Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Spørsmål mens vi venter på 22.juli kommisjonen

Informasjon om og kritikk av politiets beredskap og disposisjoner 22.juli øker i styrke, ettersom mer informasjon kommer frem. Vi får stadig bedre oversikt over hvor ting kan ha gått galt da terroren rammet.

Jeg noterer meg at både justisminister Storberget og PST-sjef Kristiansen stadig vekk mener vi må vente med å diskutere dette til 22.juli kommisjonen er ferdig med sitt arbeide, men jeg tror det er for lenge å vente. Vi må få noen svar før det.  Det er mange spørsmål som trenger svar.  Det er ikke slik at dette ikke snakkes om, selv om Storberget ikke vil snakke om det.

Johan Fredriksen i Oslo-politiet ber om at man vurderer politiets innsats i sann tid med den informasjon som eksisterte på det tidspunktet beslutninger ble fattet. Og det bør vi gjøre, ikke fordi vi ikke skal kunne kritisere politiet, men fordi det betyr at selv om alt ble gjort etter “boka” så kan selve boka være feil.  Dette handler ikke om den enkelte politimann eller beslutningsfatter i en dramatisk og kristisk situasjon, men om det beredskapssytemet politiet har, og som til syvende og siste er et politisk ansvar.

Noen av spørsmålene rundt dette kan ikke vente til 22.juli kommisjonen er ferdig med sitt arbeide.

Hvorfor var ikke helikoptre fra Forsvaret i lufta over Oslo før det var gått flere timer?

Da det smalt i Oslo gikk Forsvarets spesialkommando (FSK) umiddelbart i beredskap. FSK er Forsvarets anti-terror gruppe. De har base på Rena. Dersom Politiet føler behov for støtte, kan de be om ressurser fra Forsvaret. Forskriften som regulerer Forsvarets bistand til politiet er å finne her. Bistand etter at bomben detonerte 22.juli dekkes formodentlig av §15 b) om håndhevelsesbistand:

§ 15. Håndhevelsesbistand

Forsvaret kan bistå politiet:
a)    til ettersøking og pågripelse av farlige personer, når det er nødvendig for å avverge nærliggende fare for noens liv eller helse. Den militære innsats skal fortrinnsvis konsentreres om vakthold, sikring og dekning, mens politiet bør ta seg av den aktive pågripelse.
b)    ved fare for anslag av omfattende eller av annen årsak særlig skadevoldende karakter, rettet mot vesentlige samfunnsinteresser, og til forebyggelse og bekjempelse av slike. Herunder kan Forsvaret bistå politiet i forbindelse med vakthold og sikring av objekter og infrastruktur.

22.juli var vi i en situasjon der det hadde detonert en bombe i Regjeringskvartalet, en bombe som åpenbart var et terroranslag mot Norge. Dette var en ekstremt hendelse, og ingen visste om vi hadde mer i vente på det tidspunkt. Ingen hadde vel fantasi til å tenke seg det som skjedde på Utøya, men flere bomber ville være en risiko det var nærliggende å tenke når først en bombe gikk av.  Så vidt meg bekjent er flere anslag blant annet et kjennetegn ved Al Qaida sine aksjoner.

Dette burde dermed være en situasjon der ressurser fra Forsvaret burde vært rekvirert. Om man ikke føler behov for helikoptre i lufta i en slik situasjon, så skjønner jeg ikke helt hva som skal til for at politiet skal anmode om assistanse?  Bomben midt i regjeringskvartalet var definitivt av skadevoldende karakter og rettet mot vesentlige samfunnsinteresser.  Blir det egentlig mer skadevoldende og mot vesentligere samfunnsinteresser i fredstid?

Politiet ba heller ikke umiddelbart Forsvaret om å flytte helikopterressurser til Oslo, selv om deres eget sto på bakken på grunn av ferieavvikling, og selv om de bare har ett. Dette forundrer meg fortsatt.

