Om Hjørnet

I bloggen min skriver jeg om det som faller meg inn der og da. Derfor har den ingen rød tråd eller samlende tema, med den konsekvens at kategorien Diverse ganske stor. Bloggen min inneholder meninger, anekdoter fra dagliglivet, konspirasjoner, anvendt finans, filosofering, dikt jeg har skrevet og mye mer. Den dagen det bare er tørt […]

Print Friendly, PDF & Email

Continue Reading »

Abonnér

Legg igjen e-mail, så får du mail når jeg publiserer nytt innhold.

Ta kontakt i sosiale medier

Du finner meg her:

Mye lest siste 30 dager

Sorry. No data so far.

Søk, og du skal finne (håper jeg)

Et alvorlig rettssikkerhetsproblem

Den opprinnelige tråden ble svært lang, så jeg delte den i en faktaorientert del og en del der jeg legger frem synspunkter. En del av de fakta jeg har samlet finnes i den opprinnelige tråden, nå kalt Fakta om rettsvesenet og voldtektssaker.

De som ikke orker å lese mer fra mitt tastatur om voldtekt, bør slutte å lese nå, for det er det jeg skal skrive om igjen. Det kommer av at det er noe jeg er opptatt av, indignert over, og et av de få temaer som kan få meg rasende. Raseriet kommer av en del av de holdningene som versere. De som går på at kvinners påkleding og hvor de oppholder seg gjør dem ansvarlige for overgrepet.

For mange tusen kvinner i Norge utsettes hvert år for traumatiserende opplevelser der overgriperen har omtrent 1% sannsynlighet for å idømmes straff for det. Det mener jeg er et alvorlig rettssikkerhetsproblem.

Når jeg ser på disse tallene og beskrivelsene, så er det ingen tvil i min sjel om at vi i Norge har et svært alvorlig rettssikkerhetsproblem. Med utgangspunkt i anslåtte 8000 voldtekter per år i Norge, er sannsynligheten for å dømmes under 1%. Om vi anslår tallet lavt, til 4.000 er fortsatt sannsynligheten bare 2% for å bli dømt. At vi som rettssamfunn kan leve med dette, det synes ikke jeg. Dette berører så mange mennesker og ødelegger så mange liv at det rett og slett ikke lar seg gjøre å se på tallene uten å forferdes over et totalt fravær av rettssikkerhet for norske kvinner som utsettes for noe av det mest traumatiserende man kan oppleve.

Hva kan gjøres?

En av grunnpilarene i norsk rettsvesen er at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er en god ting, slik skal det være. Man skal ikke kunne dømmes for noe man ikke har gjort. Problemet her er at det er mange som har begått alvorlige overgrep som ikke dømmes for dem. Og dermed er rettssikkerheten til de som utsettes for overgrep så godt som ikke tilstedeværende.

Å bevise voldtekt handler ofte om hvem du tillegger troverdighet. Selv om det jo er slik at man i dag ofte har ugjendrivelige bevis på at samleie har funnet sted, så går bevisføringen på hvorvidt det var frivillig eller ei. Og ord står mot ord. En overgriper kan bare blånekte, og så er det opp til retten hvilken beskrivelse av hendelsen man tror på.

Beskrivelsene i rapporten som er nevnt overfor viser at man i norske rettssaler har et holdningsproblem. Muligens er det også en mangel på retningslinjer. Kunnskap dertil, for det er slik at Høyesterettsdommer som skal sette presedens for lavere rett ikke følges. Man idømmer gjerne straff i lavere ende av skalaen selv om Høyesterett har sagt noe annet.

Vernet av offeret MÅ bli bedre. Holdningene MÅ være at det ikke spiller noen rolle hvordan et offer har kledd seg; sier hun NEI så har hun sagt NEI og ikke lagt opp til å voldtas. På meg virker det virkelig som om det ligger en god del ganske grumsete holdninger bak det nøytrale domsspråket.

Muligens er det en løsning å i større grad bruke muligheten til private søksmål, siden kravene til bevisførsel er mindre strenge der enn når det gjelder straffesaker. Penger løser egentlig ingen ting, men for å få sendt et signal til overgripere, om at det ikke er helt risikofritt å voldta, kan det være en tanke. Men det er vel ikke sikkert at en kvinne som ikke er trodd av retten i straffesaken, orker å gå gjennom potensiale for å ikke bli trodd i en sak til.

I tillegg bør alle fornærmede i voldtektssaker har rett til bistandsadvokat.

