Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød trÃ¥d eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Ansvaret for barns skolegang – skolens eller foreldrenes?

BÃ¥de i offentlig debatt og personlig i møte med skolen, har jeg opplevd at det sies at “Det er foreldre som har ansvar for barns skolegang, vet du, det stÃ¥r i skoleloven!” Jeg har noen ganger bedt om Ã¥ fÃ¥ vite hvilken paragrad det i sÃ¥ fall er, og deretter hva innholdet i dette ansvaret betyr for meg personlig i forhold til mitt barn.

Jeg har sett det slik at når det gjelder Tigerungen og skolegang, har jeg først og fremst ansvar for følgende:

 • Oppdra ham til Ã¥ bli et noenlunde veltilpasset individ som er i stand til Ã¥ ta til seg lærdom
 • Sørge for at han kommer seg uthvilt pÃ¥ skolen og at han spiser sunn mat
 • Motivere ham til læring
 • Hjelpe ham med leksene

Jeg har ikke tenkt at jeg har og kan ha stort ansvar for hans skolegang utover det. For jeg

 • er ikke pÃ¥ skolen
 • har ikke pensumbøkene
 • har ikke pedagogisk utdannelse

Det jeg har gjort, er å sende ham til en institusjon samfunnet har fortalt meg at vil ivareta hans utdannelse. Med ansvar må det følge myndighet, og den har jeg ikke. Jeg mener bestemt at det dermed er de som har ansvar for hans utdannelse. Det er de som har muligheten til å ta det ansvaret.

SÃ¥ hvor kommer det fra dette med at foreldre har ansvaret?

I Lov om grunnskolen, paragraf 1-2, står det om formålet med opplæringen:

Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.

Min tese er at det at jeg av skole og pedagoger med temmelig brysk mine fÃ¥r beskjed om at jeg har ansvaret, kommer av at det i formÃ¥lsparagrafen stÃ¥r “hjelpe til med”. For litt avhengig av hvordan du leser den, konkluderer du forskjellig nÃ¥r det gjelder hvem som har ansvar for hva. Det er jo Ã¥penbart slik at den som skal “hjelpe til med” noe, ikke har ansvaret. Disse lærerne og andre mÃ¥ dermed lese paragrafen slik:

Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med

Ã¥ gi elevane ei kristen og moralsk oppseding,
utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg,
og gi dei god allmennkunnskap,

slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.

Dette vil bety at Grunnskolen skal hjelpe til med alle de tingene, men ikke har ansvar for noe. Jeg leser den paragrafen annerledes:

Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen

hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding,
utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg,
og gi dei god allmennkunnskap,

slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.

Her leses paragrafen som at Grunnskolen skal hjelpe til med Ã¥ gi barna en kristen og moralsk oppseding. Men det er foreldrenes ansvar. Det skolen derimot har ansvar for, er Ã¥ utvikle elevenes evner og forutsetninger, og gi dem god allmennkunnskap. En slik tolkning vil innebære at ingen lærer med streng mine bør bruke tesen om at “Foreldre har ansvar for barns skolegang”, med mindre det er snakk om oppdragelse. Det er skolen som har ansvaret for at barn blir utdannet. Jeg har delegert ansvaret for det til skolen, jeg betaler dem for det, ikke for at de skal fraskrive seg ansvaret og dytte det over pÃ¥ meg som forelder. Det betyr selvsagt ikke at jeg ikke vil bidra til Tigerungens utdanning, sÃ¥ klart jeg vil det. Men siden jeg som sagt verken er pÃ¥ skolen, har pensumbøkene eller er pedagog, sÃ¥ er det meningsløst av skolen og dens ansatte Ã¥ fraskrive seg det ansvaret ved Ã¥ dytte det over pÃ¥ meg.

Disse utsagenene tror jeg dukket opp i forbindelse med Reform 97, som la større vekt på samarbeide mellom hjem og skole. Og samarbeide er vel og bra det, men det betyr ikke at skolen ikke har hovedansvaret for utdanning. I tillegg tror jeg mye av det samarbeidet foregår ved at foreldrene orienteres om ting, og at foreldre skal støtte læreren ved å bidra til at barna gjør det de skal og ter seg som de skal. Jeg opplever IKKE at det er samarbeide på den måten at jeg på noen måte tas med på råd verken når det gjelder pedagogikk eller faglig innhold. Jeg har ikke opplevde verken i debatt eller i det daglige at pedagog-standen ønsker foreldreinnblanding der. Da blir det helt meningsløst å si at foreldre har noe som helst ansvar, ut over det jeg nevnte først i tråden.