 • Hvorfor lå de ikke helikoptre fra Forsvaret over Oslo i den situasjonen som rådet? Om ikke annet så for å virke skremmende på eventuelle terrorister?
 • Hva er retningslinjene Politiet jobber etter når det gjelder å be om ressurser fra Forsvaret?

Hvorfor ble ikke Forsvarets Spesialkommando sendt til Oslo?

Personell fra FSK forventet at det ville komme en anmodning og assistanse, slik at kort tid etter at de smalt var FSK og andre deler av Forsvaret i gang med å forberede seg på å bistå politiet. En slik anmodning kom imidlertid aldri. I følge Johan Fredriksen er det “helt utenkelig å sende inn militære spesialenheter som førsterespons”.

Det kan jeg være enig i, men når førsteresponsen løp opp fra Hammersborggata, rapporterte tilbake hvilket kaos som møtte dem, så finner jeg det rart at de ikke med en gang tenkte at her kan vi med fordel få inn flere ressurser. FSK ville de uansett ikke blitt førsterespons, for de er som sagt stasjonert på Rena. De måtte ha kommet seg til Oslo enten med kjøretøy eller helikopter. Imidlertid har Forsvarets helikoptre base på Rygge, og for å være raskt i Oslo, måtte disse ha fløyet fra Rygge til Rena, plukket på FSK og så flydd til Oslo.

I følge Adressa ville det tatt helikoptrene 40 minutter å komme seg til Rena leir, og så 40 minutter til før man var i luftrommet over Oslo. Hadde FSK blitt kalt ut med en gang, ville de altså kunnet være i luften over Oslo ca. klokka 17:00 (og om det er slik at vi i Norge ikke er i stand til å få luftbeskyttelse til sentrale mål i Oslo på en og en halv time, så er det en gigantisk systemsvikt). Dermed kunne FSK ha vært i lufta over Oslo da man ble klar over hva som skjedde på Utøya. Om de allerede hadde vært i lufta, ville det ikke tatt dem mye over 10 minutter å fly til Utøya. FSK er trent for, og i stand til, å ta ut folk med våpen.  Kanskje i større grad enn politiet.  Skarpe oppdrag er jobben deres.

Jeg håper dette ikke skyldes intressekonflikt mellom Delta (Politiets beredskapstropp) og FSK. En så stor bombe burde uansett utløse mekanismer som overstyrer eventuell manglende samarbeidsevne mellom ulike etater.  Og det må handles og besluttes lynraskt. Dersom man ikke fikk bruk for FSK likevel er det neppe et problem.  Uansett er assistanse fra Forsvaret til Politiet under politiets ledelse:

§ 5. Ansvar og ledelse

Den politimester som mottar bistand fra Forsvaret, har den overordnede ledelse av operasjonen, og skal påse at midler som tas i bruk ikke overskrider de rettslige og andre grenser som er satt for politiets virksomhet.

 • Hvorfor ble ikke Forsvaret anmodet om å flytte FSK til Oslo umiddelbart?

Politihelikopteret kunne vært i lufta likevel?

Politiet har hele tiden hevdet at det var umulig å få politihelikopteret raskt på vingene, ettersom det var satt på bakken og alt mannskap var sendt på ferie. Men så viser det seg at mannskapene var hjemme og meldte seg til tjeneste umiddelbart etter at det smalt. Helikoptret var dagen før brukt til et vedlikeholdsoppdrag, og sto klart til bruk på Gardermoen. Men først klokka 19:16 ble helikopteret innkalt. Helikoptertjenesten henvendte seg til krisestaben i Oslo, men fikk beskjed om å avvente.

Politihelikopteret sto rykkeklart

Faksimile fra Aftenposten: Politihelikopteret sto rykkeklart

Dette helikoptret er smekk fullt av avansert utstyr og kan blant annet lese bilskilt fra 3 km avstand fra 1,5 km høyde.