Holdninger er det viktigste

Sannsynligvis er det aller viktigste som kan gjøres å jobbe med holdninger. Det er noe vi alle kan gjøre. Vi kan alle si klart at vi mener et nei er et nei. Vi kan alle si høyt at hvor lav utringing en kvinne enn måtte ha, så betyr det ikke at hun ikke har rett til å bestemme over sin egen kropp. Det har hun så klart. Og menn har en viktig jobb å gjøre her, tror jeg. Menn påvirker menn mer enn kvinner gjør det. Så enhver mann som sier høyt og tydelig at et NEI er et NEI uansett, gjør en viktig holdningsjobb. Og som mann ville jeg blitt overmåte provosert og ikke finne meg i at samfunnet ser menn som vandrende hormoner på to ben uten styring over seg selv enten påvirket av en kvinnelig utringing eller alkohol.

Løsningen er ikke å sperre kvinner inne i hjemmene sine. Sommerens debatt knyttet til overfallsvoldtektene i Oslo, og hvorvidt måten kvinner kler seg og ter seg gjør dem ansvarlige for overgrep, er en total avsporing som ikke vil løse noe som helst, annet enn å befeste allrede eksisterende og grumsete holdninger til kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp og seksualitet.

Print Friendly, PDF & Email

Tagged With:

15 Reader Comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. tiqui | 23.09.06
 1. Ole says:

  Du har rett i at nei er nei, og dette er en holdning alle bør ha. Men jeg kjenner ingen menn/gutter i min omgangskrets som ikke har den holdningen. Med mindre de bare holder slike meninger skjult. Og hvis de hadde hatt slike holdninger hadde de ikke forblitt lenge i min omgangskrets, jeg velger mine venner med omhu.

  Problemet med voldtekt er som du sier at det veldig ofte er ord mot ord. Og det er vel et grunnleggende prinsipp ved vår rettstat at man ikke skal kunne dømmes hvis hele saken kokes ned til ord mot ord. For å sette det litt på spissen, såvidt jeg vet godtok man den slags bevis i Salem under hekseforfølgelsene, og vi vet alle hvordan det gikk. Så med mindre man har noe annet enn påstand mot påstand er retten nesten nødt til å frikjenne. Hvis ikke kunne man få skrekkscenariet at kvinner som vil hevne seg på menn ikke tyr til vold eller baksnakking, men i stedet hopper til sengs med dem og hevder de ble voldtatt. Satt veldig på spissen, altså.

  Siden jeg leser en del på din og Lenis blogg samt diverse aviser, og har fulgt ganske godt med i sommerens voldtektsdebatt begynner jeg å få mer og mer forståelse for muslimer, hvor det brede flertall må unnskylde/forsvare seg for handlinger utført av et ekstremistisk flertall. Ikke slik å forstå at dere kaller alle menn dyr slik noen svenske feminizter har gjort, moderasjon har vært tonen foreløpig.

  Var uansett godt å lese et innlegg som presenterer en del fakta, har vært altfor mange som i debatten bare har kommet med meninger og synsing.

 2. Goodwill says:

  Jeg har ingen problemer med å være enig med deg i det du skriver her. Kvinner skal ikke måtte ta ansvar for ikke å bli voldtatt ved å la være å kle seg eller te seg på den ene eller andre måten, og de skal bli trodd når de forteller.

  Problemet er at det er nødvendig med bevis. Fra gammelt av heter det at det er bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt. Og jo verre forbrytelsen er, jo verre er det å bli uskyldig dømt, og jo viktigere er det at det dømmes på sikkert grunnlag. Og spørsmål om frivillighet eller ikke, uten vitner, er vanskelig å avgjøre den ene eller andre veien.

  Voldtekt er noe av det verste en kvinne kan bli utsatt for. Ødelagte liv. Og det er jo kvinner det handler om. Kvinner som voldtar? Det tror jeg er svært unntaksvis…

  Jeg tror det er vanskelig å plassere noen løsning på dette i rettssalen. Retten må dømme etter de lover og prinsipper som gjelder. Viktigere er det som du påpeker å jobbe med holdninger. Det er rett og slett uakseptabelt å ikke respektere andre menneskers grenser.

  Og det er vi menn som må ta ansvaret.

