofte ikke lar seg bevise, og der tro og tvil er avgjørende. Spør du meg er selv det antallet Fylkesmannen har godtatt veldig høyt. Rovdyr som gaupe og jerv spiser tross alt ikke bare reinsdyr.

Forøvrig foreslo Norske Reindriftssamers Landsforbund i 1989 at man skulle hemmeligholde antall rovdyr, antall reinsdyr de spiser, og hvor mye staten betaler i erstatning. Det hadde nok vært fint, tenker jeg. Her snakker vi sugerør ned i statskassen. Men heldigvis ble ikke det forslaget tatt til følge.

Det virker meningsløst på meg at det utbetales såpass mye som det gjør uten dokumentasjon, og det er åpenbart slik at noen forsøker å benytte seg av det faktum at systemet er basert på tillit og sannsynliggjøring. For de 5.917 dyrene Fylkesmannen godkjente, ble det utbetalt 12,4 millioner. Hadde antallet vært som reineierne påstår, ville utbetalingen ha vært 94 millioner.

Reineierne må være veldig glade for at det finnes rovdyr i Finnmark. Det er en mulighet til å få utbetalt penger når dine aktiva, som går ute i det fri og passer seg selv, uten særlige kostnader for deg, stryker med av naturlige årsaker. I følge de innmeldte tapene mister reineierne 1/3 av dyrene sine hvert år.

Og ja, at noen reinsdyr blir tatt av rovdyr mener nå jeg er naturlig årsaker. Hadde det ikke vært noen rovdyr, ville det ikke være noen erstatning å få når reinkalvene sultet i hjel eller falt ned i en steinrøys. Kan du si Ulv, Ulv! er derimot mulighetene til stedet til å få erstatning.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With:

23 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Cirkelin says:

  De stakkars rovdyrene er attpåtil så skrubbsultne at de spiser reinsdyra med knokler, gevir og pels? Om man ikke har såpass sjekk på frittgående eiendeler at man kan samle inn noe dokumenterbart bevis for tap så mener jeg det burde være strenge restriksjoner på erstatning også.

  Det ville jo vært interessant ut fra et statistisk synspunkt å få dokumentert hvilke arter som var de glupskeste. Jeg sikter da kun til de nevnte rovdyrarter…

  Synd ikke gaupe og kongeørn liker gamle biler 😉

 2. Iskwew says:

  I forhold til størrelsen kan vi i hvert fall slå fast at det ikke er rart at Kongeørnen heter nettopp det. I følge Wikipedia beier en simle mellom 60-170 kilo og en bukk kan veie opp til 300 kilo. Nå er det vel kalver ørnen tar, og om vi antar at de veier 15-20 kilo, vil det si at en ørn har mat i 60-80 dager av det. Det er bare det at kosten til kongeørnen bare består av 10% reinkjøtt, men det er jo kun en liten detalj…

  Jerven spiser det meste har jeg hørt, så kanskje den kan trenes opp til å spise gamle biler?

  Jeg kom forøvrig akkurat på at jeg tror kongeørnen bygger reir av reinsdyrknokler, det lille som er igjen etter et par dager.

 3. Undre says:

  Hohoho!

  Tallene, til reindriftssamene, betyr jo for øvrig at 122 rein blir spist hver dag (pluss en og annen ekstra annenhver dag).

  Kanskje grunnen til at det er såpass lite med rovdyr i Norge er at de forspiser seg på reinsdyr?

 4. Iskwew says:

  Det er formidable mengder beistene setter til livs ja – og siden de naturlige fiendene til alle andre dyr bare spiser rein, må det da vært gigantisk vekst i andre arter. Og med så ensidig kost er det jo ikke rart at mange rovdyr rett og slett dør ut.

 5. Goodwill says:

  Jeg leste en gang at da erstatningene for sau tatt av ulv ble strammet inn ble det plutselig mange færre sau tatt av ulv.
  Samtidig inntraff det en kraftig økning av sau tatt av jerv – som det fortsatt var gode erstatningsordninger for.

  Underlig…

 6. Iskwew says:

  Ja, det er jammen snodig :o) Det er en bombe at folk er i stand til å tilpasse seg økonomiske ordninger.

 7. Goodwill says:

  På en måte er det kanskje et sunnhetstegn, på det annen side kunne det jo tenkes at våre skattepenger kunne vært brukt til noe annet og nyttigere.

  Det er jo svindel dette her. I hvertfall noe av det.