24. august sa stabssjef Johan Fredriksen til Aftenposten at «det er helt uaktuelt å bruke politihelikopteret som et skarpt verktøy. Det kan ikke brukes til innsetting av mannskaper i et skarpt oppdrag eller som ildstøtteplattform».

Men ved flere tidligere anledninger har politihelikopteret deltatt i skarpe oppdrag, og trent med skarpskyttere fra Delta-styrken om bord.

Helikopteret ville kunne gjøre svært viktige oppgaver, selv om de ikke var direkte involvert i den skarpeste delen av oppdraget. Politiet begrunner blant annet utsettingssted på Storøya, 3 km unna Utøya, med at man ikke visste hvor mange gjerningsmenn som skjøt der. Delta ville være enkle mål for gjerningsmannen dersom de gikk i sjøen fra Utvika.

Helikopteret kunne også hatt skarpskyttere om bord. Men selv uten det er det mye de kunne ha gjort.

Det politihelikopteret kunne ha gjort var å skaffe oversikt. De ville ha kunnet se hvor gjerningsmannen befant seg, og hvorvidt det var flere enn en gjerningsmann. De ville kunne se at det kun var én person som skjøt. Når så Delta satte seg i båt for å reise over, kunne helikopteret ha holdt dem løpende oppdatert over hvor gjerningsmannen var til enhver tid.  Risikoen ville åpenbart ha vært mindre med helikopteret i lufta over Utøya.  Helikopteret brukte 8 minutter fra Oslo til Tyrifjorden.

 • Hvorfor ble ikke helikopteret satt inn, når det altså viser seg at det var mulig?

En tidligere operatør på politihelikopteret, Finn Jensen, sier dette til Aftenposten:

– Det er en meget grov feilprioritering at politihelikopteret ikke var i bruk da Norge trengte det som mest. Ved Utøya ville politihelikopteret vært til uvurderlig hjelp. Det er ikke etterpåklokskap. Det er et ubestridt faktum, sier Jensen.

– Hvor lang tid vil du som operatør i et politihelikopter trenge for å få oversikt over et område som Utøya?

– Ikke mange minutter. Med utstyret om bord ville man nesten umiddelbart oppdage hvor gjerningsmannen var ut fra skuddene, sier Jensen.

Nå sier Storberget til Dagbladet at politihelikopteret skal være operativt til enhver tid. Det er bra, og jeg antar at vi ikke trenger å vente på 22.juli kommisjonen for konkludere med at det er et riktig korrigerende tiltak.

Sannsynligvis har politiet rett i at det var vel så kjapt for Delta å kjøre, som å komme seg til helikopter, inn i helikopter og så fly til Utøya (om det altså hadde vært et helikopter tilgjengelig). Beredskapstroppen brukte ikke over en halv time til Storøya (de ankom 18:09).

Men det kan neppe være tvil om at helikopter ville kunnet støtte operasjonen på Utøya.

Den lille, røde båten

Til sist må jeg bare si noe om hva jeg tenkte da jeg så bildene av Delta i den lille, røde gummibåten på sin 3 kilometers reise fra Storøya til Utøya.  Om man fra Politiets side snart ikke innrømmer at det var en skikkelig bommert, så tror jeg at jeg imploderer.  Du trenger bare å se bildene for å vite at det var en skikkelig bommert.  Jeg tror grunnen til at de satte seg i båten, en båt som alle ville skjønne ikke kunne bære så mange, var at de da de kom frem til møtestedet, så hvilken fatal bommert det var, men visste at de MÅTTE komme seg over til Utøya, og dermed prøvde de.  Selv om de, som leder for beredskapstroppen sier, ville vært “sitting ducks”.  De vurderte risikoen og aksepterte den.  Delta er definitivt ikke reddere enn de sivile som reddet liv fra båtene sine ute på sjøen mellom Utøya og fastlandet.

