Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Kvinner må bli mer opptatt av penger

På min iPod-runde gjennom diverse aviser i dag, kom jeg over en artikkel i NYtimes som handler om kvinner og personlig økonomi/finans. Artikkelen beskriver en rekke bøker og websider om finans for kvinner. En del av disse bøkene og websidene kan vel karakteriseres som rosa finans, og det er muligens ikke noe som vil vekke interesse hos norske kvinner.

Men, artikkelen lister en rekke problemstillinger som norske kvinner nok har til felles med amerikanske kvinner:

Kvinner lever lenger, tjener mindre og tar lengere avbrudd fra arbeidslivet spesielt når de får barn. Kvinner har mindre formue enn menn. Kvinner blir ofte sittende i en vanskelig situasjon etter skilsmisse.

Artikkelen hevder at forskning viser at kvinner har lavere selvtillit når det gjelder finansielle problemstillinger enn menn.

“Research has shown that women, even professional women with good jobs and successful careers, tend to be less financially literate than men,” said Annamaria Lusardi, an economics professor at Dartmouth College who has studied the issue. “The gap in financial literacy between women and men is large not only among older people, or those 50 and older, but also among young adults, an age group where women are more likely to have a college degree than men.”

Artikkelen hevder videre at dette kan skyldes ikke bare mangel på kunnskap, men rett og slett mangel på interesse. Kvinner synes rett og slett ikke penger, sparing og investeringer er like interessant som menn gjør. I følge en undersøkelse fra 2007 finner kvinner investeringsbeslutninger stressende, vanskelig og tidskrevende. Det betyr imidlertid i9kke at kvinner har mindre suksess med investeringene sine. Kvinner er mer forsiktige, tar mindre risiko og innser sin egen mangel på kunnskap.

“One reason that women might be better financial decision makers, despite displaying, in general, lower literacy than men, is that women know what they do not know,” said Professor Lusardi, who is director of the Rand Financial Literacy Center.

Min påstand er at kvinner tar vesentlig større risiko enn de er bevisst på at de gjør. Kvinner tar for eksempel risiko i forhold til sin egen pensjon når de jobber deltid eller ikke i det hele tatt mens de har små barn. Beklageligvis ser dette ut til å være konsekvenser som kvinner ikke er bevisste på i det beslutningene fattes. Ikke dermed sagt at det å være hjemme med barn eller jobbe deltid ikke kan være det rette valget for den enkelte, men det er valg som har konsekvenser.

Pensjon

Kvinner kommer til å bli fremtidens minstepensjonister, også. Pensjonsrettigheter er knyttet til lønnsarbeide, og fravær fra arbeidsmarkedet vil dermed føre til lavere pensjon. Særlig gjelder dette for kvinner med lang utdannelse som velger deltid/å være hjemmeværende. Siden besteårsregelen ble fjernet betyr det at det blir svært vanskelig å opparbeide seg fulle rettigheter.

Tallene for 2003 viser at 50% av kvinnelige pensjonister er minstepensjonister, mot bare 10% av mannlige pensjonister. Dette er selvsagt tall som vil bedre seg ettersom etterkrigsgenerasjonen blir pensjonister. Kvinners yrkesdeltakelse er vesentlig høyere i dag enn før. Men dette er likevel en problemstilling for fremtiden, siden kvinner fortsatt har en betydelig større andel deltidsarbeide og kanskje også lengere utdannelse. De vil i mindre grad enn menn opparbeide seg fulle pensjonsrettigheter.

Arbeidet adler pensjonisten, men mannlige sådanne i større grad enn kvinnelige, altså.

Inntekt
Basert på tall fra 2003 var heltidsansate kvinners lønn 86% av menns. Hva denne forskjellen skyldes har vært diskutert oppad stolper og nedad vegger. Kvinner jobber i større grad i offentlig sektor (lavere risiko) og de jobber mer deltid slik at de sakker akterut i inntekt gjennom livsløpet. Andre forklaringer er at typiske kvinneyrker verdsettes lavere enn typiske mannsyrker. Og det er en betydelig kjønnsdeling i det norske arbeidsmarkedet.

Ser vi på kvinners bruttolønn totalt, er denne 61% av menns. Forskjellen skyldes at kvinner oftere arbeider deltid eller ikke er yrkesaktive og at flere kvinner er minstepensjonister. Dersom vi tar høyde for at noen menn tjener veldig mye og drar opp gjennomsnittsinntekten1 har kvinner en bruttoinntekt på 65% av menn.