 8. Iskwew says:

  Det viser i hvert fall at når du lager økonomiske ordninger, så bør du ha en grunnleggende forståelse for hvordan slike virker.

  Javisst er dette svindelforsøk :o)

 9. Tiqui says:

  Goodwill: Det er enda mer interessant at i det øyeblikket det ikke lenger var erstatning å få for revedrap på sau, ja så sluttet revene fullstendig med å ta sau! 😉 Da var det plutselig ulv, jerv eller gaupe som tok dem, ja.. 😉

 10. Iskwew says:

  Akkurat ja, Tiqui.. da kan vi vel slå fast at reven hører på radio og leser aviser, siden den fikk med seg det? Hvordan skulle den ellers vite at ingen var tjent med at den tok sau lenger?

  Denne er forresten til deg, Tiqui, siden du skrev kommentar nr. 5.000 i bloggen. Og den er vel fortjent, for du er veldig flink til å kommentere, midt oppe i alle studiene dine :o)

 11. Tiqui says:

  Tuuuusen takk! Trenger en blomst nå! 🙂 Jeg innbiller meg at jeg bruker mindre tid på blogging når jeg ikke blogger selv, men bare kommenterer hos andre. Hvor reell den innbilningen er, det har jeg ikke tenkt å finne ut av. 😉

  Ja, reven han er en smarting, ass 😉

 12. Iskwew says:

  Ja, du bruker sikkert mye mindre tid *fniiiiis* Tenk ikke mer på det, du bruker nesten ikke noe tid på det i det hele tatt.

 13. Milton Marx says:

  Jeg tror man burde bli flinkere til å anmelde forsøk på svindel. Ellers virker tallene for Gaupe litt lave. I Nordland/Troms er det i alle fall så mye gaupe at jeg ville forvente mer enn 10-20 dyr i Finmark. Jeg har sett gaupespor hver eneste påske jeg kan huske å ha gått på ski.

  Men 12 millioner synes jeg høres betryggende og overraskende lavt ut. Der er jo ikke mer enn en litt fet Oslo-leilighet. Eller den reelle lønna til den nye sjefen for Hydro-Statoil. Hvor mange år med rovdyrserstatninger går det på en Mong? Eller hvor mange års erstatninger går det på overskridelsene på Norges Bank-bygget? Hvordan ser kursforholdet ut per i dag mellom reinsdyr og operabygg? Vi bruker vel stort sett 50 ganger mer på å støtte Hamas enn på reinsdyr, så jeg vil foreslå følgende løsning. La oss avle flere reiner og gi dem til palestinerne. Man blir nemlig snill av å ha en rein – bare se på julenissen!

  Jeg tror at Norge etter hvert vil se kroneverdien av en synlig samisk kultur – i tillegg til at det er et pluss for landet å ha sameland. Det gjør oss rikere. Reindrift er bare litt av samisk kultur, men det er kanskje den delen av bildet som er mest kjent. I det øyeblikket at den jevne reindriftssame begynner å ligne en børsmegler, er det likevel opplagt at man må gripe inn. Men det er det fotsatt lenge til. Litt kontroll ville være bra.

 14. Iskwew says:

  Det var i hvert fall 10-20 som sto oppgitt. Men jeg vet ikke.

  12 millioner er omtrent 2.000 per rein, og det var mindre enn jeg regnet med da jeg regnet ut Julenissens kostnader. Vel er det spesial-reinsdyr han bruker, men likevel.

  Jeg ser definitivt verdien av samisk kultur, men om det skal støtteordninger til, så finnes det vel bedre støtteordninger enn å utbetale penger basert på falske angivelser over hvor mange rein rovdyr tar, vil jeg mene.

 15. Milton Marx says:

  Joa, men er det bedre å ubetale pener uten å mukke på grunn av bevisst underbudsjettering (OL 94, Norges Bank (fyll på selv. Lista er lang)? Der snakker vi jo om virkelig mange penger! Det er vel snarere regelen enn unntaket for større offentlig pengebruk.

  Selvfølgelig skal all svindel ideelt sett tas – også det du tar opp.

 16. Iskwew says:

  Nei det er ikke mye bedre, og det er jo gjort undersøkelser på at slike offentlige prosjekter underbudsjetteres systematisk, for ellers er det ikke mulig å få penger til dem. Det gjelder i hvert fall både OL og Norges Bank, samt en rekke store veiprosjekter. Når det gjelder OL ble dessuten etterbruken ganske formidabelt overvurdert, så vidt jeg husker.