Det er et skremmende og nitrist bilde av at noe har sviktet.   Selv Storberget innrømmer det:

Bildene av politiets beredskapstropp – Norges beste politifolk – i en liten, halvveis synkende gummibåt på vei for å stoppe massedrap har gått Norge rundt. Om at Delta måtte bruke en slik farkost sier ministeren:

– Det er en grunn til at Regjeringen vil styrke beredskapstroppen. Jeg er ikke operativ politimann, men jeg forstår at folk stiller disse kritiske spørsmålene.

Selv jeg ville ha skjønt at den båten var for liten for Delta pluss lokale innsatsstyrker.  Jeg tror man fra politiets side hadde stått seg på å innrømme at dette var en feil som kunne blitt fatal.  Jeg kjenner at jeg blir lettere hysterisk av at man ikke klart innrømmer det.

Dette ble mange spørsmål, men jeg tror noen av disse og andre viktige spørsmål må besvares lenge før 22.juli kommisjonen er ferdige med sitt arbeide.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With:

10 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Kåre says:

  Viktige spørsmål, og veldig bra at du påpeker at rekasjonen bør vurderes ut i fra sanntid.

  Og det bør ikke ha noe å si, men ikke bare sanntid, men også i sanntid, på en fredags ettermiddag, midt i fellesferien. Det blir ikke norskere enn det.

  Av det som kommer frem i media fra personer med kunnskap er det nok mange riktige punkter. Men det jo alltid en fare for at det som kommer frem i media er unyansert og med en agenda. Samtidig har jeg også en følelse av at kritikken som kommer fra oss vanlige borgere er litt for mye basert på etterklokskapen, og ikke sanntid.

  Jeg så det litt når folk reagerte på ‘tellefeilen’. I all ondskapen var det en bra tellefeil, men likevel var det mange som ville hakke på Politiet for den også. Uten med tanke på hvordan det må ha vært å jobbe på Utøya. Og når det ble klart at AUF hadde en politimann som innleid vakt, jeg så mange på Twitter som ropte anklagene ‘om hvor var han?’. Han var blant de første som ble skutt.

  Politiledelsen har vært anklaget for å være lite ydmyk med tanke på at de har vært avvisende til kritikken rundt helikopteret osv. Men samtidig er vel dette en typisk ledelsestaktikk? Være en buffer for ekstern kritikk, men samtidig sørge for en sterk intern gjennomgang, gjerne med eksterne eksperter.

  Slik jeg anså det i løpet av det første døgnet, så mente jeg det helt klart var en feil å ikke be om helikopter fra Forsvaret når ting tidlig tydet på å være en terrorbombe. Kanskje ikke så mye fordi man anså at man hadde behov for det, men mer for at det kanskje kunne, på en måte, fungere beroligende for befolkningen. Et signal på at vi passer på dere. Om det var mulig logistisk sett.

  Men når helikopter ikke var tilgjengelig, så antar jeg at Delta gjorde korrekt med å kjøre bil. I stedet for å tilkalle Forsvaret eller praie et sivilt helikopter.

  Når jeg ser på bildet av Delta og andre i den overlessa gummibåten ser jeg to ting.
  1: helt klart en feilvurdering, både med tanke på sikkerhet og vekt (som jeg antar også påvirker hastigheten på båten).
  2: den litt typiske norske mentaliteten med å stå med lua i hånda, at man overlesser en gummibåt i stedet for å praie en av de sikkert mange andre tilgjengelige båtene som var i området. Har det lokale gjort en for svak jobb mens de ventet på Delta?

  Samtidig må man huske at om Politiet hadde gjort alt korrekt i etterpåklokskapens land, så hadde ikke resultatet vært 8 døde i Regjeringskvartalet og 0 på Utøya. Det ville sannsynligvis vært flere titalls døde på Utøya i en slik situasjon også.

  Og det jeg skal si nå kommer jo til å høres helt feil ut, men misforstå meg rett.

