Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød trÃ¥d eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Seksualisering av jenter: mediepress og konsekvenser

I februar offentliggjorde American Psychological Association (APA) en rapport fra en Task Force som hadde studert seksualisering av jenter. Rapporten studerer og oppsummerer psykologisk teori, forskning og klinisk erfaring som har tatt for seg seksualisering av jenter gjennom mange år. Task force har gjennomgått en stor mengde rapporter om dette, referanselisten er 20 sider lang.

Forhold i USA er nok ikke umiddelbart overførbare på norske forhold, i alle aspekter, men det som beskrives er samtidig effektene av et enda mer seksualisert mediebilde enn det vi har her, og kan beskrive hvile konsekvenser det kan få her også.

Seksualisering, i motsetning til sunn seksualitet, defineres som når

Et menneskes verdi i hovedsak stammer fra hans eller hennes seksuelle appell eller oppførsel og ekskluderer andre person-karakteristika

Et menneske måles mot en smalt definert standard for fysisk attraktivitet som er lik det å være sexy

Et menneske blir seksuelt objektivisert, altså gjort til en ting for andres seksuelle bruk, snarere sett som et menneske med kapasitet til uavhengig handling og beslutning

Et menneske er på en upassende måte pådyttet/påtvunget seksualitet

Kriteriene trenger ikke å være til stede alle på en gang; de representerer selvstendige indikasjoner på seksualisering. Det siste kriteriet (upassende pådytting) er særlig relevant i forhold til barn.

Hvem som helst (jenter, gutter, kvinner, menn) kan seksualiseres. Men rapporten fokuserer spesielt på jenter og unge kvinner.

Barn er ofte pådyttet voksen seksualitet, de etterspør den ikke. Egenmotivert seksuell utforskning er ikke seksualisering. Ei heller alders-tilpasset informasjon om seksualitet.

De aller fleste medier preges av seksualisering av kvinner, inklusive TV, musikk-video, musikk-tekster, filmer, magasiner, sports-medier, videospill, internett og reklame. Studie etter studie indikerer at kvinner betydelig oftere enn menn fremstilles på en seksuell måte (påkledning, kroppsstillinger eller ansiktsutrykk som impliserer at de er klare for sex), og er objektifisert (brukt som dekorativt objekt eller som kroppsdeler snarere enn hel person). I tillegg er det satt en snever – og urealistisk – standard for fysisk skjønnhet knyttet til seksualitet. De fleste undersøkelsene som er foretatt om hvordan det påvirker, er foretatt på unge kvinner, ikke jenter, men det kan likevel trekkes paralleller. Noen eksempler:

aguilera-ad.jpgReklame
Reklamen er stereotypiene og seksualiseringens arena nr. 1. En analyse av reklame i Vogue og Time fra 1955-2002 viste at kvinner var presentert som objekter i 40% av alle reklamene. De er vedheng til produktene og ikke aktive konsumenter. Spesielt gjelder dette blader rettet mot menn.

En undersøkelse viste at det er tre ganger mer sannsynlig at kvinner enn menn er kledd på en seksuelt utfordrende måte.

Et eksempel er Sketchers ”naughty and nice” reklame med Christina Aguilera kledd som skolejente, med oppkneppet bluse, musefletter og kjærlighet på pinne. En sangstjerne og rollemodell for ganske små jenter som spiller på Lolita-mytene i reklame.

Ã… være kvinne er i reklamen nesten synonymt med Ã¥ være et seksuelt objekt. Merskin (2004) konkluderte at “the message from advertisers and the mass media to girls (as eventual women) is they should always be sexually available, always have sex on their minds, be willing to be dominated and even sexually aggressed against, and they will be gazed on as sexual objects.”

bratz.jpgLeker
for eksempel Bratz-dukker med seksualiserte klær som miniskjørt, nettingstrømper, stilettsko og fjærboa. Dette er dukket rettet mot jenter fra 4-8 år. De er langt i fra små prinsesser i ballkjoler.

Bratz-dukker markedsføres i bikini, sittende i hot tubs, mens de mikser drinker. Uttrykket assosierer til objektivisert voksen seksualitet, og er altså leker til jenter på 4-8 år.

thongs.jpgKlær
Klær er en viktig identitetsskaper for jenter. Gitt at jenter skaper identitet gjennom klær er det grunn til skepsis når yngre og yngre jenter bruker tenåringsklær laget for å understreke feminin seksualitet. For eksempel g-string rettet mot småjenter, med påført slagord som ”Yo candy” eller ”Wink wink”. Nå kjøper ikke jeg klær til jenter, og har ikke studert dem i detalj, men det har slått meg at de ser veldig voksne ut, spesielt i de store kjedebutikkene.