 3. Iskwew says:

  Ole: Så klart det er et dilemma. Det skal være slik at man ikke skal dømmes uten at det er hevet over rimelig tvil at man har begått forbrytelsen. Det er et fundament i vår rettspleie. Problemet oppstår imidlertid når du ser på baksiden av medaljen. Altså på alle de som helt sikkert er voldtatt, men der ingen dømmes. Det er også et rettssikkerhetsproblem. Når det er 1% sannsynlighet for å dømmes for en så alvorlig forbrytelse, så har rettssamfunnet et problem. Nå har jeg ikke gjort særlig mye research på andre typer voldskriminalitet, så jeg vet ikke om det er like ille der.

  Uansett mener jeg rettsvesenet har en del å rydde opp i når det gjelder holdninger. For eksempel har Høyesterett skjerpet straffenivå og dermed laget presedens, uten at det følges opp av lavere rettsinnstanser. og jeg er fasciner av dette med at det gjøres så store poenger av kvinners påkledning, og at det er et fellestrekk ved mange av de gjennomgåtte dommene at om kvinnen er full, mister hun troverdighet. Om mannen er full virker det formildende. Så ergo er det i kvinnens disfavør om hun drikker, om han drikker, og om begge drikker. Motsatt for mannen, for ham er det stort sett positivt, uansett. Her handler det om holdninger.

  Jeg tror langt i fra alle menn har grumsete holdninger. Men noen menn har det. Noen kvinner også, i form av å akseptere at kvinners påkledning har betydning. Og der er det den viktige jobben må gjøres. På holdninger.

  Jeg synes fakta er et godt utgangspunkt. Du har helt rett i at det er mye synsing og meninger uten fundament. Dessuten mye feil faktabruk. Men ssb’s database er bare et par tastetrykk unna :o)

  Goodwill: Godt at de finnes menn som vil ta ansvar for å bygge holdninger. Menn har større evne til å påvirke menn enn vi har, tror jeg. Det ER helt uakseptablelt å ikke respektere andres grenser. Punktum. Det er de holdningene som må formidles. For holdninger skapes med dogmatikk og ikke pragmatikk. Det er ikke noe grenseland. Grensen går glassklart ved NEI.

  Jeg tror det er mange menn som føler debatt om temaer som dette som et angrep på alle menn. Det er det ikke. Dette er ikke noe som skal være en skyttergravskrig. Dette er ikke kvinnesak, det er menneskesak. og jeg vet at for eksempel Ressurssenter for menn har tatt opp dette på en konstruktiv måte. Mer av det er det vi trenger. Og så få vi ta ansvaret for de holdningene vi gir barna våre. Det er der vi har den aller største muligheten til å påvirke.

 4. Ole says:

  Jeg er enig i at detaljer som kvinnens påkledning og alkoholinntak ikke burde påvirke saken i noen som helst retning. Og fremfor at alkohol skal være formidlende for fornærmer burde det heller være strengere straff for alle kriminelle handlinger begått i beruset tilstand. Folk som frivillig hemmer sin egen fornuft fortjener på ingen måte mildere straff. Såfremt man ikke er sjenket ufrivillig har ikke fylla skylda, den fulle har skylda.

  Jeg er også helt enig i at dette er et stort problem med vårt rettsvesen, men jeg kan ikke se noen endelig løsning på problemet. Selvfølgelig bør holdningene bedres slik at domstolen mener at nei er nei uavhengig av skjørtelengde. Men like fullt vil nok mange av sakene reduserers til ord mot ord, rett og slett fordi voldtekt er noe som skjer på tomannshånd, og oftest i private rom hvor fornærmer og fornærmede kjenner hverandre. Uten fysiske bevis blir en slik sak veldig vanskelig. Det finnes de som anbefaler kvinner som blir voldtatt å klore gjerningsmannen i ansiktet og på den måten ha et fysisk bevis å vise til i retten. Dette kan desverre være meget farlig hvis voldtektsmannen ser rødt.

  Men jeg er uenig i at menn må ta ansvaret. Menn som voldtar må ta ansvaret. Skal man generalisere utover det kan man heller si at samfunnet må ta ansvaret.

 5. Iskwew says:

  Det jeg mener menn har ansvar for, er å være med på å skape gode holdninger. Der har dere større påvirkningskraft på hverandre enn vi kvinner har.

 6. blues4u says:

  jaja, ble sittende jeg, måtte lese dette innlegget også. 🙂

  Er selvfølgelig enig i at en kvinnes nei skal respekteres av menn, UANSETT påkledning!