  Jeg vil heller bo i et land der befolkningen er så nysgjerrige og heller vil se på et brennende Regjeringskvartal etter en bombeeksplosjon enn å bli rammet av frykten og rømme hjem.

  Å kunne se det tragikomiske med Delta i en overlesset gummibåt på vei mot en uvirkelig scene, i stedet for at det er en helt vanlig dag på jobben

  Fordi det betyr at selv om uskylden har blitt tatt i fra oss, så har vi fortsatt mulighet til å ta den tilbake.

  Vi er fortsatt et sikkert land, men vi kan aldri sikre oss helt mot terrorister. I teorien kunne terroristen ha gjort mer skade ombord en full t-bane i Oslo midt i rushtiden, og da ville det ikke ha hjulpet med at Delta var rundt nærmeste gatehjørne en gang.

  • Iskwew says:

   Nei, vi kan ikke helt sikre oss mot terrorister, særlig ikke en som denne, der alt foregår inne i ett hode. Det er vanskelig.

   Du har nok rett i at politiledelsen går forholdsvis høyt ut for å være en buffer. Men det fører ikke til at spørsmål ikke stilles, eller meninger gjøres opp. Når det gjelder revisjon av FSK og helikopter fra Rygge, så tror jeg det kan være en systemsvikt, altså at systemene ikke er satt opp for å handle raskt nok. Anmodningen må gjennom mange instanser, og det er muligens ikke klart nok hvilke situasjoner Forsvaret bør inn i. Men en slik situasjon bør være en av dem.

   Når det gjelder den lille, røde båten, så tror jeg Delta gikk ombord i den fordi de visste at de MÅTTE til Utøya ASAP, og dermed måtte de ta sjansen. De visste at skytingen hadde pågått lenge, og mange var døde. De hadde nok svømt om de måtte.

   Vi vet ikke om eller hvor mange som kunne vært reddet. Men tvilen er der, og den må håndteres. Folk slutter ikke å snakke om dette selv om Storberget og andre sier at vi må vente.

 2. Du har mange gode spørsmål, men jeg er ikke enig i utgangspunktet ditt. Det er en grunn til at det er satt ned en kommisjon, og nå må den få gjøre jobben sin. Jeg har skrevet om det her: http://ofauske.blogspot.com/2011/09/heksejakten-er-i-gang.html

  • Iskwew says:

   Nei, dette er ikke en heksejakt. Dette er relevante spørsmål vi har nok informasjon til å stille. Kommisjonens arbeide er neppe ferdig før om et år, og spørsmål rundt f.eks. Forsvarets bidrag var åpenbare rett etter hendelsen.

   Derimot er det å be om Janne Kristiansens avgang nå kanskje noe som ligner en heksejakt. Men hekser var anklaget for noe som ikke finnes, og det faktum at det ikke lå helikoptre over Oslo tidligere er et faktum.

   Her tror jeg det ligger systemfeil.

 3. Erlend says:

  Det er et poeng her at Forsvarets ressurser kan settes inn i fredstid, under forutsetning av at de står under politiets kommando. Stoltenberg/Storberget var svært nøye med å presisere den første helgen at troppene som sto vakt i Oslo, var der som hjelpemannskaper for politiet, og ikke som en del av en militær «maktovertakelse».

  Jeg finner enkelte kommentarer om at man skulle skutt gjerningsmannen fra det hypotetiske helikopteret, problematiske. Politiet har, såvidt jeg vet, ikke anledning til å likvidere mennesker uten videre. I dette tilfellet fikk jo forbryteren anledning til å overgi seg – noe han også gjorde.

  • Iskwew says:

   Erlend, jeg vet ikke hvilke retningslinjer de har. Men antar de bare kunne skyte om han skulle til å skyte noen. Hvorvidt han hadde stoppet av å se politihelikopteret i luften over Utøya, får vi aldri svar på. Men politiet kan vel bruke våpen for å redde liv?