Og da er jeg bedre forberedt til neste gang jeg møter tesen om at jeg har ansvaret for Tigerungens skolegang. Jeg er dessuten veldig mottakelige for innspill både om det er noen som vet hvor dette ståstedet kommer fra, og hvordan det i så fall skal avgrenses. Bør f.eks. alle foreldre utstyres med lærerskole? Pensumbøker? Læreplaner?

Kort sagt, hva innebærer det å ha ansvar for barnets skolegang?

Og kan noen være sÃ¥ snille Ã¥ fÃ¥ fjernet den med Ã¥ “hjelpe til med Ã¥ gi elevane ei kristen og moralsk oppseding”? Ikke alle vil gi barna sine en kristen oppseding, og moralsk er jo slett ikke noe objektivt begrep. Bort med den! Og sÃ¥ kan man for all del slÃ¥ fast krystallklart hvem det er som har ansvaret for hva.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With: , ,

25 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. HÃ¥kon says:

  Hmm…

  Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen
  ikkje vere til hinder for at elevane får ei kristen og moralsk oppseding,
  men i hovudsak utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg,
  og gi dei god allmennkunnskap,

 2. juliet says:

  Ansvar for barns skolegang ja.. Mye har forandret seg…

  Mine foreldre tror jeg neppe hjalp meg med en eneste lekse og så aldri noen lekseplan eller ukeplan..

  Som voksen gjør jeg mer lekser med ungene enn jeg gjorde pÃ¥ egen hÃ¥nd da jeg gikk pÃ¥ skolen selv… 🙄

 3. Iskwew says:

  Den høres mye bedre ut, Håkon. Selv om det som har med religion å gjøre, i det store og hele kan sløyfes.

  Jepp, Juliet, det er jeg enig i. Og når man får høre at man har ansvaret også, hadde det vært fint om noen kunne forklare hva som ligger i det ansvaret. Jeg vet ikke.

  Neste gang noen sier dette, skal jeg jammen be dem utdype.

 4. Drusilla says:

  Foreldre har ansvaret for oppfostring og skolen har ansvaret for læring. Foreldrene har imidlertid også ansvar for å fremme positive holdninger til læring og skolen, og å sørge for at leksene blir gjort. Det vil si at man ikke har ansvar for å hjelpe til med det faglige, men motivere til læring. I st.meld. 16 som er den siste meldinga om skole som er lagt fram, står det:

  «Læringsplakaten» sier at skolen og lærebedriften skal legge til rette for samarbeid mellom hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
  (oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2). Det er likevel skolen som til enhver tid har hovedansvaret for elevenes læring. I samarbeidet med foreldrene er skolen
  den profesjonelle parten, og skolen må derfor ta ansvar for å få positive resultater.

  Se s 85
  http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20062007/016/PDFS/STM200620070016000DDDPDFS.pdf

  Tydelig at dette er noe underkommunisert!

 5. Iskwew says:

  Takk for den, Drusilla! Der er det beskrevet slik jeg mener det må være. Den skal nok printes ut og tas med til neste møte på skolen, tenker jeg. Selvsagt skal man motivere til læring, men de drar ansvaret vel langt.

  Yess, det der er noe underkommunisert.

 6. HÃ¥kon says:

  Folk flest mÃ¥ lese stortingsmeldinger og proposisjoner, for ikke Ã¥snakke om alt det andre som kommer pÃ¥ høring og som vi risikerer at blir opplest og vedtatt. 😮

 7. Iskwew says:

  Ja, vi mÃ¥ visst det, om vi ikke skal duperes helt av pÃ¥stÃ¥elige folk som ikke egentlig vet hva de snakker om 🙄

 8. HÃ¥kon says:

  Gruppebloggen til Jens anbefales. Kommentarfunksjonen er litt tung å bruke, med den virker. :mrgreen:

 9. Iskwew says:

  En litt krevende kommetarfunksjon er det der, ja! Men du har rett, den bør brukes.

 10. Goodwill says:

  lovdata.no er vanligvis et fint sted til å finne informasjon sm kan brukes til å denge folk som vil dupere oss med sine påstander, men her var det nokså uklart ja. Takk til Drusilla som viste vei, læringsplakaten burde ellers kanskje være nettopp et dokument alle foreldre fikk utdelt når ungene begynte på skolen?