En studie gjort av Halloween-kostymer viste stor variasjon i gutte-kostymene, mens jentenes kostymer i stor grad var prinsesser. De fÃ¥ kostymene som ikke var sukkersøte, hadde pÃ¥fallende seksualisert preg (f.eks. “Sexy devil” og “Bewitched”).

Musikkvideo
Uttrykket i populærmusikken er ekstremt seksualisert.

Innholdsanalyser viser at 40-80% av musikkvideoer inneholder seksuelt relaterte bilder. En stor del av dette er seksuelt objektiviserende bilder av kvinner. De er oftere utfordrende kledd og tjener som dekorative objekter som danser og poserer, og de spiller ingen instrumenter. I en analyse fra 2002 av videoer på Black Entertainment Television hadde 84% av videoene seksuelt relaterte bilder. 71% av kvinnene i disse videoene var utfordrende kledd, eller de hadde ikke klær på i det hele tatt, mens for menn var dette bare tilfelle i 35%.

Jenter seksualiseres i kraft av klær, leker og av mediene, enten det er musikkvideo, TV, film eller reklame. De tenker på seg selv i objektifiserte termer. Psykologisk forskning har identifisert at selv-objektivisering er en nøkkel-prosess der jenter lærer seg til å tenke på og behandle sine egne kropper som objekter for andres begjær. I selv-objektiviseringen internaliserer jenter observatørens perspektiv på sitt fysiske jeg og lærer å behandle seg selv som objekter som skal sees på og evalueres for sitt fysiske vesen.

Når det gjelder objektivisering av kvinner i reklame, synes jeg reklamen til høyre for Perry Ellis, et merke for kvinne- og mannsklær, beskriver det godt. Kvinnens hode er ikke med i bildet. Hun er i undertøyet, i motsetning til den full påkledde mannen. Bildet er estetisk, men det er ingen tvil om at det er kvinnens kropp som er av interesse, ikke hennes person. Hun er et objekt, mens mannen er subjekt.

Konsekvenser av seksualiseringen av jenter

theory.jpgPsykologien har flere vinklinger på seksualiseringen og hvordan den påvirker hvordan jenter har det:

  • Sosialiseringsteorier beskriver hvordan jenter mottar og forutser direkte belønning og straff, gitt en sosialisering som inkluderer seksualisering
  • Sosiokulturelle teorier viser at jenter er innenfor et kulturelt miljø der direkte forsterkning ikke alltid er nødvendig for internalisering eller aktivisering for at en seksualisert standard skalkultiveres
  • Kognitive teorier belyser den automatiske og ubevisste natur disse systemene og andre kognitive strukturer utvikles gjennom sosialiseringen
  • Psykoanalytiske teorier peker pÃ¥ at tidlige opplevelser er formative i utviklingen av jeg’et
  • Objektifiseringsteori kombinerer alle disse teoriene for Ã¥ vise at jenters observasjoner av verden omkring dem bidrar til en internalisering som produserer selv-seksualisering

Seksualiseringen påvirker jenter negativt på flere måter, blant annet kognitiv funksjon, fysisk og psykisk helse, seksualitet og holdninger.

Kognitive og emosjonelle konsekvenser

Selv-objektivisering har i gjentatte undersøkelser vist seg å trekke veksler på evnen til å konsentrere seg og fokusere oppmerksomhet, noe som kan lede til lavere prestasjoner i mentale aktiviteter som matematiske beregninger og logisk resonnering. En undersøkelse viste dette tydelig:

Unge studenter av begge kjønn ble bedt om Ã¥ evaluere enten en badedrakt eller en genser. Mens de ventet i 10 minutter ikledd enten badedrakten eller genseren utførte de en matematikktest. Resultatene viste at unge kvinner i badedrakt gjorde det betydelig dÃ¥rligere i Ã¥ løse matteoppgaven, enn de som hadde genseren pÃ¥. Det var ingen forskjeller i resultatene for mennen. AltsÃ¥: kvinnenes mentale kapasitet ble redusert i forhold til om de hadde pÃ¥ badedrakt eller genser – mye eller lite klær.

Studier har vist at i rene jenteklasser presterer kvinner signifikant bedre i matematikk. Uten gutter til stede kan altsÃ¥ jenter bokstavelig talt glemme tankene om kropp og tenke mer effektivt. Seksualiseringen sørger for at holder jenter “pÃ¥ sin plass” som objekter for seksuell attraksjon og skjønnhet, og begrenser i betydelig grad deres frihet til Ã¥ tenke.