 4. IvarE says:

  Tror du har rett i veldig mye her, særlig når det gjelder Oslo og det å be om bistand fra forsvaret, men må få lov til å si meg noe uenig ang. innsatsen på Utøya.

  For det første, så er det nok helt korrekt som det blir hevdet at det ville tatt lengre tid for troppene å komme seg til utøya med helikopter enn med bil. Bilene står mer eller mindre klare lastet opp med utstyr mens forsvarets helikoptere (som er de eneste med kapasitet til å frakte tropper og utstyr) skal til omlastingspunktet, omlastes, til aksjonspunkt, finne egnet landingsplass, avlastes, utstyr transporteres til båt, osv. Så akkurat *den* kritikken er etter min mening “helt bak mål”.
  For det andre, så er kritikken som går på evt. manglende skarpskytter i helikopter nok preget av at noen har sett litt for mange Hollywood-filmer. For ja, det er strengt tatt *mulig* å skyte noen fra helikopter (uten fastmontert maskingevær), men det er i såfall mer avhengig av flaks enn av dyktighet. Risting og downdraft gjør tanken på en “skarpskytter i helikopter” mere til en vits enn til en praktisk realitet. Jeg har prøvd å skyte fra helikopter selv den gangen da jeg gikk i grønt (for omtrent en menneskealder siden) 😉 .
  For det tredje så kan det være all verdens gode taktiske og praktiske grunner for å velge en annen rute enn den strengt tatt aller korteste når man skal frakte tropper ut til øya.
  For det fjerde så er en gummibåt et mindre og mye “lavere” mål enn en rekvirert plast- eller trebåt, og kanskje ikke så dumt allikevel, selv om den var for liten. Det får bli opp til kommisjonen å avgjøre.

  Og for det femte og aller aller viktigste, så er det grunn til å påpeke at det beste fremkomstmiddelet, fergen som hadde stålskrog og kapasitet til å frakte mannskap og utstyr, var “rekvirert” av AUF-lederen og andre som stakk av med den så fort de hørte skudd og kjørte den ut på vannet og vekk fra fastland og svømmende unger.
  Mange synes det er ufint å nevne slikt, for det er jo så mye enklere å klandre politiet pluss at det er jo “menneskelig å bli redd”, må vite.
  Ja, men faktum *er* at MH o.a. gjorde det umulig for politiet å bruke fergen til transport eller assistanse! Det kan ikke politiet klandres for! Og faktum *er* at han kun tenkte på å redde seg selv! Uansett hvor menneskelig man måtte synes at det er, så er det ikke et lederemne verdig!

  Og for det sjette har jeg blitt fryktelig lei av alle bedreviterne i pressen (i pressen, ikke deg 🙂 ) som ikke kan vente på at undersøkelsene blir ferdige men som for all del skal finne på ting for å kritisere alle de som garantert gjorde så godt de overhodet kunne i en helt umulig situasjon. 😉

  • Iskwew says:

   Ivar, jeg tror også Delta brukte kjappeste fremkomstmiddel, som var bil til Utøya. Tror de brukte omtrent en halv time, og fortere går det ikke an å få gjort det. Noe annet hadde det vært OM FSK hadde vært i lufta over Oslo i det man fikk vite at noe skjedde på Utøya. Men det var de altså ikke. Uansett hva de kunne gjort, så skjønner jeg ikke hvorfor de ikke var det. Regjeringskvartalet var bombet. Når de nå ikke var det, så valgte Delta kjappeste transport.

   Enig også i at skarpskytter ikke hadde løst noe. Valget av Storøya høres også logisk ut

   Jeg er enig i at gummibåt kunne være bra, MEN den var alt, alt for liten. Det burde noen ha skjønt før Delta ankom. De burde minimum ha to slike, og båter kunne vært rekvirert fra Utvika før Delta ankom. Det var jo det som defacto skjedde. Heldigvis mistet Delta dermed ikke så mye tid.