Formue
Menn eier mer enn kvinner. I følge SSB og tall for 2001 er forskjellene store. Artikkelen til SSB heter “Kvinner eier leiligheter – menn eier alt annet”.  Menn eier:

 • 90% av fritidsbåtene
 • 75% av alle motorkjøretøyer
 • 80% av alle campingvogner
 • 80% av verdipapirer registrert i VPS
 • 63% av formuen i aksjefond
 • 56% av bankinnskudd
 • 75% av eiendom i utlandet

Likningstall for 2008, korrigert for forskjellen mellom likningsverdi og virkelig verdi på fast eiendom, viser at kvinner i gjennomsnitt har 60% av menns formue. Kvinner har 53% av mennes bruttoformue, men samtidig 42% av menns gjeld, og kvinners netto formue er dermed 61% av menns.

Fordelingen av formue er altså et speilbilde av fordelingen av inntekt.

I sum betyr dette at kvinner tar risiko så det holder, enten de tror det eller ei.

Storebrand har en artikkel om det på Penger og pensjon. De oppfordrer kvinner til å ta kontroll:

Min erfaring er at mannen er ”finansminister” i de fleste familier, og tar hånd om større økonomiske vurderinger som lån, sparing og forsikring. Kvinnen er gjerne ”økonomisjef” og tar seg av den daglige økonomien som innkjøp, regningsbetaling og lignende.

Et tips til kvinner er at de viser mer interesse for de store økonomiske beslutningene. Har du god oversikt over familiens økonomi, blir det også lettere å ha en formening om hva man skal leve av som pensjonist. Er det mørke utsikter til en romslig pensjonstilværelse, kan du ta noen grep allerede i dag.

Jeg deler oppfordringen om å ta kontroll. Du trenger ikke gjøre det gjennom Storebrand, selvsagt, men gjør det. For de valgene som tas i dag, får konsekvenser langt inn i fremtiden. Fremtiden er et usikkert sted – godt gift i dag kan betyr dårlig råd etter skilsmisse om noen år. Eller en pensjonstilværelse med lave inntekter.  Kvinner bør være opptatte av de store beslutningene og ha et bevisst forhold til å sikre sin egen fremtid.

Også publisert på Finans til folket.

Print Friendly, PDF & Email
 1. Bruker median i stedet for gjennomsnitt: Median – den midterste personens inntekt []

Tagged With: , , , ,

6 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Irene says:

  Veldig bra skrevet, flott at du overforer dette til en norsk virkelighet. Jeg leste ogsaa artikkelen i NYT og er enig i at noen av bokene kan vaere litt vel rosa. Samtidig har folk som Suze Orman gjort veldig mye for kvinners finansielle uavhengighet gjennom boker spesielt for kvinner. Hun er ogsaa opptatt av at kvinner ofte blir tapere etter skilsmisser og lignende.

  Veldig interessante tall du deler paa slutten der! Og en veldig god oppfordring til alle kvinner.

 2. Iskwew says:

  Det er bra at det skrives, ja. Uansett om resultatet blir litt rosa. For dette er viktig.

  Tallene er veldig interessante, og strengt tatt litt skremmende.

 3. Hei,
  dette var virkelig en kjempebra artikkel! Et slikt fokus trengs det mer av her i Norge. Jeg er interessert i å vite hvordan du har regnet ut dette i forhold til at kvinner ikke får samme lønn som menn, men i samme stilling (om jeg forstår deg riktig)? Jeg selv oppfatter meg selv som ganske innforstått med disse problemstillingene, og slik jeg har oppfattet det, tjener nå kvinner like mye som menn i statlig og offentlig virksomhet, men også i privat. Trenden er derimot at kvinner har mye mer lederansvar knyttet til personal, enn det menn har, noe som kan tyde på at kjønnsrollemønsteret ser ut til å følge etter også der? Men på den annen side, trenger ikke det å være noe galt. Selv er jeg i mot kjønnskvotering, men jeg synes det er en selvfølge at kvinner skal ha lik lønn for likt arbeid.

  For at norske kvinner skal bli mer opptatt av finans og økonomi tror jeg det trengs en større holdningsendringskampanje, helst iverksatt av banknæringen, der hvor bankene møter kundene sine.

  Jeg synes bloggen din er så bra, at jeg linker til den 🙂

 4. Iskwew says:

  Veldig hyggelig at du linker 🙂

  Tallene mine er basert på likningstall, dem finner du hos Statistisk Sentralbyrå. Kvinner og menn har vel samme lønn i samme stilling i hvert fall i offentlig sektor. I privat sektor, der man ofte har individuelt satte lønninger er det kanskje annerledes.

  Den store forskjellen oppstår fordi kvinner jobber mindre gjennom livsløpet enn menn gjør.

Top