 17. Milton Marx says:

  Vi burde egentlig kreve at stortingspolitikerne sørget for resterende bruk. Jeg kan meget vel forestille meg Einar Dørum gå lange og tunge runder på skøyter i Vikinkskipet – sånn bare for å sikre etterbruken. Støre reserverer vi til 90-metersbakken og femmil. En femmil på ski i uka på han – med eller uten snø.

 18. Iskwew says:

  Kristin ned bob-banen? Jepp, jepp. Den har jeg kjørt, faktisk. Det er slikt man gjør EN gang. Ikke flere ganger.

 19. Milton Marx says:

  Kom til å tenke over posten din, og spør meg om ikke verden er litt mer rasjonell enn den kan synes.

  Hvor mye koster et reinskinn? Hvor mye koster ei reinsteik? Eller ryggen – den kan fleks prepareres som lammesadel). Hvor mye kan man få for hornene eller var det gevierne?

  Se det hele i et forsikringsperspektiv. Andersen får innbrudd i huset, og vet at forsikringsselskapet kommer til å skru han, så han hiver noen ekstra CDer på tapslista – i tillegg til en PC som allerede var trashet som følge av at den hadde falt i gulvet. Han kaster den i gulvet enda en gang og smadrer monitoren.

  Forsikringsoppgjøret kommer, og han får senket erstatningen for den dyre skinnjakken tyvene rasket med seg, i tillegg til at han bare fikk erstattet deler av den oppgitte CD-samlinga. PCen og de uærlig påvøfte CDene gjør imidlertid opp for dette, og erstatningen blir mer eller mindre som tapet.

  Andersen fortsetter å være forsikret i samme selskap, og betaler på lang sikt likevel mer i premie enn han har fått utbetalt i erstatning – slik det også skal være.

  Hva ville du gjort dersom erstatningen for rein bare dekket deler av tapet? Uansett ble jeg litt overrasket over hvor små erstatningsbeløpene er. Er det bare det at reindriften er så liten?

  Videre tenkte jeg på en annen ting…. Hvor mye koster det å verifisere tap, papirbehandling, tidsforbruk til leiting etter dyr, kontroll, utbetalingskostnader og så videre? Kanskje skulle vi bare øke utbetalingene litt, og ellers drite i hvor mange dyr som forsvinner. Si at vi betaler reineier Hansen for å være reineier – men da må han ha pene dyr og kle seg tradisjonelt

 20. Iskwew says:

  Hmmm. Det høres logisk ut. Jeg synes 2.000 per dyr høres veldig lite ut. Reinsdyrkjøtt er ikke billig. Selv om det er av de tingene jeg ikke klager på prisen for, jeg er villig til å betale for det, for det er noe det er naturgitt riktig og produsere den beste kvaliteten på i Norge. Helt noe annet med storfe-kjøtt.

  Det jeg også stusser over, er at de ser ut til å miste omtrent 1/3 av dyrene hvert år. Høres ikke det mye ut?

  Tapene er etter det jeg forsto verifisert i veldig liten grad. Kanskje det hadde vært bedre å betale en fast sum. Det koster som du sier sikkert en god del å administrere denne ordningen.

 21. TheMaltake says:

  kan noen si meg over hvor lang tid(år) disse tallene kommer fra?
  er til en skole oppegave ^^

 22. Iskwew says:

  Det husker jeg ikke, klikk på artikkelen det er lenket til, eventuelt kan du søke hos ssb.

 23. Marina says:

  Må si jeg stusset litt over det høye antallet rein kongeørnene skal ha tatt, men det dreier seg vel helst om nyfødte kalver? At en ørn flyr avgårde med selv en halvvoksen rein kommer jeg ikke til å tro selv om jeg får se det.

  Men jerv er utrolig glupske, så det er slett ikke overraskende at de gafler i seg opptil flere rein i uka. Hvis de kunne, ville de nok ha forsynt seg rett fra statsbudsjettet.

  Ellers er jeg ganske enig med Milton her; åpenbart juks burde straffes, uansett hvem som står bak, men milde overdrivelser av antall rovdyr-drepte rein er bare småting i forhold til de virkelig store hullene i den offentlige pengebingen. Så lenge tallene ser så noenlunde troverdige ut er det sikkert billigere å bare punge ut enn å prøve å finne ut om akkurat den reinen virkelig eksisterte og om den virkelig ble drept av gaupe eller ulv eller jerv eller “villrein”-jegere.

Top