   Når det gjelder fergen, så synes jeg definitivt vi skal være varsomme med kritikk. Jeg er temmelig sikker på at jeg ikke nødvendigvis hadde vært så heltemodig selv, i en slik situasjon. Som det er beskrevet at Eskil Pedersen oa så virker det som de trodde det sto folk og siktet på dem også fra landsiden.

   Poenget er ikke å finne syndebukker, men å se på om det er svikt i systemene her – altså om selve boka er feil. Er den det, hjelper det ikke å gjøre alt etter boka. Jeg mener bestemt at FSK bør komme seg til åstedet for terror ASAP. Det vil formodentlig også bety at de bør samlokaliseres med Forsvarets helikoptre.

   Når terror rammer er det nemlig betryggende å vite at FSK finnes og at de kommer til så raskt som mulig. Så når Fredriksen avviser FSK som førstereasksjon, så mener jeg noen bør inn og si at de bør komme seg på plass så fort som mulig når noen smeller av ett tonn bombe i Regjeringskvartalet.

 5. v36ar says:

  Forsvaret er rett aktør i så vanskelige situasjoner. At man kan komme med etterpåklokskap om småting i forhold til hva Delta gjorde sier mye om på hvor tungt dette var for Politiet.

  Og med tanke på typiske moderne terroraksjoner, erdet direkte uansvarlig å ikke mobilisere alle spisse avdelinger etter et så stort angrep.

  Selvfølgelig er det vanskelig å skyte fra helikopter. Det er derfor man har folk som trener mye på slikt. Det er kanskje ikke nødvendig med presis ild mot et mål, for at den skal hindre en amatørmessig angriper fra å nå målene sine.

  Et helikopters downdraft kan også brukes mot mål i mange tilfeller. Det er ikke lett å sikte i slik motvind. Her er det jo snakk om stor risiko. Men oppveid mot mange sivile ville dette være gunstig.

  Skarpskytter fra f.eks. Utvika kunne faktisk løst noe om de også hadde observatører. Det ville også sikret de frivillige på innsjøen, og hjelperne på land i Utvika. Det kunne også gi politiet en fordel ved deres landgang. På kort hold fra land, var Delta i en meget sårbar posisjon.

  Men vi må vokte oss for heksejakt. Det er viktigere å gjøre en god evaluering av HVA som gikk feil, enn å peke på HVEM som gjorde hva. Så kan man etterpå se på hvem som kunne gjort ting bedre. Jeg er ganske sikker på at HJK/ FSK/ MJK vil få et utvidet rolle etter dette. Samlokalisering bare med helikopter er kanskje ikke eneste taktikk som bør brukes. Helikopter har kort rekkevidde og FSK er stort sett imponerende dyktige fallskjermhoppere.

  Når det gjelder helikopter som observasjonsplatform, så bør dette også supleres med UAV. Eller større fly med rekkevidde, og dermed mulighet til å holde ut lenge. Det finnes ganske billige sensorer som kan monteres hurtig på C-130 Hercules. Jeg tviler på at DELTA har erfaring med slikt. Det gjør DELTA en narturlig andre-linje i anti-terror.

  I kriser og strid er det viktige å ha mange alterntiver. Det gjør jobben vanskelig for terrorister og lett for oss som har ressursene til et rikt land tilgjengelig.

  Delta tok imponerede stor risiko. Det skal IKKE være nødvendig fokusere på dette. Men det vi må spørre oss om er: Var den for høy. Både for dem og ofrene?

  • Iskwew says:

   Jeg er veldig enig i at det er uansvarlig å å ikke mobilisere alle spisse avdelinger i denne situasjonen, ja. Dersom man ikke nærmest på autopilot gjør det i en slik situasjon, så skjønner jeg ikke når man skal gjøre det.

   Jeg føler heller ikke noe behov for å henge bjella på en bestemt katt her – men vi må se på om systemet sviktet. For det er åpenbart slik at dette kan skje igjen.

Top