 11. tb says:

  Litt ulike lob og orskrift-sitater om hjem-skole-samarbeid og ansvar: http://www.foreldrenettet.no/data/f/0/31/03/6_2401_0/lover.ppt#266,1,LOVGRUNNLAGET FOR HJEM – SKOLE – SAMARBEIDET
  Dette er faktisk et litt kontroversielt spørsmål for enkelte, handler om grenser (og grenser er alltid potensielle kilder til eksplosjon)

 12. tb says:

  Lurer vel ogsÃ¥ pÃ¥ om ikke Læringsplakaten e.l. er slikt som alle foreldre fÃ¥r utdelt ved egne barns skolestart. Beste mÃ¥te Ã¥ sjekke det pÃ¥, er vel Ã¥ gjennomgÃ¥ kommunenes papirresirkuleringssystemer? 😈

 13. Iskwew says:

  Ja, den burde kanskje være det, Goodwill. Spesielt dersom man begynner å så tvil om hvem som har ansvar for hva.

  tb, jeg kan ikke huske å ha fått den læringsplakaten, i hvert fall. Men om poenget ditt er at man kan engasjere seg mer, så kan vi sikkert alle det. Det er imidlertid et stykke derfra til å ha ansvar for selve opplæringen.

  Det kan ikke være tvil om hvem som har ansvar for hva. Jeg som forelder kan ikke bare ha skolen til hjelp når det gjelder Tigerungens utdanning. Derimot kan jeg være til hjelp for skolen.

 14. tb says:

  Jeg er, bÃ¥de som far og som “(skole)forsker” enig med deg, og mener vel at det bør gjøres enda klarere at det er skolen som har ansvaret for innholdet i den opplæringen vÃ¥re barn fÃ¥r. Men for noen er det ikke helt uproblematisk. Blant annet for de som representerer oss foreldre, FUG:
  http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=55291

  Er faktisk ikke helt sikkert på om Læringsplakaten og slike ting deles ut til alle foreldre, men det deles faktisk ut veldig mye informasjon rundt skolestart og ellers. Særlig nå rundt Kunnskapsløftet. Problemet er bare at det å dele ut informasjon ikke er det samme som at folk er informert.

 15. Iskwew says:

  Joa, men det er jo ikke slik at skolen heller er spesilt glassklar på dette, hadde de vært det, ville ikke denne posten vært skrevet.

  Jeg leste så vidt inne på siden til foreldrenettet.. og der tror jeg det ligger en del snodigheter.

 16. Sexy Sadie says:

  Hmm, her er jeg ikke helt sikker, men jeg innbiller meg at uansett hvor gode lærerne er så hjelper det ikke så lenge det ikke er klima hjemme om at skolen er viktig. De får ikke lært elevene noe da, de blir bare gående der..

 17. Habben says:

  Roter rundt for Ã¥ finne stoff om frafall i videregÃ¥ende skole, og sÃ¥ havnet jeg plutselig her…morsomt. Jeg fÃ¥r vel se hva du har Ã¥ by pÃ¥ da.

 18. Iskwew says:

  Hallo Habben 🙂 Vet ikke om jeg har noe om det, akkurat. Men jeg har i hvert fall litt om skole.

 19. Erik Syring says:

  Denne viktige blogg-artikkelen bør oppdateres… Opplæringsloven ble endret i 2009 – nye paragrafnumre, nye formuleringer…

 20. Iskwew says:

  Skal ta en titt på det, Erik. Se om noe er blitt klarere.

 21. Jorun says:

  Sitter her og samler stoff til oppgave om samarbeid skole-hjem der foreldre har liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet, altsÃ¥ foreldre med analfabetisk bakgrunn. SÃ¥ ble dette blogginnlegget delt pÃ¥ twitter, enda mer stoff,(som eks læringsplakaten) Ã¥ ta tak i, flott! Som sendt fra “Ã¥ven”! For disse med analfabetisk bakgrunn har ogsÃ¥ “ansvar for barnets skolegang”…

  • Iskwew says:

   Ja, det vil de jo ha.

   Jeg tror jo dette ståstedet er noe av grunnen til at den norske skolen bidrar lite til sosial mobilitet. For stor vekt legges på hva foreldrene skal bidra med, i form av f.eks. leksehjelp. Noen er rett og slett ikke i stand til å gi den helpen.

 22. Jorun says:

  Nei, det legges for mye ansvar pÃ¥ at alle foreldre skal kunne følge opp sine barn. Selv om “disse mine med analfabetisk bakgrunn” lærer norsk etter hvert, har de ikke det samme grunnlaget for Ã¥ hjelpe sine barn likevel. Og hva med alle beskjeder fra skolen som kommer hjem, hvordan forstÃ¥es de av de ulike hjem…barna blir tolker for sine foreldre osv.. Mye som øker forskjeller her.

Top