  Har også alltid syntes det har vært rart at det gis mildere dommer der gjerningsmann har vært påvirket av alkohol! Dette er (i de aller fleste tilfelle) inntatt bevisst! Og at alkohol hemmer vurderingsevnen er ingen hemmelighet! Merksnodig at man skal slippe billigere, bare man hevder å ha vært “overstadig”! Strengere straff er jeg ikke enig i, men heller ingen formildelse!! Man skal måtte stå for det man har gjort, evt. forvoldt!

 7. Iskwew says:

  Ja det synes jeg er rart også. At det skal være formildende, er ganske ille. Spesielt i lys av at kvinnens rusbruk som regel gør henne mindre troverdig.

 8. Milton Marx says:

  Iskwew: Vi er nok uenige om enkelte ting. Det er bra at den anmeldende parts ord ikke veies tyngre. Vi har hatt mange perverse saker om incest og justismord.

  Det samfunnet du er med på å skape i dag, er det samfunnet som din sønn skal ut i i morgen. La oss håpe at morgendagens samfunn ikke blir et samfunn hvor det blir lettere å bli uskyldig dømt – og at ALLE midler tas i bruk for å hindre dette!

  Så litt til straff. Jeg hører til dem som mener at det er på tide at vi ser litt på hva en voldtekt er, hvilken konsekvenser den har, og hva vi kan gjøre for å redusere skadevirkningene, når vi ser på strafferammene.

  For meg forekommer strafferammer på årevis i fengsel for strengt sett i forhold til hva man f.eks ser i forbindelse med krigsforbrytelser.

  Uten å være ekspert synes det som at hevnmotivet tillegges større vekt i voltektssaker enn ellers. sånn rent intuitivt virker voldtektssaker nettopp som en type saker hvor behandlingsdommer kanskje kunne virke?

  Endelig tror jeg vi er nødt til å stikke ikke bare neven, men hele armen inn i ormebolet: Når er det greit å si at et NEI er et NEI? Er det greit å leke seg med et helt kobbel av marinegaster, og så servere et leende nei når de alle sammen har fått klærne av seg på hotellrommet? Er det greit å si nei når at sexen er i ferd med å bli fullbyrdet?

  Uten å forsvare Tyson, eller ha noen mening om hva som har skjedd, forekommer det meg ille at en dame kan bli med en – tilfeldigvis rik – mann på hotellrommet, og så etterfølgende vinne en voldtektssak, gitt at anmeldelsen først kom dager etterpå – når bevisene var forspilte.

  Kanskje skulle vi til og med leke litt med tanken om å straffe mened i voldtektssaker spesielt hardt – all den stund at en mann ofte er fullstendig forsvarsløs dersom det fremsettes falske anklager. Personlig mener jeg at det å bidra til å slenge en uskyldig i fengsel i årevis burde føre til at den som har vitnet falsk sendes i fengsel enda lenger!

  Kanskje skulle mødre av i dag tenke mer over hvilket samfunn deres sønner skal vokse opp i, så kan vi fedre tenke over hvilket samfunn vi ønsker at våre døtre skal vokse opp i?

 9. Iskwew says:

  Da er vi nok uenige ja :o)

  Jeg mener at et nei er et nei, uansett. Det er den eneste farbare veien. Å ikke respektere noens intimsfære er en grov krenkelse. Og gode holdninger til dette skapes ved å være dogmatisk, ikke ved å være pragmatisk.

  Enkeltsaker som de du nevner er bare interessante dersom du mener de representerer noe generelt, altså at det generelt er slik at mange kvinner lyver om at de er voldtatt. Det tror ikke jeg. Uten at dette selvsagt er et område man vet mye om med sikkerhet, dette er et spørsmål om hva man tror og hva man mener er sannsynlig, basert på tankerekker om saken.

  Ingen mann er forsvarsløs om det fremsettes voldtektsanklager. Det at bare 11% av alle anmeldte saker ender i fellende dom viser det. Derimot er det slik at de fleste kvinner som voldtas, her utstatt for en krenkende og tildels tramatiserende handling, der det er svært stor sannsynlighet for at overgriperen ikke dømmes. Det er realitetene, ikke at menn generelt er forsvarsløse.

  Jeg vil at min sønn skal vokse opp i et samfunn der respekten for individets rett til å bestemme over sin egen kropp og intimsfære er opplest, vedtatt og ikke under tvil. Mitt budskap til ham vil alltid være at et NEI er et NEI, uansett.