Seksualisering og objektivisering undergraver selvtillit i og tilfredshet med egen kropp, og det kan igjen lede til skam, angst og til og med selvhat. Dette er funnet i undersøkelser av 12-13 år gamle jenter også.

Mental og fysisk helse
Forskning linker seksualisering med tre av de mest vanlige mentale helse-problemene blant jenter og kvinner: spiseforstyrrelser, lav selvtillit og depresjoner. Flere studier har funnet sammenheng mellom eksponering mot snevre presentasjoner av kvinnelig skjønnhet (f.eks. det “tynne idealet”) og spiseforstyrrelser. Forskning linker ogsÃ¥ eksponering til seksualiserte femnine idealer med lav selvtillit, negativt psyke og depresjoner hos unge jenter og kvinner.

Seksualitet
Forsking viser at seksualisering av jenter har negativ effekt på deres evne til å utvikle sunn seksualitet. Selv-objektivisering linkes direkte med seksuell helse hos mindreårige jenter ( for eksempel i redusert kondombruk og redusert seksuell trygghet. Urealistiske og/eller negative forventninger i forhold til det seksuelle relateres til gjentatt eksponering mot snevre kroppsidealer.

Studier har vist at unge kvinner som ofte ser musikkvideoer eller leser dameblader, som legger større realisme i media-innhold, eller som identifiserer seg sterkt med populære TV-karakterer, også har større aksept for seksuelt objektiviserende forestillinger om kvinner. Og aksepten av dette bildet av kvinnen kunne igjen assosieres med mer negative holdninger til amming og kroppens funksjonelle aspekter. Det fremmedgjør kvinnen til hennes egen kropp.

Holdninger
Regelmessig eksponering til media-bilder som seksualiserer jenter og kvinner påvirker hvordan jenter danner seg forestillinger om femininitet og seksualitet. Jo større grad jenter og kvinner eksponeres for slike kvinnebilder, jo sterkere bifaller de seksuelle stereotyper som fremstiller kvinner som seksuelle objekter. De plasserer også utseende og fysisk attraktivitet i sentrum av kvinnens verdi.

The sexualization and objectification of women in the media appear to teach girls that as women, all they have to offer is their body and face, and that they should expend all their effort on physical appearance.

Påvirkning på gutter og menn
Eksperimenter har vist at eksponering for porno (som stort sett fremstiller kvinner som objekter) gjør at menn synes deres partnere er mindre attraktive, de er mindre tilfredse med sin partners attraktivitet, seksuelle prestasjoner og grad av hengivenhet. I tillegg uttrykker de i større grad ønske om sex uten følelsesmessig involvering. Objektivisering av kvinnen i pornoen kan dermed skade deres evne til å inngå og opprettholde intime relasjoner med kvinner.

When one person objectifies another, it is difficult, perhaps even impossible, to treat that person with empathy (Herman, 1992), an important predictor of satisfaction and stability in intimate relationships (Davis & Oathout, 1987; Long & Andrews, 1990).

Om kvinner ses som bare et seksuelt vesen, i motsetning til kompliserte mennesker med mange interesser, talenter og identiteter, er det vanskelig å relatere til dem på noe annet nivå enn det seksuelle.

Både kvinner og menn som ble eksponert for seksuelt objektiviserende bilder av kvinner fra mainstream media, aksepterer i større grad enn andre voldtekts-myter, seksuell trakassering, kjønnsrolle-stereotypier og vold i nære relasjoner. Et stort antall studier har vist sammenheng mellom stereotype holdninger til kvinners seksualitet og aggressiv seksuell atferd.

Hva vi skal gjøre med dette, aner jeg ikke. Men jeg tror i hvert fall bevissthet og bevisste holdninger er essensielt. Samt å snakke om seksualitet og seksualisering på en åpen måte med barn og unge. Ikke lett, kanskje, men nødvendig.

Det står mye mer interessant i rapporten. Blant annet mye om interpersonlige relasjoner og deres påvirkning, som jeg ikke har tatt med. Muligens kommer det senere.

dagbladet.jpgTil slutt et eksempel fra Dagbladet akkurat nå. Det ville vært flere, både derfra og fra andre nettaviser om jeg hadde lett. Dette så jeg bare da jeg tilfeldigvis var innom.

Jeg antar det skal illustere strandliv. Er det noen som har sett et slikt bilde av en mann?

Og i sum påvirker det selvsagt både jenter og gutter, kvinner og menn. Om vi tror noe annet, bommer vi.

Tråden er stengt for kommentarer, dette er en post til referanse for eventuell senere debatt. Det er stort sett et sammendrag av noen hovedpunkter i rapporten.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With: , , , , ,

Top