 10. Milton Marx says:

  Som jeg ser det, er det ikke et spørsmål om hva som er vanligst, men om hva som er mulig. Er det mulig at noen bures inne uskyldig? Hva er viktigst når når noen anklager sønnen din for en voldtekt: At han blir trodd når han bedyrer sin uskyld, eller at det skal være mulig for jenta å vinne frem, selv om det ikke finnes beviser?

  Jeg vil FORETREKKE å tro at de fleste mord- og drapsdømte i Norge er skyldige. Likevel er de justismordene vi har sett med mennesker som har fått deres liv totalt ødelagt noe som er alvorlig nok til at de kan frata meg enhver tro på rettsstaten (Liland, Moen). Noen i anklagemyndigheten har handlet ut fra en forfeilet personlig overbevisning – med forferdelige konsekvenser.

  Det grunnleggende prinsippet for rettssikkerhet er at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og at det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig dømmes. For meg vil dette prinsippet bety at det er bedre at ti voldtektsmenn går fri enn at én uskyldig dømmes. Når de fleste voldtektssaker ender med frifinnelse, viser jo bare dette at rettsstaten fungerer. Med mindre det finnes BEVISER, skal det ikke felles dom.

  Det kan synes som om mange kvinner er uenige i dette. Det du skraper i er imidlertid noe langt større enn bare voldtektssaker. Du skraper i de grunnleggende prinsippene bak rettssikkerhet.

  Fra tid til annen ser vi at man ønsker – og vel også klarer – å sette til side prinsippet om at enhver er uskyldig til at det motsatte er bevist. Ikke minst i miljøsaker har man snakket om “føre var-prinsippet”. Omvendt bevisbyrde har man imidlertid sett anvendt tidligere også – i hekseprosessene.

  Sett deg inn i situasjonen til en landsens prest i hine hårde dager. Hva skulle man gjøre dersom bygdefolket var fortvilt og opprørsk fordi budskapen døde og den ene lendeplagen etter den andre fulgte? Man måtte jo gjøre noe!

  Vi skal ikke tilbake dit. Vi skal ikke tilbake til at man ser et problem som er så stort at man må sette rettssikkerheten til side.

  Du får meg kort og godt ikke til å si at vi skal sette MIN rettssikkerhet til side fordi vi må kunne stole på at det ikke finnes kvinner som leverer falske voldtektsanmeldelser.

 11. Iskwew says:

  Jeg har aldri vært uenig med noen i at dette er dilemmaet. Da har du lest meg med stor vrangvilje. Og jeg ser det som et rettssikkerhetproblem at det er så godt som risikfritt å voldta, uten at jeg vet helt hva man skal gjøre med det, siden den tiltaltes rettigheter skal sikres. Dette er ikke noe jeg synes et samfunn helt kan leve med. Og ønsker debatt og innspill på hva man kan gjøre for å sørge for at det ikke er noe så nært risikofritt å voldta.

  Så mener jeg også at det finnes holdninger i rettsvesenet som er problematiske, dem har jeg beskrevet basert på rapporten i den andre delen av tråden. Holdninger KAN vi gjøre noe med. Både i rettsvesenet og i resten av samfunnet.

  Jeg mener for eksempel at det IKKE skal være relevant hva en kvinne har på seg. Og så mener jeg at det ikke skal være formildende at en som har voldtatt var på fylla. Dette handler om holdninger. Dem kan vi gjrøe noe med.

  Forøvrig har man jo dømt på indisier i en rekke andre saker, Orderudsaken, for eksempel. Det er ikke slik at man aldri kan dømme med mindre man har bilder eller film av en forbrytelse.

 12. Iskwew says:

  Forøvrig, Milton, skriver du jo såpass mye om dette at du godt kunne snekret sammen kommentarene dine til en blogg-post :o) Jo mer det skrives og snakkes om temaet, jo bedre.

 13. Milton Marx says:

  Du må for all del ikke ta meg som “angriper”. Å pakke ting inn i vatt har bare aldri vært min form.

  Det jeg kanskje vil si i tillegg til det som er sagt, er at vi trolig vil måtte leve med at kvinner som voldtas av bekjente har problemer med å vinne frem.

  Men nok om det! Nå skal jeg ut og finne nærmeste nonnekloster. Man er vel nordmann i utlendighet med vikingeblod i årene!

 14. Iskwew says:

  Jeg er ute etter et nonnekloster i varmere klima! Altså for å ta inn der, og vie meg til et eller annet. Egentlig hadde jeg tenkt meg Brasil, men det kan jo være andre steder som er like greie :o)

Top